Aktualności


Ponadto przygotowaliśmy dla naszych członków i ich osób towarzyszących szereg atrakcji.

Wieczorem 17 czerwca na godz. 20.00 zapraszamy do wspólnego udziału w spektaklu kabaretowym w Piwnicy pod Baranami.
Cena biletu: 80 zł.  Chętnych prosimy o zgłoszenia drogą mejlową z dopiskiem „Kabaret” oraz wpłaty na konto Stowarzyszenia Polonistów
do 31 maja br.
Nr konta SP
Santander Bank Polska SA
61 1090 2590 0000 0001 3064 0245
 
Pozostajemy z nadzieją na radosne spotkanie jubileuszowe.
Zarząd
Stowarzyszenia Polonistów

***********************************************************************

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Szkoła 2023”
1-2 czerwca 2023

Szanowni Państwo,
rekomendujemy udział w konferencji organizowanej przez Koło Naukowe Metodyki Polonistycznej UJ.
Szczegóły poniżej.

Z pozdrowieniami,
Zarząd Stowarzyszenia Polonistów

Koło Naukowe Metodyki Polonistycznej UJ, działające przy Katedrze Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, serdecznie zaprasza członków Stowarzyszenia Polonistów do udziału w Konferencji. Spotkamy się, by porozmawiać o szkole trzeciej dekady XXI wieku.
Obrady odbędą się w trybie hybrydowym: na Wydziale Polonistyki (sala 42 przy ul. Gołębiej 16) oraz na platformie MS Teams. Do dyskusji o edukacji włączą się badacze nie tylko z Polski, lecz także z ośrodków zagranicznych: prof. Irene Pieper z Uniwersytetu Berlińskiego, prof. Simone Galea z Uniwersytetu Maltańskiego oraz prof. Kaisu Rättyä z Uniwersytetu w Tampere.

Tegoroczna edycja organizowana jest pod honorowym patronatem Marszałka Senatu RP, prof. Tomasza Grodzkiego, Rady Języka Polskiego oraz pod patronatem naukowym Wydziału Polonistyki UJ.

Link MS Teams

(link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a56555ae9e1854b13b0718c06ce3926e0%40thread.tacv2/1684880062151?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2256212ec8-b01f-46f7-a85f-c45b45929a3c%22%7d).

Zapraszamy!
Łączę serdeczne pozdrowienia
Dawid Puchalski 
Koło Naukowe Metodyki Polonistycznej 

***********************************************************************


Wilno, Vinius, Vilne 1918 – 1948
Jedno miasto – wiele opowieści

Kopia wileńskiego pomnika Adama Mickiewicza autorstwa Zbigniewa Pronaszko przed GG Muzeum Narodowego w Krakowie ( maj 2023).

Rekomendujemy Państwu wizytę w Gmachu Głównym MN w Krakowie i obejrzenie wystawy czasowej, która 23 maja br. miała swój wenisaż.

Dla miłośników Wilna będzie to z pewnością podróż sentymentalna, ponieważ wystawa pokazuje krajobrazy miasta na fotografiach, grafikach i oczywiscie w malarstwie.

Uroczyste otwarcie wystawy zgromadziło przedstawicieli władz kultury i dziedzictwa narodowego Polski, Litwy i Ukrainy.

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji Muzeum za zaproszenie na uroczystość. Teraz musimy ruszyć do nauki, aby poznać Wilno w wyjątkowo skomplikowanym okresie historycznym – a w tym roku to partnerskie dla Krakowa miasto obchodzi hucznie swoje 700 urodziny!

**********************************

Lista nagrodzonych i wyróżnionych w Konkursie „Słowem o sztuce”
edycja 2023

Wojewódzka Komisja Konkursowa

Klasy 4-6
Maria Rak – Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im Ignacego Jana Paderewskiego (op. Anna Wołosiuk)
Agata Koprowska – Szkoła Podstawowa nr 33 im. Króla Stefana Batorego (op. Beata Ciesielka-Piątek)
Ewa Stanaszek – Szkoła Podstawowa nr 33 im. Króla Stefana Batorego (op. Magdalena Młodawska)

Klasy 7-8
Marcel Książek – Szkoła Podstawowa nr 130 im. Jana Brzechwy (op. Joanna Wojciechowska-Czach)
Maria Szybka – Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im Ignacego Jana Paderewskiego
(op.Barbara Pietruszewska-Schweiger)

Ex aequo:
Emilia Kalicka – Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im Ignacego Jana Paderewskiego (op.Barbara Pietruszewska-Schweiger) i Antonina Łakomy – Szkoła Podstawowa nr 33 im. Króla Stefana Batorego (op. Beata Ciesielka-Piątek)

Liceum: przyznano dwa wyróżnienia
Emilia Liszka i Karolina Tekieli – IX Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Wróblewskiego (op. Barbara Bierówka)

Zapraszamy wszystkich uczestników etapu wojewódzkiego na galę zakończenia konkursu „Słowem o sztuce”, która odbędzie się 6 czerwca o godz. 16.30 w Sali Samurajów w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie. Wszyscy uczestnicy etapu wojewódzkiego i ich opiekunowie naukowi otrzymają stosowne dyplomy, a laureaci nagrody. Swoją nagrodę przyznało również Koło Naukowe Metodyki Polonistycznej UJ.

kat. szkoły ponadpodstawowe
Jagoda Kosoń, Piotr Knap

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy również Rodziców.
Do zobaczenia w Muzeum!

************************************

Szanowni Państwo,
rekomendujemy udział w projekcie, którego partnerem jest Stowarzyszenie Polonistów!

**************************************************************

Etap wojewódzki konkursu

W sobotę 15 kwietnia br. w gościnnych progach Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego odbył się etap wojewódzki interdyscyplinarnego konkursu muzealnego „Słowem o sztuce”. Hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmiało: „Magia przedmiotu?” .

W dniach 28-30 kwietnia chętni uczniowie mogli wziąć udział w warsztatach kreatywnego pisania (Koło Naukowe Metodyki Polonistycznej UJ) oraz lekcji muzealnej (Muzeum Narodowe w Krakowie). Również opiekunowie wraz z przewodnikiem zwiedzili ekspozycję sztuki XX i XXI wieku.
W czasie etapu wojewódzkiego zakwalifikowani uczniowie w podziale na grupy wiekowe pisali opowiadanie twórcze inspirowane wybranymi dziełami sztuki oglądanymi na wystawie  „XX + XXI. Galeria Sztuki Polskiej” w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie. Następnie tworzyli opowiadania w konwencji baśni  (kl.4-6),detektywistyczne ( kl.7-8) oraz w konwencji grozy ( szkoły średnie).

Już dziś zapraszamy wszystkich uczestników etapu wojewódzkiego na galę zakończenia konkursu „Słowem o sztuce”, która odbędzie się 6 czerwca o godz. 16.30 w Sali Samurajów w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie. Wszyscy uczestnicy etapu wojewódzkiego i ich opiekunowie naukowi otrzymają stosowne dyplomy, a laureaci nagrody. Swoją nagrodę przyzna również Koło Naukowe Metodyki Polonistycznej UJ.

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy również Rodziców.
Do zobaczenia w Muzeum!

******************************************************************************

******************************************************************

Drodzy finaliści Konkursu
oraz ich Opiekunowie,
etap wojewódzki konkursu odbędzie się w sobotę 15 kwietnia br. o godz. 11.00 dla wszystkich grup wiekowych w salach Uniwersytetu przy ul. Gołębiej 20.

Czas pisania prac to 90 minut. Dla uczestników i ich opiekunów przewidziano drobny poczęstunek.

Do miłego zobaczenia w Krakowie,
Komisja Wojewódzka Konkursu

*********************************************

„Repetytorium (korepetycje?) z literatury pogranicza” za nami, a szkoda…

W sobotę 25 marca 2023 r. już po raz trzeci odbyło się seminarium w ramach cyklu „Repetytorium z…”.

Po pandemicznej przerwie Stowarzyszenie Polonistów we współpracy z Wydziałem Polonistyki UJ zorganizowało spotkanie, które prowadziła przewodnicząca Stowarzyszenia Polonistów Beata Ciesielka-Piątek.

Na początku zostały pokrótce omówione bieżące projekty i plany na obchody jubileuszu 20-lecia  istnienia Stowarzyszenia Polonistów (czerwiec 2023).

A potem była uczta …naukowa.

