Projekty, konkursy, warsztaty

Od maja do grudnia 2022 roku Stowarzyszenie Polonistów realizuje zadanie publiczne pn. Po polsku o historii w wykorzystaniem dotacji ze środków publicznych.

Komisja Konkursowa do Spraw Opiniowania Ofert pozytywnie zaopiniowała wniosek  na działalność dokumentacyjną i wydawniczą związaną z wykonywaniem rządowego zadania w zakresie kultywowania i upowszechniania tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP w 2022 roku.

W zakresie działalności wydawniczej o tematyce związanej z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego Stowarzyszenie Polonistów uzyskało  dotację w kwocie 14  000 złotych na wydanie 1000 egzemplarzy publikacji pt. Po polsku o historii. Tematyczny zestaw dyktand poświęconych odzyskiwaniu niepodległości.

Serdecznie dziękujemy!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

2013- 2023 i ….

Konkursy (dla uczniów i dla nauczycieli) – członkowie Stowarzyszenia  są autorami tekstów i innych materiałów wykorzystywanych w czasie Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”.

Od 2018 roku Ogólnopolskie Dyktando Niepodległościowe
„Po polsku o historii”

Współorganizatorem Konkursu jest Fundacja „Zawsze Warto”.

Wszystkie informacje znajdują się w zakładce: Dyktando Niepodległościowe

Informacje bieżące na stronie Konkursu:

***********************************************************

Autorski, oryginalny projekt interdyscyplinarnego konkursu muzealnego pt. Słowem o Sztuce. To konkurs literacki przeznaczony dla uczniów wszystkich typów szkół, w którego powstanie zaangażowało się Muzeum Narodowe w Krakowie oraz Koło Naukowe Metodyki Polonistycznej  przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Konkurs przebiegał będzie w dwóch etapach – szkolnym i wojewódzkim. Każdego roku zaplanowano inny temat związany z organizowanymi przez Muzeum Narodowe wystawami.

Szczegóły (przebieg konkursu, regulamin, harmonogram) podajemy w załącznikach.

Serdecznie zapraszamy Państwa Uczniów do wzięcia udziału.

Z pozdrowieniami,
Zarząd Stowarzyszenia Polonistów

ogłoszenie_SŁOWEMOSZTUCE
regulamin_SŁOWEMOSZTUCE
załącznik nr 1_harmonogram_SŁOWEMOSZTUCE
załącznik nr 2_SŁOWEMOSZTUCE
załącznik nr 3_SŁOWEMOSZTUCE
załącznik nr 4_SŁOWEMOSZTUCE

Etap wojewódzki konkursu

W sobotę 15 kwietnia br. w gościnnych progach Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego odbył się etap wojewódzki interdyscyplinarnego konkursu muzealnego „Słowem o sztuce”. Hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmiało: „Magia przedmiotu?” .

W dniach 28-30 kwietnia chętni uczniowie mogli wziąć udział w warsztatach kreatywnego pisania (Koło Naukowe Metodyki Polonistycznej UJ) oraz lekcji muzealnej (Muzeum Narodowe w Krakowie). Również opiekunowie wraz z przewodnikiem zwiedzili ekspozycję sztuki XX i XXI wieku.
W czasie etapu wojewódzkiego zakwalifikowani uczniowie w podziale na grupy wiekowe pisali opowiadanie twórcze inspirowane wybranymi dziełami sztuki oglądanymi na wystawie  „XX + XXI. Galeria Sztuki Polskiej” w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie. Następnie tworzyli opowiadania w konwencji baśni  (kl.4-6),detektywistyczne ( kl.7-8) oraz w konwencji grozy ( szkoły średnie).

Już dziś zapraszamy wszystkich uczestników etapu wojewódzkiego na galę zakończenia konkursu „Słowem o sztuce”, która odbędzie się 6 czerwca o godz. 16.30 w Sali Samurajów w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie. Wszyscy uczestnicy etapu wojewódzkiego i ich opiekunowie naukowi otrzymają stosowne dyplomy, a laureaci nagrody. Swoją nagrodę przyzna również Koło Naukowe Metodyki Polonistycznej UJ.

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy również Rodziców.
Do zobaczenia w Muzeum!

