Dyktando Niepodległościowe

2013 – 2023 i …

Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii” to wyjątkowy projekt edukacyjny.

Rywalizacja w tradycyjnym dyktandzie to okazja do uczenia się historii i refleksji nad językiem ojczystym.

W tekstach do napisania pojawiają się postacie i wydarzenia związane z odzyskiwaniem niepodległości przez Polskę.

Rokrocznie Konkurs odbywa się jesienią – polecamy
i zapraszamy!

Członkowie Stowarzyszenia  są autorami tekstów i innych materiałów wykorzystywanych w czasie Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”.

Od 2018 roku
Ogólnopolskie Dyktando Niepodległościowe

„Po polsku o historii”

Współorganizatorem Konkursu jest Fundacja „Zawsze Warto”.

Informacje bieżące na stronie Konkursu:

Już po raz jedenasty serdecznie zapraszamy Uczniów do udziału w Konkursie. Nadal jesteśmy przekonani, że teksty dyktanda to okazja do uczenia się historii i  wyzwalania refleksji nad językiem ojczystym.

Nauczycieli prosimy o zachęcenie uczniów do udziału w konkursie.

XI Ogólnopolskie Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii” organizują jak zawsze Stowarzyszenie Polonistów i Fundacja „Zawsze Warto”.

W obecnym roku szkolnym 2023/2024 Dyktando będzie się odbywać jednocześnie w siedmiu województwach oraz w polskich szkołach zagranicznych; i jak zwykle w trzech kategoriach wiekowych.

Szkoła, która chce wziąć udział w Dyktandzie, rejestruje się na stronie Konkursu:

http://www.dyktandoniepodleglosciowe.pl/

Zgłoszenia szkół do 25 września 2023 roku!

Spotkajmy się także w tym roku na Dyktandzie Niepodległościowym!

Etap szkolny odbędzie się w środę 27 września 2023 roku o godz. 13.00

Zapraszamy!

**********************************************************

Z okazji dziesiątej edycji Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii” dziękujemy wszystkim polonistom, szkolnym koordynatorom, nauczycielom – członkom komisji szkolnych i wojewódzkich, dyrektorom szkół, którzy razem z nami tworzą Konkurs.

Serdecznie gratulujemy wszystkim dotychczasowym laureatom Konkursu!

Jednocześnie dziękujemy wszystkim uczniom – uczestnikom Konkursu w Polsce i poza jej granicami. Wiemy, że wielu z Was
rokrocznie pisze „po polsku o historii!”

Fundacji „Zawsze Warto” i wszystkim przyjaciołom Projektu za współpracę przy jego realizacji – DZIĘKUJEMY.

Zarząd Stowarzyszenia Polonistów

Na Wawel, na Wawel…, czyli jubileuszowa gala
DYKTANDO NIEPODLEGŁOŚCIOWE ma już 10 lat!

W środę 16 listopada 2023 roku spotkaliśmy się  na Wawelskim Wzgórzu, aby świętować  podsumowanie X Ogólnopolskiego  Dyktanda Niepodległościowego “Po polsku o historii” dla uczniów szkół województwa małopolskiego.
Uroczystość odbyła się w Centrum Wystawowo-Konferencyjnym na Zamku Królewskim na Wawelu – w gościnie u  tegorocznego partnera Konkursu.

Zanim goście weszli do sal Centrum mogli przygotować, mimo listopadowej aury, historyczne fotografie – pamiątki swojej obecności na Wawelu jesienią  2022 roku.
Galę – osobno dla uczniów szkół podstawowych i oddzielnie dla nagrodzonych ze szkół
ponadpodstawowych – poprowadziła przewodnicząca Małopolskiej Komisji Konkursowej pani AnnaWołosiuk.
Uroczystość rozpoczęło – jak zawsze – odśpiewanie Hymnu narodowego. Po serdecznym przywitaniu przez pana Filipa Skowrona – Kierownika Działu  Edukacji  Zamku Królewskiego na Wawelu, głos zabrali pan Marek Wasiak – prezes Fundacji “Zawsze Warto” oraz pani Beata Ciesielka-Piątek – przewodnicząca Stowarzyszenia Polonistów. Oba wystąpienia podkreślały wagę i znaczenie projektu, który z biegiem lat objął sąsiednie województwa, ale także pomorskie czy liczne szkoły z województwa mazowieckiego  oraz
dawne Kresy Rzeczpospolitej.
Zaprezentowana okolicznościowa prezentacja pokazała nie tylko statystyczne wyliczenia, ale także urocze fotografie gromadzone z kolejnych gali Konkursu. Były serdeczne podziękowania i gratulacje.