Profesor Tadeusz Bujnicki – m.in. twórca Katedry Kultury Literackiej Pogranicza na UJ, wybitny znawca twórczości Henryka Sienkiewicza, autor podręczników i wieloletni nauczyciel akademicki wygłosił wykład pt. „Pogranicza a kresy. O zmianie pojęć i zakresów”, wprowadzając zebranych w  trudny, ale ważny dla rozumienia wielu kwestii  także współczesnych – temat kresowości. Czym jest myślenie kresowe, na czym zasadza się idylliczny mit kresów, dlaczego  mit kresowy jest z jednej strony „uzdrowiskiem dla duszy polskiej”, ale i niesie z sobą nacechowanie negatywne? Czym jest „pogranicze” jako kategoria kulturowa  w różnych ujęciach: historycznym, socjologicznym czy egzystencjalnym?  Jakie są cechy kultury pogranicza, wreszcie – jakie problemy tożsamościowe  niesie z sobą bycie człowiekiem pogranicza? To oczywiście niepełny spis spraw poruszonych w  erudycyjnym wykładzie Profesora uzupełnionym o liczne cytaty i przykłady.  Zebrani dopytywali o ważne lektury mogące uzupełnić naszą wiedzę w tym zakresie, ale też o osobiste doświadczenie kresowości. Profesor jest wszakże wilnianinem.

Drugie wystąpienie dotyczyło już ściśle literatury.  Profesor Iwona Węgrzyn (Katedra Kultury Literackiej Pogranicza UJ) wygłosiła wykład pt. „ Szkoła ukraińska polskiego romantyzmu. Tradycje i perspektywy badań.” Profesor zabrała nas w porywającą  podróż do dziewiętnastowiecznej literatury, ale także sztuki, bo w trakcie wykładu wielokrotnie i niezwykle interesująco odwoływała się do malarstwa, wskazując na wątki ukraińskie  (lub pozornie ukraińskie) w omawianych tekstach.  Wychodząc od „Marii’ Malczewskiego i modelu powieści walterscotowskiej,  poprzez  analizę przemian w estetyce romantycznej  i twórczość przedstawicieli „szkoły ukraińskiej” obserwowaliśmy stereotypizowanie pewnych motywów np. stepu czy postaci Kozaka.  Co naprawdę jest  „ukraińskie”, a co raczej z ducha Byrona w sztuce XIX wieku?  Czy „historia jest odpowiedzią na nasze marzenia?” Czy tradycję można…wynaleźć? Te pytania mogą przecież odnosić się także do współczesności.

I właśnie o  współczesnej literaturze mówiła w swoim wystąpieniu dr Barbara Weżgowiec (Instytut Studiów Międzykulturowych UJ, I LO w Krakowie). Temat wykładu „ Pogranicze w literaturze – literatura pogranicza (nie tylko) polsko-niemieckiego”.   I znów podróż! Tym razem ruszyliśmy na zachód.  Pani dr Weżgowiec wprowadziła nas w kwestie terminologiczne – geopoetyka, geografia literacka, narracje miejskie i postpamięć.  W sposób szczególny zajmowaliśmy się właśnie narracją miejską, a bohaterami były dwa miasta: Gdańsk i Wrocław oraz ich wybitni mieszkańcy, czyli Stefan Chwin i Paweł Huelle oraz Marek Krajewski, Olga Tokarczuk i Filip Springer. Jak przetwarzają oni swoje doświadczenie tożsamościowe w kreacji obrazu miasta? W których powieściach miasto / miasteczko  staje się bohaterem? Jak wielokulturowość ujawnia się w tych książkach?   Z pewnością dzięki temu wykładowi można będzie uzupełnić braki w lekturze o cenne i ciekawe pozycje.

Jak zwykle w czasie przerwy przy kawie i domowym cieście toczyły się rozmowy o wysłuchanych wykładach i o sprawach bieżących. Była chwila na osobista rozmowę z naszymi Gośćmi.

Serdecznie dziękujemy naszym Prelegentom za wspaniałe wykłady
oraz Pani prof. Beacie Kalębie za nieocenioną i stałą pomoc dla naszego popularyzatorskiego projektu.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.
Z serdecznymi pozdrowieniami,
Zarząd Stowarzyszenia Polonistów

*************************

Szanowni Państwo,
Drodzy Uczestnicy Konkursu,

Komisja Wojewódzka Konkursu po zrecenzowaniu 104 nadesłanych prac zakwalifikowała do etapu wojewódzkiego po 15 uczestników z każdej z trzech kategorii wiekowych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczennicom i uczniom za udział w Konkursie a ich opiekunom za merytoryczne wsparcie.

W drugim etapie uczniowie zakwalifikowani przez Komisję Wojewódzką mogą wziąć udział w bezpłatnych warsztatach kreatywnego pisania na Wydziale Polonistyki UJ oraz w lekcji muzealnej w Muzeum Narodowym w Krakowie. Dla nauczycieli i opiekunów przewidziano również zwiedzanie wystawy w Muzeum Narodowym.

Drugi etap polega na napisaniu pracy twórczej w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatorów. Szczegóły i regulamin oraz harmonogram konkursu jest dostępny na stronach internetowych Organizatorów: Stowarzyszenia Polonistów, Muzeum Narodowego w Krakowie oraz Koła Naukowego Metodyki Polonistycznej UJ.

Dodatkowe informacje można uzyskać, pisząc na adres stowpol@wp.pl

Informacja dodatkowa:
Warszaty kreatywnego pisanie będą się odbywać w sali 42 Wydziału Polonistyki UJ przy ul. Gołębiej 16.

 Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego konkursu.

Do miłego zobaczenia w Krakowie,
Komisja Wojewódzka Konkursu

*************************************

STOWARZYSZENIE POLONISTÓW
i
WYDZIAŁ POLONISTYKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

serdecznie zapraszają na seminarium

Repetytorium (korepetycje?) z literatury pogranicza,
które odbędzie się w sobotę  25 marca 2023 r.

na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,
ul. Gołębia 20, II piętro, sala 22

Program seminarium:

10.30 – 11.00  przywitanie uczestników seminarium, informacje o bieżącej                                działalności Stowarzyszenia Polonistów, w tym o jubileuszu  20-lecia działalności

11.00 – 12.15   prof. dr hab. Tadeusz Bujnicki  Pogranicza a kresy.
                                                                        O zmianie pojęć i  zakresów

12.30 – 13.30  prof. dr hab. Iwona Węgrzyn  Szkoła ukraińska polskiego
                                                 romantyzmu. Tradycje i perspektywy badań

13.30 – 13.45  przerwa na kawę

13.45 – 14.45  dr Barbara Weżgowiec Pogranicze w literaturze –  literatura
                                                            pogranicza (nie tylko) polsko-niemieckiego

15.00 zakończenie seminarium.

Prosimy o zgłoszenia na adres stowpol@wp.pl do 20 marca 2023 r.  wraz z adnotacją, czy jest się członkiem Stowarzyszenia.

Udział dla członków Stowarzyszenia jest bezpłatny, natomiast inne osoby prosimy o wpłatę 20 zł ( zaświadczenia, materiały, poczęstunek) na konto 61 1090 2590 0000 0001 3064 0245 Santander Bank Polska SA  z dopiskiem – na cele statutowe. Możliwa również wpłata gotówką na miejscu.

Serdecznie zapraszamy!
Zarząd Stowarzyszenia Polonistów

**************************************************************************

Uczta dla oczu i uszu, czyli spotkanie ze sztuką…
piątek 3 marca 2023 roku

To był wspaniały  spacer na dobry początek weekendu! Z wielkim zachwytem  oglądaliśmy zbiory Muzeum Dominikanów w Krakowie, idąc za przewodnictwem pasjonującej opowieści znawcy dr. Marcina Szymy, któremy serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i nade wszystko za profesjonalne, wnikliwe i pełne oddania oprowadzanie po ekspozycji.

Wspaniała aranżacja historycznych przestrzeni, przemyślana ekspozycja bogatych i różnorodnych zbiorów oraz światło tworzą tutaj klimat dostojeństwa, powagi  a jednocześnie okazji do kontaktu z sacrum.

Historia zbiorów jest oczywiście równie ciekawa jak ich kontekst ideowy czy okoliczności powstania. Wizyta w Muzeum Dominikanów to nie tylko okazja do poznania historii zakonu, czy jego świętych, ale także historii Krakowa oraz wielu zaskakujących bohaterów jego przeszłości – tych w biało-czarnych  habitach  i tych z pędzlem czy dłutem. Już pierwsza sala muzeum zasługuje na miano skarbca, a to tylko początek spotkania ze sztuką i historią.

Cała grupa polonistek i sympatyków Stowarzyszenia w zauroczeniu wsłuchiwała się w zajmujące opowieści i jednogłośnie obiecaliśmy sobie tutaj powracać – także z uczniami! Ufamy, że także nasi podopieczni z radością będą kontemplować zbiory! 

Z serdecznymi pozdrowieniami,
Zarząd Stowarzyszenia Polonistów

********************************************************************

Wybieramy się do nowego Muzeum!