Gala podsumowania konkursu – wtorek 6 czerwca 2023 roku
Sala Samurajów w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczennicom, uczniom za udział w konkursie – w tym roku było was aż 104 osoby !!!
Dziękujemy także opiekunom naukowym uczestników – bez Państwa zaangażowania nasze pomysły nie mogą być zrealizowane – dziękujemy za współpracę!

Interdyscyplinarny konkurs przeznaczony był dla uczniów wszystkich typów szkół. Jego organizatorzy to Muzeum Narodowe w Krakowie, Koło Naukowe Metodyki Polonistycznej  na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Stowarzyszenie Polonistów.   Konkurs przebiegał w dwóch etapach – szkolnym i wojewódzkim.

Lista laureatów i wyróżnionych

Klasy 4-6
Maria Rak – Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im Ignacego Jana Paderewskiego (op. Anna Wołosiuk)
Agata Koprowska – Szkoła Podstawowa nr 33 im. Króla Stefana Batorego (op. Beata Ciesielka-Piątek)
Ewa Stanaszek – Szkoła Podstawowa nr 33 im. Króla Stefana Batorego (op. Magdalena Młodawska)

Klasy 7-8
Marcel Książek – Szkoła Podstawowa nr 130 im. Jana Brzechwy (op. Joanna Wojciechowska-Czach)
Maria Szybka – Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im Ignacego Jana Paderewskiego
(op.Barbara Pietruszewska-Schweiger)

Ex aequo:
Emilia Kalicka – Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im Ignacego Jana Paderewskiego (op.Barbara Pietruszewska-Schweiger) i Antonina Łakomy – Szkoła Podstawowa nr 33 im. Króla Stefana Batorego (op. Beata Ciesielka-Piątek)

Liceum: przyznano dwa wyróżnienia
Emilia Liszka i Karolina Tekieli – IX Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Wróblewskiego (op. Barbara Bierówka)

 

kat. szkoły ponadpodstawowe
Jagoda Kosoń, Piotr Knap

 

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie widiownai-1024x464.jpg

************************************

******************************************************************************

Stowarzyszenie Polonistów w partnerstwie z Muzeum Narodowym w Krakowie oraz Kołem Naukowym Metodyki Polonistycznej UJ zorganizowało wiosną 2022 roku PILOTAŻOWO  Interdyscyplinarny konkurs muzealny. SŁOWEM O SZTUCE. „Jacek  Malczewski romantyczny”.

 Adresatami konkursu literackiego byli uczniowie kilku szkół podstawowych i ponadpodstawowych woj. małopolskiego. Było to wydarzenie towarzyszące wystawie czasowej pn. „Jacek Malczewski romantyczny” w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie. Mottem konkursu były słowa: „Pędzel i pióro to dwa znamiona, przez które sztuka najsilniej działa.” Narcyza Żmichowska

Celami konkursu były:

  • Kształcenie i doskonalenie kompetencji językowych, w tym literackich oraz stworzenie okazji do ekspresji twórczej dzieci i młodzieży.
  • Kształtowanie umiejętności analizy i interpretacji dzieła sztuki.
  • Promowanie postawy świadomego i aktywnego uczestnictwa w  kulturze.
  • Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych i współpracy w zespołach  międzypokoleniowych.
  • Włączenie się w obchody Roku Romantyzmu  2022 roku.

W wyznaczonych terminach uczniowie zgłoszeni przez nauczycieli brali udział w lekcji muzealnej  przeprowadzonej  w przestrzeni Wystawy. Chętni  uczniowie uczestniczyli także w warsztatach literackich organizowanych przez studentów Koła Naukowego Metodyki Polonistycznej UJ na terenie Uczelni. Uczestnicy napisali prace konkursowe we wskazanej formie:

  • Opowiadanie  twórcze inspirowane dziełem  z wystawy „Malczewski romantyczny” – uczniowie klas 7-8 szkoły podstawowej
  • Esej  inspirowany dziełem z wystawy “Jacek Malczewski romantyczny” –  uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Uczestnicy konkursy nadesłali elektronicznie swoje prace, a jury Konkursu je zrecenzowało.