Zaproszeni goście mogli także wysłuchać  koncertu przygotowanego przez uczniów i nauczycieli Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. im. Ignacego Jana Paderewskiego w Krakowie. Prawdziwą ucztą muzyczną było słuchanie:
Karoliny Podolskiej (skrzypce), która z  akompaniamentem p. Elżbiety Daszkiewicz wykonała “Poloneza” C. Bohma;
Jonasza Klera (ksylofon), który z akompaniamentem p. Sebastiana Bernatowicza  wykonał “La petit Marius”J. Leroixa;
Roberta Szczerby (fortepian), który zagrał ZArcik” T. Paciorkiewicza;
Oskara Podolskiego-Kwaka (wiolonczela), który z  akompaniamentem p. Elżbiety Daszkiewicz wykonał “Impromptu” A. Arutuniana;
Mieszka Salomona oraz Antoniego Ślusarczyka (fortepian), którzy zagrali “Tatry” cz. IV I.J. Paderewskiego.

Serdecznie dziękujemy za przygotowanie i udział w naszym projekcie. Młodym artystom życzymy wiele cierpliwości w dążeniu do doskonałości warsztatowej oraz wspaniałych artystycznych doznań.

Zanim laureaci otrzymali dyplomy i nagrody pani Anna Wołosiuk przypomniała – jak zawsze w czasie gali – przebieg Konkursu w danej edycji oraz na tle poprzednich.

Podczas gali dla laureatów ze szkół ponadpodstawowych zgromadzeni wysłuchali także wykładu p.Macieja Łyszczarza wicedyrektora Archiwum Nauki PAN i PAU, który wyjaśniał okoliczności powstania PAU i jej aktywność w  służbie nauki z okazji 150 -lecia powstania Akademii.

Oczywiście najważniejszym punktem gali było wręczenia dyplomów i nagród laureatom oraz ich opiekunom naukowym.
Zatem raz jeszcze serdecznie gratulujemy!

Lista laureatów 10 DN – MAŁOPOLSKA

Z okazji Jubileuszu wyróżnieni zostali także małopolscy nauczyciele, którzy przez cały okres trwania Projektu przygotowali największą grupę laureatów i finalistów.
W kategorii szkoły podstawowe – uczniowie klas IV – VI:
pani Joanna Grążko-Broda polonistka Szkoły Podstawowej nr 27 im. Marii Konopnickiej w Krakowie
pani Barbara Woźniak polonistka Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Andrychowie
pani Dominika Kozioł polonistka Szkoły Podstawowej nr 43 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

W kategorii szkoły podstawowe – uczniowie klas VII – VIII:
pani Donata Krzyżanowska polonistka Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 im. Janusza Korczaka w Krakowie
 pani Dorota Smagowicz polonistka Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Tischnera w Domosławicach
pani Urszula Pytlowana polonistka Szkoły Podstawowej nr 164 im. bł. Franciszki Siedliskiej w Krakowie
W kategorii szkoły ponadpodstawowe:
pani Katarzyna Musiał nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu
pani Barbara Weżgowiec nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie
pani Wioletta Szymańska nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera w Zakopanem

Podziękowania otrzymał także pan Piotr Rogoziński nauczyciel Społecznej Szkoły Podstawowej nr 7 STO im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie, który przygotowuje rokrocznie konsultację historyczną tekstów na każdym etapie Konkursu.

Przewodnicząca Stowarzyszenia Polonistów kol. Beata Ciesielka-Piątek po raz kolejny zaskoczyła prowadzących spotkanie, bo piękne słowa podziękowania i inspirujące lektury otrzymały kol. Anna Wołosiuk oraz kol. Marta Janeczek.

Tegoroczna gala Konkursu była także promocją publikacji  pt. Po polsku o historii. Tematyczny zestaw dyktand poświęconych odzyskiwaniu niepodległości.
Publikacja została przygotowana z dotacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w ramach projektu na działalność dokumentacyjną i wydawniczą związaną z wykonywaniem rządowego zadania w zakresie kultywowania i upowszechniania tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP w 2022 roku.
Za zaufanie i otrzymaną dotację dziękujemy serdecznie!


Książka “Po polsku o historii” została wydana pod honorowym patronatem Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie.  Serdecznie dziękujemy Dyrekcji i Pracownikom Archiwum za merytoryczne i organizacyjne wsparcie!
Gali towarzyszyło także wydanie specjalne biuletynu Fundacji Zawsze Warto pt. “Jaskółki”, a w nim m.in. fragment  naszego autorstwa.

O dyktandzie słów kilka

Po każdej gali uczniowie mogli uczestniczyć w tematycznych lekcjach muzealnych przygotowanych przez Dział Edukacji Zamku Królewskim na Wawelu.
Jednocześnie serdecznie dziękujemy Kierownikowi oraz wszystkim Pracownikom Działu Edukacji Zamku za przyjęcie laureatów oraz wszelką pomoc w realizacji naszego pobytu na Wawelu.