Miesiąc temu otwarto w Krakowie nowe muzeum – Muzeum Dominikanów! 
W zbiorach muzeum znajduje się kolekcja obrazów, przedmiotów liturgicznych i starodruków. W piątek  3 marca o godz o godz. 16.30 (ul. Stolarska 12) po ekspozycji oprowadzi nas  dr Marcin Szyma historyk sztuki.

Zapraszamy  członkinie i członków  na bezpłatne zwiedzanie z przewodnikiem.

Liczba miejsc ograniczona, prosimy o rezerwację mailową: stowpol@wp.pl

Z serdecznymi pozdrowieniami,
Zarząd Stowarzyszenia Polonistów

************************************

Cichutko przypominamy, że w ten piątek (24 lutego br.) upływa termin elektronicznego nadsyłania prac. Z zaciekawieniem  czekamy na kolejne materiały.

Szczegóły (przebieg konkursu, regulamin, harmonogram) przypominamy w załącznikach.

ogłoszenie_SŁOWEMOSZTUCE
regulamin_SŁOWEMOSZTUCE
załącznik nr 1_harmonogram_SŁOWEMOSZTUCE
załącznik nr 2_SŁOWEMOSZTUCE
załącznik nr 3_SŁOWEMOSZTUCE
załącznik nr 4_SŁOWEMOSZTUCE

Jury Konkursu

************************************************

21 lutego po raz 24 obchodzimy
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Miesiąc Języka Ojczystego 2023

21 lutego – 21 marca

Rekomendujemy udział w projekcie, np. WARSZTATY dla uczniów szkół podstawowych i średnich prowadzone przez doktorantów i studentów Wydziału Polonistyki UJ.

Z serdecznymi pozdrowieniami,
Zarząd Stowarzyszenia Polonistów

****************************************************************************

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy nauczycieli (nie tylko) szkół podstawowych na spotkanie pt.

„Jak wprowadzać edukację włączającą na lekcjach j. polskiego. O szansach
i zagrożeniach inkluzji
”, które odbędzie się 9 marca (czwartek) o godz. 17.00 w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. im. I.J. Paderewskiego w Krakowie przy ulicy Basztowej 8.

Spotkanie poprowadzi doradca merytoryczny WSiP Pani Katarzyna Orzechowska, która między innymi zaprezentuje nowe programy i podręczniki do 4 i 7 klasy. Będzie można otrzymać materiały edukacyjne oraz zaświadczenie o udziale w tej formie szkolenia.

W drugiej części spotkania krótko zaprezentujemy program działań Stowarzyszenia do końca bieżącego roku szkolnego.

Prosimy o zgłaszanie woli uczestnictwa do 6 marca (włącznie) na adres stowpol@gmail.com

Z serdecznymi pozdrowieniami,
Zarząd Stowarzyszenia Polonistów

**************************************************************Rekomendujemy uczestnictwo w 

IV edycji Dni Otwartych dla Nauczycieli i Nauczycielek w MNK.

Spotkania odbędą się w trzech galeriach stałych: Pałacu Książąt Czartoryskich, Galerii Rzemiosła Artystycznego i Gabinecie Numizmatycznym w Pałacu Czapskich. 

Organizatorzy zaplanowali  także tzw. Giełdę Pomysłów.

Cały program znajdą Państwo tutaj.

Rezerwacja miejsc na wydarzenia rusza  od 6 lutego br.

Wstęp na wszystkie wydarzenia wolny, liczba miejsc ograniczona, konieczna rezerwacja.
Zarząd Stowarzyszenia Polonistów

**********************************************************

Wojciech Narębski  (1925-2023)

Świadek Historii, naukowiec, zaangażowany społecznik …..
Mieliśmy zaszczyt poznać Profesora, to Przyjaciel Stowarzyszania Polonistów…

Requiem in pacem.

Meldunek filmowy kaprala Wojtka.

++++++++++++++++++++++++++++

Szanowni Państwo,

mamy niezwykłą przyjemność przedstawić Państwu nasz autorski, oryginalny projekt interdyscyplinarnego konkursu muzealnego pt. Słowem o Sztuce. To konkurs literacki przeznaczony dla uczniów wszystkich typów szkół, w którego powstanie zaangażowało się Muzeum Narodowe w Krakowie oraz Koło Naukowe Metodyki Polonistycznej  przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Konkurs przebiegał będzie w dwóch etapach – szkolnym i wojewódzkim. Każdego roku zaplanowano inny temat związany z organizowanymi przez Muzeum Narodowe wystawami.

Szczegóły (przebieg konkursu, regulamin, harmonogram) podajemy w załącznikach.

Serdecznie zapraszamy Państwa Uczniów do wzięcia udziału.

Z pozdrowieniami,
Zarząd Stowarzyszenia Polonistów

ogłoszenie_SŁOWEMOSZTUCE
regulamin_SŁOWEMOSZTUCE
załącznik nr 1_harmonogram_SŁOWEMOSZTUCE
załącznik nr 2_SŁOWEMOSZTUCE
załącznik nr 3_SŁOWEMOSZTUCE
załącznik nr 4_SŁOWEMOSZTUCE

****************************************************************
Fotografia ze strony Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Sejm ustanowił Wojciecha Korfantego, Pawła Edmunda Strzeleckiego Aleksandra Fredrę, Aleksandrę Piłsudską, Maurycego Mochnackiego, Jadwigę Zamoyską i Jerzego Nowosielskiego Patronami Roku 2023, natomiast Senat podjął uchwały o ustanowieniu roku 2023 rokiem: Pamięci Bohaterek i Bohaterów Getta Warszawskiego oraz Włodzimierza Przerwy-Tetmajera, Mikołaja Kopernika, Jana Matejki i Wisławy Szymborskiej.

Rekomendujemy projekty naszego Partnera – PBW  więcej informacji na
Patroni 2023 – informacje i biogramy.

********************************************************

*****************************************************************

W świecie sztuki, czyli urocze popołudnie w muzeum

2 grudnia 2022 roku,
ŁEMPICKA, Gmach Główny Muzeum Narodowego w Krakowie

Zwiedzanie wystawy jednej z najważniejszych przedstawicielek estetyki art déco – Tamary
Łempickiej zgomadzilo w piątkowe popołudnie  grupę członkiń Stowarzyszenia Polonistów.

Wielowymiarowa ekspozycja oraz piękna opowieść naszej przewodniczki pani Marty Wojtyś-Kipiel (MN) pozwoliły obecnym na smakowanie nie tylko twórczości malarki, ale też na przyjrzenie się osobowości wyrastającej ponad swoją epokę.

Bardzo dziękujemy Muzeum Narodowemu – partnerowi Stowarzyszenia Polonistów – za możliwość wizyty na wystawie ŁEMPICKA.

Nasze spotkania ze sztuką to balsam dla duszy polonisty!!!

Zarząd Stowarzyszenia Polonistów

**************************************************************

Z okazji dziesiątej edycji Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii” dziękujemy wszystkim polonistom, szkolnym koordynatorom, nauczycielom – członkom komisji szkolnych i wojewódzkich, dyrektorom szkół, którzy razem z nami tworzą Konkurs.

Serdecznie gratulujemy wszystkim dotychczasowym laureatom Konkursu!

Jednocześnie dziękujemy wszystkim uczniom – uczestnikom Konkursu w Polsce i poza jej granicami. Wiemy, że wielu z Was
rokrocznie pisze „po polsku o historii!”

Fundacji „Zawsze Warto” i wszystkim przyjaciołom Projektu za współpracę przy jego realizacji – DZIĘKUJEMY.

Zarząd Stowarzyszenia Polonistów

***********************************************************************

Rekomendujemy uczestnictwo  w XXV Ogólnopolskim Konkursie                                                                    Krasomówczym. im. Wojciecha Korfantego.

Eliminacje lokalne w Krakowie odbędą się online między 20 a 27 lutego, eliminacje regionalne (planowane są nareszcie stacjonarnie) do 8 marca, a Finał w Katowicach przewidziany jest na 10 marca 2023 r.

Konkurs organizują m.in. nasze członkinie.

Przypominamy:
Tegoroczne hasło brzmi: „Nie zdajemy sobie sprawy z naszej wielkości,
lecz także z naszej odpowiedzialności”
/Wojciech Korfanty/

Mowa powinna trwać 5 minut.
Uczestnicy: uczniowie klasy VIII szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej.

REGULAMIN-XXV-OKK-2023

Zarząd Stowarzyszenia Polonistów

**********************************************************************************

Na Wawel, na Wawel…, czyli jubileuszowa gala
DYKTANDO NIEPODLEGŁOŚCIOWE ma już 10 lat!

W środę 16 listopada spotkaliśmy się  na Wawelskim Wzgórzu, aby świętować  podsumowanie X Ogólnopolskiego  Dyktanda Niepodległościowego “Po polsku o historii” dla uczniów szkół województwa małopolskiego.
Uroczystość odbyła się w Centrum Wystawowo-Konferencyjnym na Zamku Królewskim na Wawelu – w gościnie u  tegorocznego partnera Konkursu.