Gala Konkursowa

14 czerwca 202 22 roku,
Sala Samurajów Muzeum Narodowego w Krakowie

Uroczysta gala podsumowująca pilotażowy Konkurs interdyscyplinarny  pt. Słowem o sztuce przygotowany przez Stowarzyszenie Polonistów, Muzeum Narodowe w Krakowie i Koło Metodyki Polonistycznej UJ.

Przypomnijmy: Konkurs był przeznaczony dla najstarszych uczniów szkół podstawowych (klasy VII- VIII) i dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Najpierw uczestnicy zwiedzili wystawę „Jacek Malczewski romantyczny”,  a następnie wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez studentów – członków Koła Naukowego UJ, podczas których mogli zgłębić wiedzę na temat pisania twórczego opowiadania i eseju, by w końcu – inspirując się wybranym dziełem malarskim Jacka Malczewskiego – napisać esej lub opowiadanie.
Gala zgromadziła wszystkich wyróżnionych, którzy dopiero podczas uroczystość dowiedzieli się o miejscu na podium. Wystąpienia przedstawicieli organizatorów i jury konkursu dowiodły jak wskazana i twórcza jest współpraca różnych środowisk wokół zjawisk kulturowych! 

Jury uhonorowało następujące prace:
OPOWIADANIA
I miejsce Umizgi fauna – Maria Rychter
Opowiadanie.Umizgi.fauna.SP

II miejsce ex aequo  Pastuszek i Chimera – Antonina Łakomy
II miejsce ex aequo Pod drzewem wspomnień – Małgorzata Adamska

III miejsce ex aequo Zatruta studnia – Radosław Strasik
III miejsce ex aequo Szkarłatne róże – Gabriela Chwierut

Wyróżnienia:
Jacek nad stawem. Wyobraźnia – Weronika Niemiec
Lepszy świat – Antonina Krzyżanowska
Wigilia na Syberii – Jakub Ochmański
Topielec w uściskach dziwożony – Zuzanna Antosiak
wyróżnienie specjalne – Gleb Warmachowski, Czarowny ogród

ESEJ
Pierwszego i trzeciego miejsca  nie przyznano.
II miejsce Wyrazistość – Julia Mostowik

Wyróżnienia:
Malczewski do lamusa – Weronika  Zarębska
Jacek Malczewski – megaloman czy profeta? Artysta o  wielu twarzach? – Magdalena Dźwigoń
Chimera, harpia i po co to wszystko? – Valeriia  Agarkova
Dezaktualizacja sztuki – Katarzyna  Bajorska

Swoje nagrody przyznali także studenci z Koła Naukowego Metodyki Polonistycznej UJ.
Otrzymali je:
Zuzanna Antosiak za opowiadanie Topielec w uściskach dziwożony oraz Julia Mostowik za esej Wyrazistość !

Zapraszamy do lektury:
Opowiadanie.topielec.w.uściskach..dziwozony
Esej.wyrazistość.LO

Serdeczne podziękowania składamy Pani dr Marcie Rusek – opiekunowi  Koła Naukowego Metodyki Polonistycznej UJ , Pani Annie Orzeł – Kierownikowi Działu Edukacji Muzeum Narodowego w Krakowie.

Dziękujemy  Pani Aleksandrze Jaremko –  Kierownikowi Zespołu ds. Edukacji Formalnej Muzeum Narodowego w Krakowie za życzliwość i merytoryczny wkład w realizację wspólnego projektu w Roku Romantyzmu!

Wszystkim uczestnikom dziękujemy i zapraszamy za rok do udziału w kolejnej edycji Konkursu.

Uczestnicy spotkania wypowiedzieli się w  anonimowej ankiecie na temat doświadczenia udziału w projekcie i i zgłosili propozycje na kolejne interdyscyplinarne działania.
To był dobry czas!
Dziękujemy także obecnym na uroczystości Rodzicom i Opiekunom Uczniów!!!