Gala w Centrum Wystawowo-Konferencyjnym – 16.11.2022 r.

Laureatom oraz ich Opiekunom naukowym
serdecznie gratulujemy!

Zarząd Stowarzyszenia Polonistów

Partner edycji w województwie małopolskim

*******************************************************************************

Etap wojewódzki X Ogólnopolskiego Dyktanda Niepodległościowego

W środę 26 października 2022 roku w gościnnych progach Narodowego Banku Polskiego przy ulicy Basztowej w Krakowie odbył się etap wojewódzki X Ogólnopolskiego Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii” dla uczniów szkół z Małopolski. Poziom jak zwykle był wysoki – zakwalifikowani uczniowie musieli mieć co najmniej 91 pkt (kl. IV-VI SP), 91,5 pkt, (kl. VII-VIII SP) i 80 pkt. (szkoły ponadpodstawowe). W etapie wojewódzkim udział wzięło nieomal dwieście osób z 60 miejscowości.

Tym razem uczestnicy naszego konkursu zmierzyli się z trudnościami ortograficznymi w tekstach o historii Wawelu („Znaszli to miejsce?”), odwiedzili Zakopane („Centrum polskości pod Tatrami”) oraz dowiedzieli się co nieco o wędrówkach wpisanych w losy wybitnych postaci, i tych wciąż za mało znanych („Wędrówki zrodzone z nadziei i marzeń”).

Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki – okolicznościową przypinkę i zakładkę do książek, a po napisaniu dyktanda mieli możliwość obejrzenia stałych wystaw związanych z historią pieniądza i bankowości.

Szczególnie serdecznie witamy w tym gronie nowe szkoły z Krakowa i innych miejscowości!

Dużo radości sprawiły nam także rozmowy ze stałymi już uczestnikami Dyktanda Niepodległościowego i dobre słowa pod adresem Organizatorów. Przyjemnością była też

niewątpliwie rozmowa z młodymi ludźmi, dla których pisanie dyktanda jest już tradycją.

Małopolska Komisja Wojewódzka oraz organizatorzy  Stowarzyszenie Polonistów i Fundacja „Zawsze Warto” najserdeczniej dziękują Narodowemu Bankowi Polskiemu za wspaniałe przyjęcie, ogromną życzliwość i pomoc w organizacji wszystkich zadań.

Wyniki etapu wojewódzkiego zostaną ogłoszone zgodnie z harmonogramem 4 listopada w zakładce Archiwum – Materiały edycji 2022. Tam też należy szukać informacji o gali wieńczącej X Dyktando Niepodległościowe.

A zatem (laureaci z Małopolski) – spotkamy się na Wawelu!

Gratulujemy wszystkim uczestnikom etapu wojewódzkiego z siedmiu województw wysokich wyników
i udziału w szlachetnej rywalizacji
X Ogólnopolskiego Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”!

Zarząd
Stowarzyszenia Polonistów

Oto kilka fotografii:)

*******************************************************

Nadal jesteśmy przekonani, że teksty dyktanda to okazja do uczenia się historii
i  wyzwalania refleksji nad językiem ojczystym.

X Ogólnopolskie Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii” organizują jak zawsze Stowarzyszenie Polonistów i Fundacja „Zawsze Warto”.

W obecnym roku szkolnym 2022/2023 Dyktando będzie się odbywać jednocześnie w siedmiu województwach oraz w polskich szkołach zagranicznych i jak zwykle w trzech kategoriach wiekowych. Na etapie szkolnym spotkamy się w czwartek  29 września br. o   godz. 13.00.

Szkoła, która chce wziąć udział w Dyktandzie, rejestruje się na stronie Konkursu

Zgłoszenia szkół do 27 września 2022 roku!

Partnerzy – Koordynatorzy wojewódzcy 2022:

  • dolnośląskie – Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu
  • małopolskie – współorganizator Konkursu – Stowarzyszenie Polonistów
  • opolskie – Liceum Ogólnokształcące nr III z Oddz. Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu
  • podkarpackie – Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie
  • pomorskie – II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Gdyni
  • śląskie – Zespół Szkół im. Edyty Stein Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Lublińcu
  • świętokrzyskie – Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Kielcach
  • dawne Kresy – Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy (Ukraina, Białoruś, Litwa, Łotwa, Estonia i Mołdawia)

Spotkajmy się także w tym roku na Dyktandzie Niepodległościowym!