Zanim goście weszli do sal Centrum mogli przygotować, mimo listopadowej aury, historyczne fotografie – pamiątki swojej obecności na Wawelu jesienią  2022 roku.
Galę – osobno dla uczniów szkół podstawowych i oddzielnie dla nagrodzonych ze szkół
ponadpodstawowych – poprowadziła przewodnicząca Małopolskiej Komisji Konkursowej pani AnnaWołosiuk.
Uroczystość rozpoczęło – jak zawsze – odśpiewanie Hymnu narodowego. Po serdecznym przywitaniu przez pana Filipa Skowrona – Kierownika Działu  Edukacji  Zamku Królewskiego na Wawelu, głos zabrali pan Marek Wasiak – prezes Fundacji “Zawsze Warto” oraz pani Beata Ciesielka-Piątek – przewodnicząca Stowarzyszenia Polonistów. Oba wystąpienia podkreślały wagę i znaczenie projektu, który z biegiem lat objął sąsiednie województwa, ale także pomorskie czy liczne szkoły z województwa mazowieckiego  oraz
dawne Kresy Rzeczpospolitej.
Zaprezentowana okolicznościowa prezentacja pokazała nie tylko statystyczne wyliczenia, ale także urocze fotografie gromadzone z kolejnych gali Konkursu. Były serdeczne podziękowania i gratulacje.

Zaproszeni goście mogli także wysłuchać  koncertu przygotowanego przez uczniów i nauczycieli Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. im. Ignacego Jana Paderewskiego w Krakowie. Prawdziwą ucztą muzyczną było słuchanie:
Karoliny Podolskiej (skrzypce), która z  akompaniamentem p. Elżbiety Daszkiewicz wykonała “Poloneza” C. Bohma;
Jonasza Klera (ksylofon), który z akompaniamentem p. Sebastiana Bernatowicza  wykonał “La petit Marius”J. Leroixa;
Roberta Szczerby (fortepian), który zagrał ZArcik” T. Paciorkiewicza;
Oskara Podolskiego-Kwaka (wiolonczela), który z  akompaniamentem p. Elżbiety Daszkiewicz wykonał “Impromptu” A. Arutuniana;
Mieszka Salomona oraz Antoniego Ślusarczyka (fortepian), którzy zagrali “Tatry” cz. IV I.J. Paderewskiego.

Serdecznie dziękujemy za przygotowanie i udział w naszym projekcie. Młodym artystom życzymy wiele cierpliwości w dążeniu do doskonałości warsztatowej oraz wspaniałych artystycznych doznań.

Zanim laureaci otrzymali dyplomy i nagrody pani Anna Wołosiuk przypomniała – jak zawsze w czasie gali – przebieg Konkursu w danej edycji oraz na tle poprzednich.

Podczas gali dla laureatów ze szkół ponadpodstawowych zgromadzeni wysłuchali także wykładu p.Macieja Łyszczarza wicedyrektora Archiwum Nauki PAN i PAU, który wyjaśniał okoliczności powstania PAU i jej aktywność w  służbie nauki z okazji 150 -lecia powstania Akademii.

Oczywiście najważniejszym punktem gali było wręczenia dyplomów i nagród laureatom oraz ich opiekunom naukowym.
Zatem raz jeszcze serdecznie gratulujemy!

Lista laureatów 10 DN – MAŁOPOLSKA

Z okazji Jubileuszu wyróżnieni zostali także małopolscy nauczyciele, którzy przez cały okres trwania Projektu przygotowali największą grupę laureatów i finalistów.
W kategorii szkoły podstawowe – uczniowie klas IV – VI:
pani Joanna Grążko-Broda polonistka Szkoły Podstawowej nr 27 im. Marii Konopnickiej w Krakowie
pani Barbara Woźniak polonistka Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Andrychowie
pani Dominika Kozioł polonistka Szkoły Podstawowej nr 43 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

W kategorii szkoły podstawowe – uczniowie klas VII – VIII:
pani Donata Krzyżanowska polonistka Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 im. Janusza Korczaka w Krakowie
 pani Dorota Smagowicz polonistka Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Tischnera w Domosławicach
pani Urszula Pytlowana polonistka Szkoły Podstawowej nr 164 im. bł. Franciszki Siedliskiej w Krakowie
W kategorii szkoły ponadpodstawowe:
pani Katarzyna Musiał nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu
pani Barbara Weżgowiec nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie
pani Wioletta Szymańska nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera w Zakopanem

Podziękowania otrzymał także pan Piotr Rogoziński nauczyciel Społecznej Szkoły Podstawowej nr 7 STO im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie, który przygotowuje rokrocznie konsultację historyczną tekstów na każdym etapie Konkursu.

Przewodnicząca Stowarzyszenia Polonistów kol. Beata Ciesielka-Piątek po raz kolejny zaskoczyła prowadzących spotkanie, bo piękne słowa podziękowania i inspirujące lektury otrzymały kol. Anna Wołosiuk oraz kol. Marta Janeczek.

Tegoroczna gala Konkursu była także promocją publikacji  pt. Po polsku o historii. Tematyczny zestaw dyktand poświęconych odzyskiwaniu niepodległości.
Publikacja została przygotowana z dotacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w ramach projektu na działalność dokumentacyjną i wydawniczą związaną z wykonywaniem rządowego zadania w zakresie kultywowania i upowszechniania tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP w 2022 roku.
Za zaufanie i otrzymaną dotację dziękujemy serdecznie!


Książka “Po polsku o historii” została wydana pod honorowym patronatem Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie.  Serdecznie dziękujemy Dyrekcji i Pracownikom Archiwum za merytoryczne i organizacyjne wsparcie!
Gali towarzyszyło także wydanie specjalne biuletynu Fundacji Zawsze Warto pt. “Jaskółki”, a w nim m.in. fragment  naszego autorstwa.

O dyktandzie słów kilka

Po każdej gali uczniowie mogli uczestniczyć w tematycznych lekcjach muzealnych przygotowanych przez Dział Edukacji Zamku Królewskim na Wawelu.
Jednocześnie serdecznie dziękujemy Kierownikowi oraz wszystkim Pracownikom Działu Edukacji Zamku za przyjęcie laureatów oraz wszelką pomoc w realizacji naszego pobytu na Wawelu.

Gala w Centrum Wystawowo-Konferencyjnym – 16.11.2022 r.

Laureatom oraz ich Opiekunom naukowym
serdecznie gratulujemy!

Zarząd Stowarzyszenia Polonistów

Partner edycji w województwie małopolskim

*******************************************************************************

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Polonistów zaprasza  swoich członków na wyjątkowe spotkanie ze sztuką.
Tym razem proponujemy udział w zwiedzaniu wystawy obrazów Tamary Łempickiej zebranych w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie. Naszym przewodnikiem będzie Pani Marta Wojtyś-Kipiel.
Spotkanie odbędzie się 2 grudnia 2022 roku
tj.piątek  o godz.16.00.
Dla członków naszego Stowarzyszenia jest ono bezpłatne.
Z powodu ograniczonej liczby miejsc prosimy o zgłoszenie woli uczestnictwa  na adres stowpol@wp.pl do 25 listopada br.
Spotkanie odbędzie się w ramach współpracy Stowarzyszenia
z Muzeum Narodowym w Krakowie:):):)
Z nadzieją na spotkanie,
Zarząd Stowarzyszenia Polonistów

******************************************************


Rekomendujemy,

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie serdecznie zaprasza nauczycieli i bibliotekarzy na spotkanie z dr. hab. Maciejem Malinowskim – wykładowcą akademickim, autorem wielu publikacji z zakresu językoznawstwa.

We wtorek 15 listopada o godz. 16.00 w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej przy al. Focha w Krakowie odbędzie się wykład oraz  panel dyskusyjny pt.

„Jak zainteresować młodzież szkolną poprawną polszczyzną?”

Formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy serdecznie do udziału,
Zarząd Stowarzyszenia Polonistów

***********************************************

Etap wojewódzki X Ogólnopolskiego Dyktanda Niepodległościowego

W środę 26 października 2022 roku w gościnnych progach Narodowego Banku Polskiego przy ulicy Basztowej w Krakowie odbył się etap wojewódzki X Ogólnopolskiego Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii” dla uczniów szkół z Małopolski. Poziom jak zwykle był wysoki – zakwalifikowani uczniowie musieli mieć co najmniej 91 pkt (kl. IV-VI SP), 91,5 pkt, (kl. VII-VIII SP) i 80 pkt. (szkoły ponadpodstawowe). W etapie wojewódzkim udział wzięło nieomal dwieście osób z 60 miejscowości.