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć oraz filmu przygotowanego przez członków Koła Naukowego.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

****************************************************************

BŁOGOSŁAWIONY JAN BEYZYM WĘDROWIEC MIŁOŚCI
podsumowanie Konkursu 2018 – 2019

Podsumowaliśmy kolejny konkurs poświęcony życiu i działalności misyjnej
bł. O. Beyzyma. Nadesłane z Polski, Ukrainy i Madagaskaru komiksy udowodniły, że taka forma przekazu może służyć do pokazywania tej niezwykłej Postaci. W piątek 26 kwietnia 2019 roku w Krakowie spotkali się laureaci i wyróżnieni w Konkursie (grupa polska), aby kroczyć śladami Jana Beyzyma oraz oczywiście przyjąć nagrody i dyplomy.

Po krótkiej opowieści o. Czesława Tomaszewskiego – redaktora naczelnego biuletynu „Misyjnym Szlakiem” i głównego pomysłodawcy Konkursu na  temat malgaskiej szkoły, jury wręczyło dyplomy i nagrody.  Po słodkim poczęstunku grupa ruszyła – na początek była oczywiście Bazylika Jezuitów z popiersiem poświęconym Błogosławionemu, później spacer po Starym Mieście. Odwiedziliśmy także Galerię Malarstwa Polskiego XIX i XX wieku, bo tutaj z pewnością zawitał także – ponad 120 lat temu – nasz bohater. Mamy nadzieję, że upalny kwietniowy dzień będzie dobrym wspomnieniem dla zgromadzonych.

Laureatom i wyróżnionym w Międzynarodowym Konkursie Literacko-Plastycznym dla dzieci, młodzieży i grup rodzinnych pt. Błogosławiony Jan Beyzym wędrowiec miłości jeszcze raz serdecznie gratulujemy! Wybrane prace laureatów zostały już opublikowane w biuletynie „Misyjnym Szlakiem”.

Dziękujemy serdecznie opiekunom uczniów, którzy swoją pomocą, wsparciem i obecnością w Krakowie pomogli zorganizować przedsięwzięcie!

Organizatorzy dziękują także Fundacji „Zawsze Warto” za przyjęcie grupy w gościnnym salonie.

Przypomnijmy: Międzynarodowy Konkurs Literacko-Plastyczny dla dzieci, młodzieży i grup rodzinnych pt. „Błogosławiony Jan Beyzym wędrowiec miłości” organizował Referat Misyjny Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego, a partnerem Konkursu było Stowarzyszenie Polonistów.

Zapraszamy do lektury i fotorelacji.

laureaci.beyzym19

Podsumowanie  Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego
2016-2017

W piątek 24 marca 2017 roku odbyła się w Krakowie gala laureatów, wyróżnionych i  finalistów  Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego dla Uczniów „Polski Samarytanin – bł. Jan Beyzym”.  Konkurs organizował Referat Misyjny Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego, a partnerem konkursu było Stowarzyszenie Polonistów.

Zadaniem konkursowym dla uczniów szkół podstawowych było przygotowanie karty z pamiętnika; uczniowie z starsi pisali opowiadania lub reportaże, a wybrani przez jury finaliści przygotowywali film z interpretacją głosową.

Organizatorzy otrzymali kilkadziesiąt prac z Małopolski i Śląska. Treść i forma wielu kart z pamiętnika, opowiadań i reportaży świadczyła o wnikliwym wczytaniu się w biografię i działalność ojca Beyzyma – bohatera Konkursu. Zapewne zdobyta wiedza i wyzwolone emocje nie tylko posłużą popularyzacji wiedzy na temat bł. Jana Beyzyma, ale także przyczynią się do rozwijania pasji twórczych i wrażliwości na potrzeby otoczenia.

Wszystkim nagrodzonym w Konkursie serdecznie gratulujemy! Nauczycielom dziękujemy za wsparcie uczniów i gratulujemy pomysłów na motywowanie uczniów do aktywności!

W pracach jury Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Polski Samarytanin – bł. Jan Beyzym” brali udział członkowie Stowarzyszenia Polonistów.

Oto wyniki Konkursu:

Lista laureatów i wyróżnionych

 

***************************************************************

Gdy pytasz mnie, czym Ojczyzna jest odpowiem

Projekt Stowarzyszenia Polonistów dla uczniów szkół małopolskich
Wydarzenie towarzyszące konferencji poświęconej edukacji obywatelskiej
Patronat honorowy Urzędu Miasta Krakowa

Podsumowanie projektu – kwiecień 2018

Serdecznie dziękujemy Wszystkim Nauczycielom i Uczniom
za liczny udział w Konkursie! 