Partner X Ogólnopolskiego Dyktanda Niepodległościowego
„Po polsku o historii”

Partner edycji w województwie małopolskim

Wśród samolotówczyli na gali Dyktanda Niepodległościowego

17 listopada 2021. w dużej i bezpiecznej  przestrzeni Muzeum Lotnictwa Polskiego odbyła się gala IX Ogólnopolskiego  Dyktanda Niepodległościowego
„Po polsku o historii”-
 w edycji małopolskiej.

Rozpoczęliśmy uroczystość jak zwykle odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego, po czym głos zabrali: Dyrektor MLP – pan Tomasz Kosecki,  Marek Wasiak (prezes Fundacji „Zawsze Warto”) i Beata Ciesielka-Piątek (przewodnicząca Stowarzyszenia Polonistów). Już na wstępie były zatem podziękowania, słowa uznania i odrobina wzruszenia…

Galę prowadziła Anna Wołosiuk- przewodnicząca Małopolskiej Komisji Konkursowej i wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Polonistów, która przedstawiła informacje o przebiegu konkursu, tematach tegorocznych dyktand i odrobinę statystycznych danych na temat Konkursu. Później mieliśmy okazję obejrzeć filmową audycję pt. „Poszli wszyscy na powstanie”  w wykonaniu uczniów klasy V „b” Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Krakowie.

W części drugiej odbyło się wręczenie dyplomów i nagród dla naszych laureatów
i ich opiekunów naukowych oraz tradycyjne wspólne zdjęcia. W tym roku w dystansie i bez uścisku dłoni, ale z radością ze spotkania i współuczestnictwa!

Po gratulacjach i licznych dobrych słowach podziękowań wszyscy zgromadzeni mogli w grupach i pod opieką kompetentnych przewodników zwiedzić ekspozycję muzealną. Serdecznie dziękujemy!

Wszystkim laureatom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy.

Dziękujemy Rodzicom Laureatów za wsparcie projektu!
Mamy nadzieję, że spotkanie z historią, którym jest pisanie tekstów Dyktanda Niepodległościowego było dla wszystkich uczestników pięknym
i rozwijającym doświadczeniem.

Serdecznie dziękujemy partnerom projektu
oraz mecenasom za pomoc i wsparcie !!!

Do grona mecenasów nagród dołączyło Wydawnictwo Literatura– cieszymy się ogromnie i polecamy ofertę Partnera Konkursu.

Partnerem edycji Małopolskiej Konkursu było
Muzeum Lotnictwa Polskiego

Organizatorzy i Partnerzy Konkursu
Organizatorami konkursu są Stowarzyszenie Polonistów i Fundacja „Zawsze Warto” w partnerstwie ze szkołami-koordynatorami Dyktanda w swoich województwach.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji:

Chodźże do muzeum!

Tak pisali   uczestnicy eliminacji wojewódzkich  IX Ogólnopolskiego Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”, którzy we wtorek
26 października 2021 roku przyjechali do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

W sanitarnym reżimie,  ale  w gościnnych przestrzeniach Muzeum uczniowie
i uczennice oraz ich opiekunowie spędzili – mamy nadzieję – spokojne przedpołudnie. W jednej dużej sali, ale z pięknym widokiem na samoloty i przy doskonałej akustyce gromadzili się uczniowie każdej kategorii wiekowej, a pamiętajmy, że to młode osoby, które już na etapie szkolnym wykazały się nie lada umiejętnościami!

Uczestnicy eliminacji finałowych Konkursu mogli obejrzeć ekspozycje muzealne, poznać ciekawe miejsce na kulturalnej mapie Krakowa oraz …zapomnieć o stresie, który zawsze towarzyszy rywalizacji konkursowej.

Przypomnijmy, że w tym samym dniu w siedmiu wojewódzkich ośrodkach finaliści Konkursu pisali „po polsku o historii” te same teksty, tworząc wspólnotę zaangażowania i pamięci. 

Gratulując już teraz finalistom przypominamy, że uroczysta gala Konkursu
w edycji małopolskiej odbędzie się właśnie w Muzeum Lotnictwa Polskiego
w środę  17 listopada br.

Zapraszamy do lektury tekstów oraz do obejrzenia fotorelacji.
Tekst dyktanda dla kl. 4-6 SP

Tekst dyktanda dla kl. 7-8 SP

Tekst dyktanda dla LO

Partnerem edycji Małopolskiej Konkursu jest
Muzeum Lotnictwa Polskiego

Organizatorzy i Partnerzy Konkursu
Organizatorami konkursu są Stowarzyszenie Polonistów i Fundacja „Zawsze Warto” w partnerstwie ze szkołami-koordynatorami Dyktanda w swoich województwach.

Po etapie szkolnym – w atmosferze niepodległości – przed etapem wojewódzkim

Małopolska Komisja Konkursu – podobnie jak grupy nauczycieli w innych sześciu województwach –  ogłosiła listę uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego.