Tym razem uczestnicy naszego konkursu zmierzyli się z trudnościami ortograficznymi w tekstach o historii Wawelu („Znaszli to miejsce?”), odwiedzili Zakopane („Centrum polskości pod Tatrami”) oraz dowiedzieli się co nieco o wędrówkach wpisanych w losy wybitnych postaci, i tych wciąż za mało znanych („Wędrówki zrodzone z nadziei i marzeń”).

Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki – okolicznościową przypinkę i zakładkę do książek, a po napisaniu dyktanda mieli możliwość obejrzenia stałych wystaw związanych z historią pieniądza i bankowości.

Szczególnie serdecznie witamy w tym gronie nowe szkoły z Krakowa i innych miejscowości!

Dużo radości sprawiły nam także rozmowy ze stałymi już uczestnikami Dyktanda Niepodległościowego i dobre słowa pod adresem Organizatorów. Przyjemnością była też

niewątpliwie rozmowa z młodymi ludźmi, dla których pisanie dyktanda jest już tradycją.

Małopolska Komisja Wojewódzka oraz organizatorzy  Stowarzyszenie Polonistów i Fundacja „Zawsze Warto” najserdeczniej dziękują Narodowemu Bankowi Polskiemu za wspaniałe przyjęcie, ogromną życzliwość i pomoc w organizacji wszystkich zadań.

Wyniki etapu wojewódzkiego zostaną ogłoszone zgodnie z harmonogramem 4 listopada w zakładce Archiwum – Materiały edycji 2022. Tam też należy szukać informacji o gali wieńczącej X Dyktando Niepodległościowe.

A zatem (laureaci z Małopolski) – spotkamy się na Wawelu!

Gratulujemy wszystkim uczestnikom etapu wojewódzkiego z siedmiu województw wysokich wyników
i udziału w szlachetnej rywalizacji
X Ogólnopolskiego Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”!

Zarząd
Stowarzyszenia Polonistów

Oto kilka fotografii:)

*******************************************************

Rekomendujemy,

w niedzielę 23 października rusza kolejna edycja Conrad Festival.
Interesujące spotkania, dyskusje i inne ciekawe propozycje – wejściówki do pobrania.

Program Festiwalu

Zarząd
Stowarzyszenia Polonistów

****************************************************************

ŚWIAT W OBLICZU NOWYCH WYZWAŃ
Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji jubileuszu
150-lecia Polskiej Akademii Umiejętności
18–20 października 2022
W roku 2022 mija 150 lat od przekształcenia Towarzystwa Naukowego Krakowskiego w Akademię Umiejętności, dzisiaj noszącą nazwę Polska Akademia Umiejętności.
19-20 października 2022 roku w ramach dalszych obchodów jubileuszu 150-lecia Polskiej Akademii Umiejętności odbędą się panele poświęcone różnej tematyce.
DOSTĘP ON-LINE 18-20 PAŹDZIERNIKA 2022
Transmisja będzie dostępna na stronie jubileuszowej  oraz na kanale YouTube
Rekomendujemy także  materiały udostępnione z okazji jubileuszu.
Polecamy  obejrzenie wystawy „W służbie nauki. W 150-lecie Polskiej Akademii Umiejętności” w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie
przy ul. św. Jana 26.
PLAKAT2 – tutaj informacje szczegółowe na temat wystawy.
Wspólnocie Polskiej Akademii Umiejętności
gratulujemy pięknego jubileuszu i życzymy kolejnych chlubnych lat w służbie nauki
Zarząd Stowarzyszenia Polonistów
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Rekomendujemy
Krakowskie Forum Kultury we współpracy z Kołem Naukowym Romantyzmu, działającym przy Uniwersytecie Jagiellońskim, stworzyło wyjątkowy projekt pn. “Ballady i romanse – nowe odczytania, nowe refleksje”, na który składać się będą wykłady i prelekcje specjalistów i naukowców akademickich, a dla młodszych odbiorców przygotowane zostały specjalne warsztaty oraz gra miejska.
 Szczegóły w załączniku.
Program projektu
 
Zarząd Stowarzyszenia Polonistów

*********************************************************************************

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Rekomendujemy

Instytut Literatury zaprasza na bezpłatne szkolenia dla nauczycieli języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych w województwie małopolskim. Szkolenia dotyczyć będą projektu „Opracowania nowych lektur z kanonu szkół ponadpodstawowych”. Uczestnicy otrzymają wartościowe materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia o odbytym szkoleniu.

Najbliższe spotkanie już w sobotę 15.10.2022.

Poniżej szczegóły:
Informacje Instytutu Literatury

Zarząd Stowarzyszenia Polonistów

„””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

DNI OTWARTE  dla Nauczycieli 

18-20 października 2022, Gmach Główny 

Rekomendujemy ofertę naszego partnera – Muzeum Narodowego w Krakowie. To dwa popołudnia wypełnione spotkaniami ze sztuką i jej znawcami; seminarium, wykłady, kuratorskie oprowadzania i nie tylko.

Zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium w roli prelegenta (prezentacja
5-minutowa) lub słuchacza! Wszystkie informacje na stronie muzeum – zgłoszenia do 30 września.  Informacje i program.

Do miłego zobaczenia,
Zarząd Stowarzyszenia Polonistów

************************************************************************************

X Ogólnopolskie Dyktando Niepodległościowe
„Po polsku o historii”

Serdecznie zapraszamy Uczniów i Nauczycieli do udziału w Konkursie!!!
Już po raz dziesiąty!!!

Nadal jesteśmy przekonani, że teksty dyktanda to okazja do uczenia się historii
i  wyzwalania refleksji nad językiem ojczystym.

X Ogólnopolskie Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii” organizują jak zawsze Stowarzyszenie Polonistów i Fundacja „Zawsze Warto”.

W obecnym roku szkolnym 2022/2023 Dyktando będzie się odbywać jednocześnie w siedmiu województwach oraz w polskich szkołach zagranicznych i jak zwykle w trzech kategoriach wiekowych. Na etapie szkolnym spotkamy się w czwartek  29 września br. o   godz. 13.00.

Szkoła, która chce wziąć udział w Dyktandzie, rejestruje się na stronie Konkursu

Zgłoszenia szkół do 27 września 2022 roku!

Partnerzy – Koordynatorzy wojewódzcy 2022:

 • dolnośląskie – Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu
 • małopolskie – współorganizator Konkursu – Stowarzyszenie Polonistów
 • opolskie – Liceum Ogólnokształcące nr III z Oddz. Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu
 • podkarpackie – Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie
 • pomorskie – II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Gdyni
 • śląskie – Zespół Szkół im. Edyty Stein Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Lublińcu
 • świętokrzyskie – Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Kielcach
 • dawne Kresy – Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy (Ukraina, Białoruś, Litwa, Łotwa, Estonia i Mołdawia)

Spotkajmy się także w tym roku na Dyktandzie Niepodległościowym!

Partner X Ogólnopolskiego Dyktanda Niepodległościowego
„Po polsku o historii”

Partner edycji w województwie małopolskim

********************************************************************************

Szanowni Państwo,
prosimy o zapoznanie się z  Kalendarium działalności Stowarzyszenia Polonistów (sierpień 2021 – lipiec 2022). Kalendarium

W nowym roku szkolnym niezmiennie zapraszamy na cykliczne wydarzenia: szkolenia, seminaria, salony polonistyczne – zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie internetowej Stowarzyszenia Polonistów.

Rekomendujemy także niezmiennie uczestnictwo z uczniami w  jubileuszowym X Ogólnopolskim  Dyktandzie Niepodległościowym „Po polsku o historii” – tegoroczna gala małopolskich laureatów odbędzie się w  Zamku Królewskim na Wawelu!

Poniżej podajemy także link do materiałów i informacji na temat Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych – polecamy – tutaj także działają członkinie Stowarzyszenia Polonistów.
OLiJPdSP

Niezmiennie czekamy  na Państwa propozycje
i wszelkiego rodzaju aktywności.

Strona internetowa SP

Jesteśmy także tutaj – Facebook

Do miłego zobaczenia,
Zarząd Stowarzyszenia Polonistów

****************************************************************

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Zajęcia języka polskiego jako obcego

W sobotę 25 czerwca zakończyliśmy kurs języka polskiego jako obcego dla osób dorosłych z Ukrainy, który członkinie Stowarzyszenia Polonistów prowadziły od 19 marca br. Zajęcia odbywały się w siedzibie Fundacji „Zawsze Warto” dwa razy w tygodniu. Najpierw prowadziłyśmy dwie grupy, a potem – w związku z rosnącym zainteresowaniem – utworzono jeszcze jedną. Nasi Słuchacze ukończyli kurs na poziomie A1. Merytoryczną opiekę nad realizacją programu kursu sprawowała Pani Marta Janeczek, nauczyciel języka polskiego jako obcego. Korzystano z programów, podręczników i innych materiałów edukacyjnych polecanych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców, a także z zestawów ćwiczeń online. Oczywiście tworzyłyśmy też własne narzędzia edukacyjne dostosowane do potrzeb konkretnej grupy. Starałyśmy się także służyć pomocą w konkretnych sprawach oraz przybliżać Kraków – jego tradycję, historię i współczesność.