Zapraszamy do lektury załączonej  listy laureatów i uczniów wyróżnionych!

Regulamin Konkursu

Lista laureatow.konkurs.ojczyzna.2018

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wręczenia nagród!
Prace laureatów są do obejrzenia w zakładce – Laureaci naszych konkursów- polecamy!

******************************************************************************

Rokrocznie od 2006 do 2016 roku  Stowarzyszenie Polonistów organizowało
w Krakowie etap regionalny oraz było współorganizatorem finału w Katowicach – Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego.

Informacje na stronie Konkursu:

Finał XVI Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego
im. Wojciecha Korfantego
Katowice, 4 października  2013 roku

   

Eliminacje Regionalne XIV Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego
im. Wojciecha Korfantego
Kraków, 22 marca  2012 roku

 

Finał XII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego
im. Wojciecha Korfantego
Katowice, 19 kwietnia  2010 roku

**********************************************************************

JESIENNE ŚWIĘTO POETÓW” projekt Stowarzyszenia Polonistów
i Fundacji „Zawsze Warto”.

*************************************************************************

KSIĄŻKA LEKARSTWEM NA SMUTEK
projekt Stowarzyszenia Polonistów
w ramach
zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie edukacji w 2015 r.
pn. „Małopolskie czytanie”
Książka_lekarstwem_na_smutek – regulamin konkursu

Książka_lekarstwem_na_smutek – laureaci konkursu

*************************************************************************

Letni_dzien_w_Krakowie.projekt 2015 – opis projektu

c

******************************************************************************

 Spotkania w czasie spektakli, wystaw i koncertów – organizacja wspólnych wyjść
i wyjazdów.

Wajda w Muzeum Narodowym
czerwiec 2019

„To dopiero frajda – rzec Niech żyje Wajda!
Nawet niedorajda, znajda i ciamajda wiedzą, kto to Wajda.”
 Andrzej Łapicki – życzenia dla Andrzeja Wajdy z okazji siedemdziesiątych urodzin
Takie życzenia oraz wiele innych ciekawostek można było przeczytać i obejrzeć na wystawie poświęconej postaci Andrzeja Wajdy. Prezentacja, ułożona niechronologicznie, koncentruje się na siedmiu wątkach tematycznych, m.in. mitach, reżyserii, rewolucji, ale też intymności czy (nie)śmiertelności. Obejmuje zarówno dorobek filmowy jak i teatralny wspaniałego reżysera.
Członkowie Stowarzyszenia Polonistów rok szkolny zakończyli obejrzeniem tej niezwykle interesującej, wielowymiarowej wystawy. Polecamy gorąco!
Serdecznie dziękujemy Pani Annie Grzelak – edukatorce i koordynatorce Programu dla Szkół i Nauczycieli w Muzeum Narodowym za pomoc w organizacji naszej wizyty oraz zaproszenia do kolejnych wspólnych projektów kulturowych.
Dziękujemy także Pani Przewodniczce za inspirujące i pełne ciekawostek poprowadzenie po zakamarkach wystawy:)

Filmowa inauguracja roku szkolnego 2018/2019

Kolejny – 15.  rok działalności Stowarzyszenia Polonistów  rozpoczęliśmy w… kinie.  Dzięki gościnności kina Mikro członkowie i sympatycy Stowarzyszenia mogli wziąć udział w spotkaniu pt. Rola filmu w praktyce nauczyciela-wychowawcy.

Projekcję przejmującego filmu DO ZOBACZENIA W ZAŚWIATACH
w  reż. Alberta Dupontela poprzedził interesujący, wygłoszony
z zaangażowaniem przez Panią dr Joannę Zabłocką-Skorek, wykład. Pani doktor jest twórczynią i dyrektorem programowym  Interdyscyplinarnego Programu Edukacji Medialnej i Społecznej „KinoSzkoła” nagrodzonego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Spotkanie było jednocześnie okazją do zaprezentowania planów Stowarzyszenia na najbliższe pół roku, a także okazją do miłego spotkania towarzyskiego i nawiązania kontaktów (pozyskaliśmy kolejnych członków Stowarzyszenia).