Jeszcze nie czas na podsumowania, ale już teraz z radością donosimy – bardzo wiele dzieci młodzieży słuchało i pisało o powstaniach śląskich!  Przed nami zmagania etapu wojewódzkiego, który odbędzie się w całej Polsce we wtorek 26 października 2021 roku.

Przypominamy, że listy uczniów zakwalifikowanych z każdego województwa oraz program przebiegu Konkursu znajdują się – jak zawsze  –  w  aplikacji Konkursu w zakładce Archiwum (bez konieczności logowania).

Serdecznie dziękujemy wszystkim Nauczycielom i Uczniom, którzy przyjęli tegoroczne wyzwanie językowo-historyczne! Serdecznie gratulujemy odwagi i woli szlachetnej rywalizacji Uczniom. Polonistom dziękujemy za podjęty trud czytania rękopisów!

Poniżej publikujemy  lista uczniów zakwalifikowanych do kolejnego etapu w województwie małopolskim.

Eliminacje małopolskie  odbędą się we wtorek 26 października w Krakowie w przestrzeniach Muzeum Lotnictwa Polskiego przy al. Jana Pawła II 39. Prosimy o zabezpieczenie maseczek na czas rejestracji. Prosimy o punktualne przybycie oraz zabranie ze sobą legitymacji szkolnej i przyborów do pisania. Przypominamy, że etap wojewódzki Konkursu ma formę tradycyjnego dyktanda. Wtorek jest  dniem wolnego wstępu na ekspozycje muzealne – polecamy gorąco samodzielne poznawanie historii awiacji i narodzin lotnictwa polskiego.

Jeszcze raz dziękujemy Wszystkim Państwu za współtworzenie Projektu!

Do grona mecenasów nagród dołączyło Wydawnictwo Literatura– cieszymy się ogromnie i polecamy ofertę Partnera Konkursu.

Partnerem edycji Małopolskiej Konkursu jest
Muzeum Lotnictwa Polskiego

Organizatorzy i Partnerzy Konkursu
Organizatorami konkursu są Stowarzyszenie Polonistów i Fundacja „Zawsze Warto” w partnerstwie ze szkołami-koordynatorami Dyktanda w swoich województwach.

VIII Ogólnopolskie Dyktando Niepodległościowe
„Po polsku o historii”
w roku szkolnym 2020/2021

To była nietypowa edycja…oba etapy konkursu odbywały się w szkołach macierzystych uczniów.

Ale czas pandemii nie może pozbawić nas radości z powodu wysokiej frekwencji w kolejnym Dyktandzie oraz woli gratulowania laureatom oraz ich opiekunom naukowym. W tym wyjątkowym roku ponad 25 tysięcy uczniów  pisało dyktando!

Nie spotkaliśmy się w tym roku na uroczystej gali w podniosłej i radosnej atmosferze, ale i tak byliśmy wspólnotą osób piszących „po polsku o historii”!

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy Uczestnikom
i Laureatom Dyktanda!

Dziękujemy serdecznie wszystkim Nauczycielom zaangażowanym w organizację VIII Ogólnopolskiego Dyktanda Niepodległościowego
„Po polsku o historii”!

Organizatorami konkursu są Stowarzyszenie Polonistów i Fundacja „Zawsze Warto” w partnerstwie ze szkołami-koordynatorami Dyktanda w swoich województwach.

Gala VII Ogólnopolskiego Dyktanda Niepodległościowego
Polska Akademia Umiejętności w Krakowie, 14 listopada 2019 roku

W Dużej Auli PAU, czyli na gali Dyktanda Niepodległościowego

14 listopada br. w naukowej przestrzeni Polskiej Akademii Umiejętności odbyła się gala VII Ogólnopolskiego  Dyktanda Niepodległościowego
„Po polsku o historii”-
 w edycji małopolskiej.

Rozpoczęliśmy uroczystość odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego, po czym głos zabrali: Marek Wasiak (prezes Fundacji „Zawsze Warto”) i Beata Ciesielka-Piątek (przewodnicząca Stowarzyszenia Polonistów). Już na wstępie były zatem podziękowania, słowa uznania i odrobina wzruszenia…

Galę prowadziła Anna Wołosiuk- przewodnicząca Małopolskiej Komisji Konkursowej i wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Polonistów, która przedstawiła informacje o przebiegu konkursu, tematach tegorocznych dyktand i liczbie uczestników w poszczególnych kategoriach wiekowych. Później mieliśmy okazję wysłuchać koncertu  w wykonaniu uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Krakowie.