Członkinie Stowarzyszenia  prowadziły zajęcia całkowicie za darmo, traktując tę działalność jako – właściwą każdemu przyzwoitemu człowiekowi, a humaniście może szczególnie – pomoc dla ludzi w potrzebie, naszych Sąsiadów, Uchodźców z kraju ogarniętego wojną.

Pomysłodawcą i organizatorem zajęć językowch była Fundacja „Zawsze Warto”.

Miałyśmy nadzieję, że nabyte na kursach kompetencje językowe pozwolą naszym Słuchaczom dobrze komunikować się z ludźmi w kraju, w którym przyszło im zamieszkać. Nie spodziewałyśmy się jednak, że ta praca przyniesie także  nam – Nauczycielom tyle satysfakcji i radości! Dowodem na nawiązanie serdecznych relacji było dzisiejsze spotkanie – bardzo wzruszające i serdeczne.

Dziś nasi Słuchacze  na uroczystym zakończeniu kursu wysłuchali krótkich przemówień: najpierw  pana prezesa Fundacji Marka Wasiaka, potem przewodniczącej Stowarzyszenia Polonistów pani Beaty Ciesielki-Piątek oraz Pani Marty Janeczek. Następnie wysłuchano minikoncertu pianistycznego  (nasza Słuchaczka pięknie wykonała jeden z nokturnów Chopina). Później przyszedł czas na żartobliwy quiz przeprowadzony w aplikacji Kahoot, a po świetnej zabawie rozdano zaświadczenia o uczestnictwie w naszym kursie.

Przemiłym zaskoczeniem były dla nas kwiaty, a przede wszystkim wystąpienia naszych Słuchaczy wygłoszone w języku polskim!
To była dla nas prawdziwa nagroda.

Zwieńczeniem uroczystego zakończenia kursu było spotkanie przy polskich i ukraińskich słodkościach, wspólne zdjęcia i serdeczne rozmowy. Nie obyło się bez wzruszeń i planów na przyszłość.

Zarząd Stowarzyszenia Polonistów serdecznie dziękuje  wszystkim członkiniom  Stowarzyszenia, które  odpowiedziały  na naszą prośbę i w tak trudnym roku szkolnym, pomimo rozlicznych dodatkowych obowiązków, znalazły czas, aby zaangażować się w powyższe działania.

Solidarni z Ukrainą!
Zarząd
Stowarzyszenia Polonistów

PS niestety na spotkaniu wieńczącym kurs podstawowy nie mogły być wszystkie lektorki prowadzące zajęcia – dlatego pozdrawiamy  Koleżanki  – z fotografii  :):):)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Gala Konkursowa

14 czerwca 202 22 roku,
Sala Samurajów Muzeum Narodowego w Krakowie

Uroczysta gala podsumowująca pilotażowy Konkurs interdyscyplinarny  pt. Słowem o sztuce przygotowany przez Stowarzyszenie Polonistów, Muzeum Narodowe w Krakowie i Koło Metodyki Polonistycznej UJ.

Przypomnijmy: Konkurs był przeznaczony dla najstarszych uczniów szkół podstawowych (klasy VII- VIII) i dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Najpierw uczestnicy zwiedzili wystawę „Jacek Malczewski romantyczny”,  a następnie wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez studentów – członków Koła Naukowego UJ, podczas których mogli zgłębić wiedzę na temat pisania twórczego opowiadania i eseju, by w końcu – inspirując się wybranym dziełem malarskim Jacka Malczewskiego – napisać esej lub opowiadanie.
Gala zgromadziła wszystkich wyróżnionych, którzy dopiero podczas uroczystość dowiedzieli się o miejscu na podium. Wystąpienia przedstawicieli organizatorów i jury konkursu dowiodły jak wskazana i twórcza jest współpraca różnych środowisk wokół zjawisk kulturowych! 

Jury uhonorowało następujące prace:
OPOWIADANIA
I miejsce Umizgi fauna – Maria Rychter
Opowiadanie.Umizgi.fauna.SP

II miejsce ex aequo  Pastuszek i Chimera – Antonina Łakomy
II miejsce ex aequo Pod drzewem wspomnień – Małgorzata Adamska

III miejsce ex aequo Zatruta studnia – Radosław Strasik
III miejsce ex aequo Szkarłatne róże – Gabriela Chwierut

Wyróżnienia:
Jacek nad stawem. Wyobraźnia – Weronika Niemiec
Lepszy świat – Antonina Krzyżanowska
Wigilia na Syberii – Jakub Ochmański
Topielec w uściskach dziwożony – Zuzanna Antosiak
wyróżnienie specjalne – Gleb Warmachowski, Czarowny ogród

ESEJ
Pierwszego i trzeciego miejsca  nie przyznano.
II miejsce Wyrazistość – Julia Mostowik

Wyróżnienia:
Malczewski do lamusa – Weronika  Zarębska
Jacek Malczewski – megaloman czy profeta? Artysta o  wielu twarzach? – Magdalena Dźwigoń
Chimera, harpia i po co to wszystko? – Valeriia  Agarkova
Dezaktualizacja sztuki – Katarzyna  Bajorska

Swoje nagrody przyznali także studenci z Koła Naukowego Metodyki Polonistycznej UJ.
Otrzymali je:
Zuzanna Antosiak za opowiadanie Topielec w uściskach dziwożony oraz Julia Mostowik za esej Wyrazistość !

Zapraszamy do lektury:
Opowiadanie.topielec.w.uściskach..dziwozony
Esej.wyrazistość.LO

Serdeczne podziękowania składamy Pani dr Marcie Rusek – opiekunowi  Koła Naukowego Metodyki Polonistycznej UJ , Pani Annie Orzeł – Kierownikowi Działu Edukacji Muzeum Narodowego w Krakowie.

Dziękujemy  Pani Aleksandrze Jaremko –  Kierownikowi Zespołu ds. Edukacji Formalnej Muzeum Narodowego w Krakowie za życzliwość i merytoryczny wkład w realizację wspólnego projektu w Roku Romantyzmu!

Wszystkim uczestnikom dziękujemy i zapraszamy za rok do udziału w kolejnej edycji Konkursu.

Uczestnicy spotkania wypowiedzieli się w  anonimowej ankiecie na temat doświadczenia udziału w projekcie i i zgłosili propozycje na kolejne interdyscyplinarne działania.
To był dobry czas!
Dziękujemy także obecnym na uroczystości Rodzicom i Opiekunom Uczniów!!!

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć oraz filmu przygotowanego przez członków Koła Naukowego.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Stowarzyszenie Polonistów w partnerstwie z Muzeum Narodowym w Krakowie oraz Kołem Naukowym Metodyki Polonistycznej UJ zorganizowało wiosną  PILOTAŻOWO  Interdyscyplinarny konkurs muzealny. SŁOWEM O SZTUCE. „Jacek  Malczewski romantyczny”.

 Adresatami konkursu literackiego byli uczniowie kilku szkół podstawowych i ponadpodstawowych woj. małopolskiego. Było to wydarzenie towarzyszące wystawie czasowej pn. „Jacek Malczewski romantyczny” w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie. Mottem konkursu były słowa: „Pędzel i pióro to dwa znamiona, przez które sztuka najsilniej działa.” Narcyza Żmichowska

Celami konkursu były:

 • Kształcenie i doskonalenie kompetencji językowych, w tym literackich oraz stworzenie okazji do ekspresji twórczej dzieci i młodzieży.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i interpretacji dzieła sztuki.
 • Promowanie postawy świadomego i aktywnego uczestnictwa w  kulturze.
 • Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych i współpracy w zespołach  międzypokoleniowych.
 • Włączenie się w obchody Roku Romantyzmu  2022 roku.

W wyznaczonych terminach uczniowie zgłoszeni przez nauczycieli brali udział w lekcji muzealnej  przeprowadzonej  w przestrzeni Wystawy. Chętni  uczniowie uczestniczyli także w warsztatach literackich organizowanych przez studentów Koła Naukowego Metodyki Polonistycznej UJ na terenie Uczelni. Uczestnicy napisali prace konkursowe we wskazanej formie:

 • Opowiadanie  twórcze inspirowane dziełem  z wystawy „Malczewski romantyczny” – uczniowie klas 7-8 szkoły podstawowej
 • Esej  inspirowany dziełem z wystawy “Jacek Malczewski romantyczny” –  uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Uczestnicy konkursy nadesłali elektronicznie swoje prace, a jury Konkursu je zrecenzowało.