Wszystkim bardzo dziękujemy za udział, licząc  jednocześnie na owocną współpracę.

Zarząd Stowarzyszenia Polonistów

Z wizytą w muzeum –Skarby baroku” – kwiecień 2017

W piątek 21 kwietna 2017 r. członkowie Stowarzyszenia Polonistów zwiedzili wystawę „Skarby baroku” prezentowaną w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie. Z przyjemnością wysłuchaliśmy objaśnień przewodnika dotyczących zbiorów sztuki barokowej z terenów współczesnej Polski oraz Słowacji.  Rzeźby, obrazy, przedmioty sztuki sakralnej i użytkowej pięknie wyeksponowano. Wizyta w muzeum inspirowała do przemyśleń kulturowych, edukacyjnych kontekstów, ale także osobistych  refleksji.

*************************************** 

****************************************************************

Warsztaty poświęcone praktycznej interpretacji
nowej podstawy programowej
– 
za nami –

„Jeśli pragniemy zmiany, musimy być gotowi walczyć o to, w co wierzymy, czasami również sami z sobą”. Słowa Pernille Ripp z książki „Uczyć (się) z pasją. Jak sprawić, by uczenie (się) było fascynującą podróżą” można by uczynić mottem warsztatów, które odbyły się 6 kwietnia 2019 roku na Wydziale Polonistyki UJ. Organizatorami spotkania byli: Stowarzyszenie Polonistów oraz Centrum Badań Edukacyjnych i Kształcenia Ustawicznego, a prowadzącą – Pani dr Agnieszka Kania.

W trakcie spotkania zgromadzeni licznie nauczyciele m.in. skomentowali i ocenili nową podstawę programową, poddawali analizie jej zapisy, przedstawiali wnioski w formie plakatu, tworzyli wizerunek absolwenta szkoły zakończonej maturą, korzystając z metody „planowanie z przyszłości”. Po przerwie dr Agnieszka Kania omówiła wybrane aspekty własnego programu autorskiego, które można wykorzystać, planując pracę z nową podstawą szczególnie wobec przeładowanej listy lektur i podzieliła się inspirującymi materiałami metodycznymi dotyczącymi nauki o języku.

I na zakończenie jeszcze jeden cytat wraz z zachętą do przeczytania książki Pernille Ripp:
W całym tym lęku, niepewności, pośród wszystkich nieprzemyślanych reform, wciąż możemy patrzeć na naszych uczniów, patrzeć, jak się rozwijają.”

Dziękujemy Pani dr Agnieszce Kani za potężną dawkę pozytywnego myślenia a Państwu za tak liczny udział w warsztatach i wspaniałą, twórczą atmosferę.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

***********************************************************

Questy znamy
i uczniów do odkrywania kultury zachęcamy…
We wtorek 19 lutego 2019 r. członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Polonistów poznawali lub przypominali sobie questy. Nasi goście: p. Anna Jarzębska – prezes zarządu Fundacji Mapa Pasji i p. Krzysztof Florys – wiceprezes zarządu – zaprezentowali metodę aktywnego odkrywania miejsc przy pomocy wierszowanych, zabawnych wskazówek, które prowadzą w danym terenie, prezentują jego historię, kulturę i przyrodę. Bo quest to warta przypomnienia atrakcyjna i bardzo lubiana przez uczniów ( i nie tylko) metoda pracy i forma spędzania czasu wolnego.
Uczestnicy szkolenia zapoznali się także z informacjami na temat możliwości zorganizowania warsztatów tworzenia questów dla lokalnych społeczności czy szkół. Zajęcia były niezwykle owocne, a otrzymane materiały inspirujące.
W drugiej części spotkania przewodnicząca Stowarzyszenia Polonistów przypomniała o najważniejszych ubiegłorocznych działaniach i przedstawiła plany Stowarzyszenia na bieżący rok.
Serdecznie dziękujemy  Dyrekcji Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej
I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Krakowie za ugoszczenie nas w murach Szkoły.
Zarząd Stowarzyszenia Polonistów

Oto fotorelacja ze spotkania.