Tegoroczna gala laureatów była jednocześnie spotkaniem promującym płytę z filmowym reportażem przygotowanym w ramach projektu Stowarzyszenia Polonistów pt. Meldunek filmowy kaprala Wojtka. Material dedykowany
prof. Wojciechowi Narębskiemu powstał w Programie „Patriotyzm Jutra” Muzeum Historii Polski w Warszawie.

W części drugiej odbyło się wręczenie dyplomów i nagród dla naszych laureatów i ich opiekunów naukowych oraz tradycyjne wspólne zdjęcie.

Wszystkim laureatom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy.
Mamy nadzieję, że spotkanie z historią, którym jest pisanie tekstów Dyktanda Niepodległościowego było dla wszystkich uczestników pięknym
i rozwijającym doświadczeniem.

Serdecznie dziękujemy partnerom projektu
oraz mecenasom za pomoc i wsparcie !!!

gala.7DN.krk

Zapraszamy do naszej galerii.

****************************************************************

Etap wojewódzki Konkursu – Małopolska 2019

28 października odbył się etap wojewódzki VII edycji Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”. W kilku województwach (małopolskim, podkarpackim, śląskim, dolnośląskim, świętokrzyskim i lubelskim ), w trzech kategoriach wiekowych teksty dyktand pisało ponad 1000 finalistów.

W województwie małopolskim finał miał miejsce –  po raz kolejny – w Krakowie w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia im. I. J. Paderewskiego. Po zmaganiach dyktandowych młodzież mogła wysłuchać koncertu w wykonaniu uczniów Szkoły.

Wyniki punktowe uczestników dyktanda oraz lista laureatów zostaną opublikowane na stronie Konkursu w zakładce Archiwum (wejście bez logowania) w piątek 8 listopada. Małopolska gala laureatów odbędzie się w  czwartek 14 listopada w auli PAU. Już teraz wszystkim finalistom serdecznie gratulujemy!

Serdeczne podziękowania dla Dyrekcji Szkoły, Nauczycieli i Trenerów, szczególnie dla Pani Dyrektor Anny Wołosiuk za – jak zwykle –  ciepłe przyjęcie uczestników konkursu i ich opiekunów.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

*************************************************

Gala VI Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego
Fundacja „Zawsze Warto” w Krakowie, 16 listopada 2018 roku

Mazurek Dąbrowskiego na gali Dyktanda Niepodległościowego

16 listopada br. w siedzibie Fundacji „Zawsze Warto” odbyła się gala VI Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”- wyjątkowo świętowanie sukcesu Uczniów i Nauczycieli odbyło się w trzech turach: dla uczestników z klas IV-VI szkoły podstawowej, następnie dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz gimnazjalistów, a na koniec dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Na gali gościliśmy także przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Wyjątkowo również zamiast Roty rozpoczęliśmy uroczystość odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego, po czym głos zabrali: Marek Wasiak (prezes Fundacji „Zawsze Warto”),Pan Łukasik ( Urząd Marszałkowski), Beata Ciesielka-Piątek (przewodnicząca Stowarzyszenia Polonistów).

Galę prowadziła Anna Wołosiuk- przewodnicząca Małopolskiej Komisji Konkursowej i wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Polonistów, która przedstawiła informacje o przebiegu konkursu, tematach tegorocznych dyktand i liczbie uczestników na poszczególnych poziomach. Później mieliśmy okazję wysłuchać koncertu fortepianowego w wykonaniu uczennicy Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia
im. Fryderyka Chopina w Krakowie.

W części drugiej odbyło się wręczenie dyplomów i nagród dla naszych laureatów i ich opiekunów naukowych oraz tradycyjne wspólne zdjęcie.

Wszystkim laureatom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy.
Mamy nadzieję, że spotkanie z historią, którym jest pisanie tekstów Dyktanda Niepodległościowego było dla wszystkich uczestników pięknym
i rozwijającym doświadczeniem.

Już wkrótce na naszej stronie opublikujemy wszystkie teksty dyktand. Zapraszamy do lektury i ćwiczeń.

Zarząd Stowarzyszenia Polonistów w szczególny sposób pragnie podziękować Pani Marcie – dobremu Duchowi całego przedsięwzięcia i dotychczasowej przewodniczącej Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego, bez której determinacji, pracowitości i profesjonalizmowi Dyktando nigdy nie miałoby szans stać się tak wyjątkowym konkursem na edukacyjnej mapie Małopolski.

Zapraszamy do naszej galerii.

****************************************************************

Wojewódzki etap Dyktanda Niepodległościowego
w wyjątkowym – jubileuszowym roku
– za nami

Historia powstania Kopca Niepodległości im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie oraz jego losy były tematem etapu wojewódzkiego Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego Po polsku o historii, które pisali uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych. Uczniowie klas VII i VIII oraz gimnazjaliści zmagali się z tekstem opowiadającym o zaślubinach Polski z morzem, natomiast uczniowie szkół ponadgimnazjalnych dociekali poprawnej pisowni w dyktandzie mówiącym o postaciach kilku kobiet ważnych dla polskiej historii po odzyskaniu przez państwo niepodległości.
Etap wojewódzki dyktanda odbył się 7 listopada 2018 r.