Gala I pilotażowego konkursu interdyscyplinarnego „Słowem o sztuce” odbędzie się 14 czerwca o godz.16.00 w Sali Samurajów Muzeum Narodowego w Krakowie (Gmach Główny). 

Zapraszamy wszystkich Uczniów biorących udział w konkursie literackim  oraz ich Nauczycieli. Mile widziani są także Rodzice.

Oto lista wyróżnionych w konkursie w kolejności alfabetycznej:
w kategorii Opowiadania ( klasa 7-8 SP)

Małgorzata Adamska – „Pod drzewem wspomnień”
Zuzanna Antosiak – „Topielec w uściskach dziwożony
Gabriela Chwierut – „Szkarłatne róże”
Antonina Krzyżanowska – „Lepszy świat”
Antonina Łakomy – „Pastuszek i Chimera”
Weronika Niemiec – „Jacek nad stawem. Wyobraźnia”
Jakub Ochmański – „Wigilia na Syberii”
Maria Rychter –„Umizgi fauna”
Radosław Strasik – „Zatruta studnia
Gleb Warmachowski – „Czarowny ogród”

w kategorii Esej (LO)
Valeriia  Agarkova „Chimera, harpia i po co to wszystko?”
Katarzyna  Bajorska „Dezaktualizacja sztuki”
Magdalena Dżwigoń „Jacek Malczewski- megaloman czy profeta? Artysta o  wielu twarzach?”
Julia Mostowik  – „Wyrazistość”
Weronika  Zarębska „Malczewski do lamusa”

Szczegółowe informacje na temat laureatów i wyróżnionych zostaną podane w czasie gali. Nagrodę specjalną w każdej kategorii ogłosi także Koło Naukowe Metodyki Polonistycznej UJ.

Nagrodzonym już teraz gratulujemy a wszystkich zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Konkursu.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kawaler Orderu Uśmiechu
prof. Wojciech Narębski

Kraków, 4 czerwca 2022 roku

Z wielka radością informujemy, że decyzją Kapituły Orderu Uśmiechu to szczególne wyróżnienie otrzymał Profesor – bohater naszego projektu z 2019 roku.

Serdecznie gratulujemy Profesorowi tego zaszczytnego – zasłużonego orderu!

Jednocześnie  dziękujemy ponownie Uczniom i Nauczycielom, którzy latem 2019 roku odpowiedzieli pozytywnie za zaproszenie Stowarzyszenia Polonistów i rekomendowali Profesora do tego odznaczenia!

Dziękujemy! 
Zarząd
Stowarzyszenia Polonistów

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
 
Rekomendujemy
 

Szanowni Państwo,
w imieniu Koła Naukowego Metodyki Polonistycznej serdecznie zapraszam Państwa do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Szkoła 2022”, organizowanej pod patronatem Wydziału Polonistyki i Katedry Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej, która odbędzie się 1 czerwca na platformie MS Teams.

 
W tym roku tematem przewodnim jest wychowawczy aspekt edukacji, zwłaszcza polonistycznej. Serdecznie zapraszam Państwa do zapoznania się z harmonogramem konferencji, który załączam do niniejszego maila.
 
Będziemy zaszczyceni, jeśli zdecydują się Państwo na dołączenie do wydarzenia.
 
Link do spotkania konferencyjnego został przesłany do członków Stowarzyszenia na adresy meilowe.
 
Z wyrazami szacunku
Dawid Puchalski
Przewodniczący Koła Naukowego Metodyki Polonistycznej UJ
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
 

Od maja do grudnia 2022 roku Stowarzyszenie Polonistów realizuje zadanie publiczne pn. Po polsku o historii w wykorzystaniem dotacji ze środków publicznych.

Komisja Konkursowa do Spraw Opiniowania Ofert pozytywnie zaopiniowała wniosek  na działalność dokumentacyjną i wydawniczą związaną z wykonywaniem rządowego zadania w zakresie kultywowania i upowszechniania tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP w 2022 roku.

W zakresie działalności wydawniczej o tematyce związanej z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego Stowarzyszenie Polonistów uzyskało  dotację w kwocie 14  000 złotych na wydanie 1000 egzemplarzy publikacji pt. Po polsku o historii. Tematyczny zestaw dyktand poświęconych odzyskiwaniu niepodległości.

Serdecznie dziękujemy

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Rekomendujemy

Muzeum Narodowe w Krakowie – Gmach Główny,
czwartek 26 maja, godz. 18.30

_________________________________

Rekomendujemy

Centrum Badań Edukacyjnych i Kształcenia Ustawicznego oraz Ośrodek Badań Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego serdecznie zapraszają na konferencję
O prawach moralnych
w literaturze dla dzieci i młodzieży

organizowaną
13 maja 2022 roku na ul. Gołębiej 16
Konferencja ma charakter hybrydowy. Można do niej dołączyć. Więcej informacji w tej sprawie na stronie organizatora. Zasady uczestnictwa i link.

Program konferencji:  Program  

____________________________________________________________

Opis do projektu Monte.22.opis

_______________________________

Zaproszenie naszej Członkini:
Zapraszamy na spotkanie z adiunktem w Katedrze Historii Filmu Polskiego Instytutu Sztuk Audiowizualnych UJ dr. Sebastianem Jagielskim. Tematem spotkania będzie:
„Film polski wczoraj i dziś. Tradycja lewicowa w historii kina. Filmy walczące o zmianę społeczeństwa. Od Tańczącego jastrzębia po Kler, od Ziemi obiecanej po Idę.
Miło nam będzie gościć Państwa w środę 11 maja br. o godz. 17.00 w siedzibie Stowarzyszenia „Kuźnica” przy al. Słowackiego 44 parter.
Spotkanie jest otwarte i bezpłatne.

__________________________________________________________

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Koło Metodyki gorąco zaprasza  członków Stowarzyszenia Polonistów na wykład Jak uczyć Homera ? w czwartek 21 kwietnia  o godzinie 19.30. Odpowiadać na to pytanie będzie dr hab. Joanna Janik z Instytutu Filologii Klasycznej. Wszystkie informacje na plakacie. Mail z linkiem  członkowie Stowarzyszenia otrzymają przed spotkaniem.

Zarząd SP rekomenduje udział w spotkaniu.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Szanowni Państwo,
członkinie Stowarzyszenia od 19 marca br. prowadzą  zajęcia języka polskiego jako obcego dla dwóch grup dorosłych na poziomie A1. Zajęcia odbywają się w siedzibie Fundacji „Zawsze Warto” przy ulicy Radziwiłłowskiej. Z powodu bardzo dużego zainteresowania  serdecznie zapraszamy do współprowadzenia kolejnej grupy zajęciowej.

Na zgłoszenia czekamy pod adresem mailowym:
stowpol@wp.pl do środy 13 kwietnia br.

Razem możemy więcej i lepiej:):)

Solidarni z Ukrainą!
Zarząd
Stowarzyszenia Polonistów

+++++++++++++++++++++++++++++

Razem w teatrze

W środę 27 kwietnia o 19.00 spektakl w Teatrze Bagatela ” Dialogi polskie”  Mikołaja Grabowskiego. Cena biletu 80 zł (bilet normalny ) i 50 zł  (bilet ulgowy dla emerytów). Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy Stowarzyszenia najpóźniej do 8 kwietnia.
Przy zgłoszeniu proszę dopisać  – bilety ulgowe, czy normalne.

Szczegóły  dot. spektaklu:  https://www.bagatela.pl/spektakl/dialogi-polskie

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Spotkanie z cyklu SOS dla nauczycieli

ze względu na zaangażowanie polonistów w pracę z ukraińskimi uczniami zawieszany nasze cykliczne spotkania. 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu meilowego. 

Spotkanie nr 4 – 8 kwietnia
Rekomendacje metodyczne wzajemne i rozmowy wspierające…
Spotkanie nr 3 – 1 kwietnia – Prima aprilis:):)
Spotkanie nr 2 – 25 marca 2022
Polecane materiały do nauczania języka polskiego jako obcego  i autorskie pomysły integrowania młodych emigrantów wojennych  – o tym rozmawiałyśmy.

Spotkanie nr 1 – 18 marca 2022 
Serdecznie dziękujemy nauczycielom obecnym na spotkaniu 18 marca br. za zaufanie i wszystkie wypowiedzi. Krótka wymiana doświadczeń, pomysłów czy lokalnych rozwiązań zawsze inspiruje, a dodatkowo dajemy sobie tak potrzebne wsparcie…

Dziękujemy i zapraszamy do kontaktu,
Zarząd Stowarzyszenia Polonistów
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Szanowni Państwo,
w sytuacji tak wielu potrzeb związanych z wojną w Ukrainie proponujemy nauczycielom, którzy pracują z dziećmi czy młodzieżą uchodźców dwie formy pomocy:
piątkowe spotkania online oraz tworzony na bieżąco zestaw bezpłatnych ofert różnych instytucji z zakresu wspierania osób działających  na rzecz uchodźców.  Zestaw linków do ofert będziemy publikować w zakładce pn. Język polski jako obcy.