Już po raz kolejny finalistów małopolskich (198 uczniów) gościła pięknie udekorowana Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im. I. J. Paderewskiego w Krakowie.
Po napisaniu tekstu uczestnicy oraz ich opiekunowie mogli wysłuchać koncertu
w wykonaniu uczniów Szkoły. Serdecznie dziękujemy Gospodarzom etapu wojewódzkiego za gościnę!

Dyktando etapu wojewódzkiego jednocześnie pisało ponad 1000 uczniów w sześciu ośrodkach wojewódzkich.

W oczekiwaniu na ogłoszenie list laureatów Wszystkim Finalistom, ich Opiekunom i Rodzinom życzymy radosnego czasu Święta Niepodległości!
MAMY NIEPODLEGŁĄ!

Wyniki punktowe uzyskane przez finalistów oraz listy laureatów z każdego województwa będą publikowane w terminie określonym w danym Regulaminie w archiwum w aplikacji Dyktanda Niepodległościowego (bez konieczności logowania).

Oto kilka fotografii z etapu wojewódzkiego w Krakowie.

Październik – listopad 2018

Szanowni Państwo,

W radosnej atmosferze obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez kolejne miasta i miejscowości przekazujemy informację o naszym niepodległościowym projekcie.

Z ogromną radością informujemy, że w VI Dyktandzie Niepodległościowym „Po polsku o historii” uczestniczyło ponad 16 tysięcy uczniów Małopolski i 38 tysięcy z pięciu sąsiednich województw!

Wojewódzkie Komisje Konkursowe przekażą dane na temat realizacji projektu, a listy uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego w danym województwie są opublikowane w aplikacji Dyktanda (bez konieczności logowania).

Ze względu na sześcioletnią tradycję Dyktanda Niepodległościowego w Małopolsce przekazujemy poniżej informacje szczegółowe na temat realizacji projektu na tym terenie, zatem…

W klasach IV-VI szkół podstawowych Dyktando napisało ponad 9 300 uczniów,
w klasach wyższych ponad 4500 oraz ponad 2000 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wspólnie zatem „wygrywaliśmy Polskę” jak Ignacy Jan Paderewski i jak aktywne kobiety (w roku Praw Kobiet), a wszystko w ramach Święta Niepodległości, które też ma swoją historię.

Szanowni Państwo,
Małopolska Komisja Konkursowa zweryfikowała po 100 prac z najwyższymi wynikami z każdej kategorii wiekowej i zakwalifikowała 201 uczniów do etapu wojewódzkiego.

W obecnej edycji Konkursu wartości progowe przejścia do etapu wojewódzkiego to: 90 punktów dla uczniów najmłodszych oraz 85 i 86 punktów dla kolejnych grup wiekowych.

Otrzymane materiały dają także obraz wielkiej pracy wykonanej przez nauczycieli, którzy
w szkolnych komisjach recenzowali dyktanda. Serdecznie Państwu za wspólną organizację Konkursu DZIĘKUJEMY!

Etap wojewódzki Konkursu odbędzie się 7 listopada w Krakowie przy ul. Basztowej 8
w salach Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. im. I. J. Paderewskiego.

Listy uczniów zakwalifikowanych z każdego województwa znajdują się w aplikacji Konkursu w Archiwum (bez konieczności logowania) oraz poniżej (dotyczy Małopolski).

Serdecznie pozdrawiamy Wszystkich uczestniczących
w eliminacjach szkolnych!

lista.malopolskie.zakwalifikowanych.do.woj.6DN

*************************************************************

Serdecznie zapraszamy Uczniów do udziału w Konkursie. Jesteśmy przekonani, że teksty dyktanda są okazją do uczenia się historii, wyzwalają refleksje nad językiem ojczystym. W bieżącym roku 100-rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę udział w Konkursie ma charakter szczególny.
Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii”  pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty już po raz szósty Stowarzyszenie Polonistów i Fundacja „Zawsze Warto” organizują
VI Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii w roku szkolnym 2018/2019 będzie się odbywać jednocześnie w sześciu województwach w trzech kategoriach wiekowych.
Mamy już ponad 1300 szkół zarejestrowanych!
Szkoła, która chce wziąć udział w Dyktandzie, rejestruje się na stronie Konkursu www.dyktandoniepodleglosciowe.pl
Zgłoszenia szkół do 28 września 2018 roku (ale zapraszamy do 5.10.2018 r.)
Spotkajmy się także w tym roku na Dyktandzie Niepodległościowym!
Zapraszamy!

Polecamy platat promujący Konkurs!
DN 2018 plakat (1)

**************************************************************

Gala V Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego
Oddział Okręgowy w Krakowie NBP, 17 listopada 2017 roku

Relacja.gala.5MDN.2017

Gala5MDN.przemówienie Przewodniczącej Stowarzyszenia Polonistów

Kilka fotografii z etapu wojewódzkiego Konkursu:) – Kraków,  7 listopada 2017 roku

2 listopada 2017

W oczekiwaniu na Święto Niepodległości gratulujemy Uczestnikom i Organizatorom etapu szkolnego Dyktanda Niepodległościowego!

Uczestników ponad 11 tysięcy, zaangażowanie setek szkół – tak można podsumować w skrócie etap szkolny V Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”!

Bardzo wysoki poziom umiejętności w zakresie poprawnej polszczyzny zaprezentowali wszyscy uczniowie. Ogromną pracę wykonali nauczyciele, którzy zorganizowali eliminacje szkolne oraz zrecenzowali uczniowskie rękopisy! Wszyscy zapewne mieliśmy okazję do refleksji na temat odręcznego pisania „po polsku o historii”.
Wszystkim Uczestnikom Konkursu serdecznie gratulujemy odwagi zmierzenia się z ortografią i wiedzą historyczną! Najważniejszy jest przecież nasz udział w szlachetnym współzawodnictwie! Każde Dyktando to przecież kampania promująca poprawny język polski! Teraz wszyscy wiemy i potrafimy więcej!

Po weryfikacji nadesłanych prac Komisja Wojewódzka Konkursu ogłasza dzisiaj listę uczniów zakwalifikowanych do eliminacji wojewódzkich, które odbędą się w Krakowie
7 listopada.

Finalistom Dyktanda gratulujemy bardzo wysokiego wyniku! 
Członkom komisji szkolnych i Opiekunom naukowym dziękujemy za dobrą współpracę!

Do miłego zobaczenia w Krakowie!

Lista uczniów zakwalifikowanych i informacje na temat przebiegu etapu wojewódzkiego znajdują się poniżej oraz na stronie dyktanda (bez logowania – w archiwum).

Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego 5MDN

Nauka – pożądany obowiązek, czyli o Dyktandzie…

„Niemalże pięcioletnia tradycja tego konkursu każe nam spojrzeć wstecz i zacytować niebłahe pułapki ortograficzne…” to jeden z fragmentów tekstu dyktowanego wczoraj
o godz. 13.00.

Konkurs odbywał się w  500 szkołach Małopolski!

Do V Małopolskiego Dyktando Niepodległościowego  (poza konkursem) przyłączyły się także szkoły z województw łódzkiego, świętokrzyskiego oraz placówki polskie z Łotwy i Ukrainy! Nasze teksty dyktandowe pisali także uczniowie w edycji śląskiej Konkursu!

Dziękujemy za zaufanie!
Mamy nadzieję, że było spokojnie i radośnie – mimo emocji!

Partner Konkursu – Radio Kraków – informowało o przebiegu Dyktanda – zapraszamy do śledzenia programu radiowego – także na stronie internetowej Stacji. Tam także znajdziemy nagrania tekstów.

http://www.radiokrakow.pl/nasze-akcje/5-edycja-malopolskiego-dyktanda-niepodleglosciowego/

Konkurs otrzymał Patronat  Honorowy Jacka Krupy – Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Patronat Honorowy Barbary Nowak –  Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Partnerem tegorocznego  Konkursu jest Narodowy Bank Polski
Partnerem medialnym – Radio Kraków

Obecnie nauczyciele oceniają prace uczniowskie i wypełniają elektroniczny protokół, który jest dostępny w PANELU KOORDYNATORA na stronie Konkursu.

W czwartek 2 listopada zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatorów lista uczestników zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego oraz adres i dane dotyczące przebiegu etapu wojewódzkiego w Krakowie.

Wszystkim Uczniom gratulujemy odwagi zmierzenia się z dylematami polskiej pisowni!
Wszyscy braliśmy udział w szlachetnym współzawodnictwie!

Konkurs organizują: Stowarzyszenie Polonistów i Fundacja „Zawsze Warto”.

***********************************************************************

Gala IV Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego
Radio Kraków, 18 listopada 2016 roku

Gala III Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego
Cricoteka, 13 listopada 2015 roku

    

Wojewódzki Etap II Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, 28 października 2015 roku

Gala II Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego
Muzeum Narodowe w Krakowie, 17 listopada 2014 roku

Gala Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego
Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, 15 listopada 2013 roku