Od 18 marca br. uruchamiany stałe spotkania online pt. „SOS dla nauczycieli wspierających dzieci z Ukrainy”. Zapraszamy w każdy piątek  o godzinie 17.00. Pragniemy wtedy dzielić się dobrymi praktykami z zakresu uczenia języka polskiego jako obcego oraz wspierania naszych Uczniów z Ukrainy w nowym środowisku.

Wszystkich chętnych – także niebędących członkami Stowarzyszenia Polonistów, zapraszamy do współpracy.

Link dostępu na spotkanie na platformie Zoom będzie udostępniany na stronie głównej Stowarzyszenia Polonistów  oraz na naszym profilu FB i będzie aktywny przez 60 minut.

Solidarni z Ukrainą!
Zarząd
Stowarzyszenia Polonistów

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Zofia Gołubiew (1942-2022)

Historyk sztuki, muzealnik….wieloletni dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie.
Przyjaciel Stowarzyszania Polonistów…

Requiem in pacem….

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Materiały do wykorzystywania w pracy z uczniami…

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Koleżanki i Koledzy,

Stowarzyszenie Polonistów organizuje wiosenne wyjście do muzeum.
Wszystkich z Państwa, którzy opłacili składkę członkowską za bieżący 2022 rok, zapraszamy serdecznie do zwiedzenia (z przewodnikiem) wystawy

„Jacek Malczewski romantyczny”

w Muzeum Narodowym Gmach Główny we wtorek 29  marca  o  godz.16.30.

Prosimy o zgłaszanie się do piątku 4 marca br. na stowpol@wp.pl

Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Z pozdrowieniami,
Zarząd Stowarzyszenia Polonistów

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Jeszcze w atmosferze językowego świętowania polecamy materiały do wykorzystania i inspirowania (się) 🙂

Mówisz po polsku…

Lingwisteria:):)

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Szanowni Państwo,

rekomendujemy uczestnictwo w bezpłatnych webinarach ORKE

Link do oferty ORKE

Webinar Nowa Matura 2023 z języka polskiego
poświęcony zmianom dotyczącym egzaminu maturalnego
w formule Nowa Matura 2023.

Webinar Scrum w edukacji 
czyli, na czym polega metoda zwinnego zarządzania (czyli Agile) oraz czy warto ją wprowadzić w edukacji.

Zarząd Stowarzyszenia Polonistów

___________________________________________

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Zapraszamy do współtworzenia materiałów pomocnych w organizacji Dnia Języka Ojczystego. Zachęcamy do podzielenia się pomysłami i materiałami, a także relacjami z poprzednich edycji tego święta w Państwa szkołach.

Co robicie? Jak organizujecie czas i przestrzeń? Jakie zadania i wyzwania stawiacie przed uczniami? Z kim współpracujecie? Jakie są efekty działań – te widoczne od razu, i te mniej oczywiste?

Święto Języka Ojczystego przypada 21 lutego, ale my – Stowarzyszenie Polonistów świętujemy cały rok, bo propagowanie dbałości o piękno języka ojczystego jest przecież naszym statutowym celem.

Teraz chcemy poświęcić tej sprawie osobną zakładkę, w której będziemy udostępniać różne materiały edukacyjne oraz popularyzatorskie dotyczące języka.

Prosimy o przesyłanie na adres stowpol@wp.pl krótkich relacji i ewentualnie materiałów z zaznaczeniem, czy zgadzają się Państwo na umieszczenie ich na stronie internetowej Stowarzyszenia Polonistów.

W nagrodę prześlemy nowe i ciekawe publikacje m.in. poradniki językowe. Każda osoba, która podzieli się swoimi doświadczeniami, może też liczyć na odpowiednie zaświadczenie.

Czekamy do 15 marca.

Zarząd Stowarzyszenia Polonistów

____________________________________________

Spotkanie z ekspertem OKE

Wtorkowy wieczór 1 lutego br. członkowie Stowarzyszenia Polonistów spędzili w towarzystwie  Pani Teresy Bulskiej-Leśniak – eksperta z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

Zoomowe spotkanie zostało poświęcone zmianom w nowej maturze. Omówione zostały także różnice między poziomem podstawowym a rozszerzonym.

W obszernej prezentacji znalazły się zarówno odniesienia do podstawy programowej, jak i konkretne przykłady zadań przygotowane w oparciu o wybrane lektury obowiązkowe wskazane w wymaganiach egzaminacyjnych. Ponadto prowadząca zachęcała do wnikliwego wczytywania się i korzystania z informatorów maturalnych, a także do systematycznego śledzenia strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, gdzie zamieszczone są inne pomocne materiały, np. nagrania z udziałem ekspertów, materiały dodatkowe dla ucznia i polonisty oraz nagrania przykładowych egzaminów ustnych.

Ekspertka podkreślała  wagę szczegółowego analizowania z uczniami poleceń, czy zwracania uwagi na kontekstowe czytanie utworu literackiego.  

Na koniec prowadząca odniosła się do pytań i problemów nurtujących nauczycieli przygotowujących uczniów do nowej formuły egzaminu, wskazując jednocześnie wielki potencjał polonistów…

Serdecznie dziękujemy naszemu Gościowi
za merytoryczne sugestie  i poświęcony czas.

Zgodnie ze złożoną obietnicą wskazujemy materiały warte uważnej lektury.

Bieżące komunikaty i linki do nagrań z udziałem ekspertów

Materiał dodatkowy na temat kontekstów.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Rekomendujemy uczestnictwo  w XXIV Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym. im. Wojciecha Korfantego.

Krakowskie eliminacje lokalne odbędą się we wtorek 22 lutego 2022 roku od godziny 10.00 na platformie Microsoft Teams.

Zgłoszenia (imię, nazwisko uczestnika, jej/jego adres e-mail, nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna i adres e-mail do kontaktu) Organizatorzy przyjmują do czwartku 17 lutego pod adresem: uj.step@gmail.com

Konkurs organizują m.in. nasze członkinie.

Przypominamy:
Tegoroczne hasło brzmi: „Prawdziwa radość jest rzeczą poważną” /Seneka/

Mowa powinna trwać 5 minut.
Uczestnicy: uczniowie klasy VIII szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej

Regulamin XXIV OKK

Zarząd 
Stowarzyszenia Polonistów

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Drogie Koleżanki,
Szanowne Członkinie Stowarzyszenia Polonistów,
wraz z rozpoczęciem Nowego Roku śpieszymy z serdecznymi życzeniami. Wbrew pandemii i innym strachom współczesnym, których nie brakuje również w szkole, życzymy przede wszystkim zdrowia i  siły do przezwyciężania trudności oraz  motywacji, aby znajdować radość w swojej codziennej pracy.

Zarząd Stowarzyszenia Polonistów
ma przyjemność zaprosić

na spotkanie online

z Panią TERESĄ BULSKĄ – LEŚNIAK,

głównym egzaminatorem OKE (matura),
które odbędzie się
we wtorek 1 lutego 2022 roku o godz. 18.30
za pośrednictwem platformy Zoom.
Temat spotkania  brzmi „Nowa matura 2023 i jak do niej przygotować?”

Przedmiotem zainteresowania będą oczywiście najnowsze zmiany w formule egzaminu maturalnego  ze szczególnym uwzględnieniem różnic między poziomem podstawowym a rozszerzonym oraz praktyczny wymiar tych zmian.

W pierwszej części poprosimy naszego Gościa o ustosunkowanie się do pytań, które należy kierować na adres stowpol@wp.pl  do poniedziałku 24 stycznia (prosimy także o zgłoszenie swego udziału do tego dnia). Zebrane w bloki problemowe pytania zaprezentujemy w czasie spotkania. Prosimy o nieformułowanie pytań, na które odpowiedzi znajdują się w informatorach maturalnych.

Przypominamy przy tej okazji o statutowym obowiązku wpłaty składki członkowskiej , która uchwałą  Walnego Zgromadzenia od roku 2022 wynosi 60 zł.  Bardzo prosimy o wpłaty, które umożliwią nam podjęcie  kolejnych działań. Czekamy również na Państwa propozycje i pomysły, które można by zrealizować w pandemicznym czasie.

Dziękujemy za wszelkie słowa wsparcia i zapraszamy w nasze szeregi Państwa Koleżanki i Kolegów ze szkół. Będziemy wdzięczni za zachęcenie ich do zapoznania się z działalnością Stowarzyszenia Polonistów, które w roku 2023 obchodzić będzie jubileusz dwudziestolecia swego istnienia.

Serdecznie pozdrawiamy!
Zarząd Stowarzyszenia Polonistów

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pozostałe wiadomości w AKTUALNOŚCIACH

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++