Laureaci naszych konkursów

SŁOWEM O SZTUCE – W ROKU ROMANTYZMU
WIOSNA 2022

Stowarzyszenie Polonistów w partnerstwie z Muzeum Narodowym w Krakowie oraz Kołem Naukowym Metodyki Polonistycznej UJ zorganizowało wiosną  PILOTAŻOWO  Interdyscyplinarny konkurs muzealny. SŁOWEM O SZTUCE. „Jacek  Malczewski romantyczny”.

 Adresatami konkursu literackiego byli uczniowie kilku szkół podstawowych i ponadpodstawowych woj. małopolskiego. Było to wydarzenie towarzyszące wystawie czasowej pn. „Jacek Malczewski romantyczny” w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie. Mottem konkursu były słowa: „Pędzel i pióro to dwa znamiona, przez które sztuka najsilniej działa.” Narcyza Żmichowska

Celami konkursu były:

  • Kształcenie i doskonalenie kompetencji językowych, w tym literackich oraz stworzenie okazji do ekspresji twórczej dzieci i młodzieży.
  • Kształtowanie umiejętności analizy i interpretacji dzieła sztuki.
  • Promowanie postawy świadomego i aktywnego uczestnictwa w  kulturze.
  • Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych i współpracy w zespołach  międzypokoleniowych.
  • Włączenie się w obchody Roku Romantyzmu  2022 roku.

W wyznaczonych terminach uczniowie zgłoszeni przez nauczycieli brali udział w lekcji muzealnej  przeprowadzonej  w przestrzeni Wystawy. Chętni  uczniowie uczestniczyli także w warsztatach literackich organizowanych przez studentów Koła Naukowego Metodyki Polonistycznej UJ na terenie Uczelni. Uczestnicy napisali prace konkursowe we wskazanej formie:

  • Opowiadanie  twórcze inspirowane dziełem  z wystawy „Malczewski romantyczny” – uczniowie klas 7-8 szkoły podstawowej
  • Esej  inspirowany dziełem z wystawy “Jacek Malczewski romantyczny” –  uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Uroczysta gala odbyła się 14 czerwca w Sali Samurajów Muzeum Narodowego w Krakowie  i zgromadziła wszystkich wyróżnionych, którzy dopiero podczas uroczystość dowiedzieli się o miejscu na podium. Wystąpienia przedstawicieli organizatorów i jury konkursu dowiodły jak wskazana i twórcza jest współpraca różnych środowisk wokół zjawisk kulturowych! 

Jury uhonorowało następujące prace:
OPOWIADANIA
I miejsce Umizgi fauna – Maria Rychter
Opowiadanie.Umizgi.fauna.SP

II miejsce ex aequo  Pastuszek i Chimera – Antonina Łakomy
II miejsce ex aequo Pod drzewem wspomnień – Małgorzata Adamska

III miejsce ex aequo Zatruta studnia – Radosław Strasik
III miejsce ex aequo Szkarłatne róże – Gabriela Chwierut

Wyróżnienia:
Jacek nad stawem. Wyobraźnia – Weronika Niemiec
Lepszy świat – Antonina Krzyżanowska
Wigilia na Syberii – Jakub Ochmański
Topielec w uściskach dziwożony – Zuzanna Antosiak
wyróżnienie specjalne – Gleb Warmachowski, Czarowny ogród

ESEJ
Pierwszego i trzeciego miejsca  nie przyznano.
II miejsce Wyrazistość – Julia Mostowik
Esej.wyrazistość.LO

Wyróżnienia:
Malczewski do lamusa – Weronika  Zarębska
Jacek Malczewski – megaloman czy profeta? Artysta o  wielu twarzach? – Magdalena Dźwigoń
Chimera, harpia i po co to wszystko? – Valeriia  Agarkova
Dezaktualizacja sztuki – Katarzyna  Bajorska

Swoje nagrody przyznali także studenci z Koła Naukowego Metodyki Polonistycznej UJ.
Otrzymali je:
Zuzanna Antosiak za opowiadanie Topielec w uściskach dziwożony oraz Julia Mostowik za esej Wyrazistość !
Opowiadanie.topielec.w.uściskach..dziwozony

Wszystkim uczestnikom dziękujemy i zapraszamy za rok do udziału w kolejnej edycji Konkursu.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Gdy pytasz mnie, czym Ojczyzna jest odpowiem

Konkurs literacki i fotograficzny o zasięgu wojewódzkim towarzyszący Konferencji pn. Kształtowanie postaw obywatelskich dzieci i młodzieży. Edukacja ku przyszłości.

W czasie konferencji 9 kwietnia 2018 roku odbyło się uroczyste rozdanie nagród kilkudziesięciu laureatom i ich opiekunom. Uroczystości towarzyszyła wystawa nagrodzonych prac zorganizowana w przestrzeniach Urzędu Miasta.

Lista laureatow.konkurs.ojczyzna.2018

Serdecznie dziękujemy Wszystkim Nauczycielom i Uczniom
za liczny udział w Konkursie! 

Zapraszamy do obejrzenia prac fotograficznych laureatów.

Kategoria: szkoły podstawowe

Laureatka I miejsca 
Maja Stojanow, Ojczyzna – kto? Co?
tryptyk fotograficzny uczennicy Szkoły Podstawowej nr 92 w Krakowie,
opieka merytoryczna: mgr Iwona Ćwiek

„Dla mnie Ojczyzna to miłość – a miłość zawsze rodzi miłość. Dlatego moja Polska to miejsca uświęcone przez ślady i miłość  moich przodków.”MS

Laureat II miejsca ex aequo
Ignacy Bochnak, Gdy pytasz
tryptyk fotograficzny ucznia Szkoły Podstawowej nr 138 w Krakowie,
opieka merytoryczna: mgr Beata Jeleń

„Czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie?”
Jeśliś „chociaż raz chodził po rynku w Krakowie”, to musiałeś widzieć dorożki. Lubię to zdjęcie; przypomina mi czasy, kiedy tato nosił mnie „na barana”. Przepadałem za tym!

„Coś, co ten kraj różni od innych”, czyli rybim okiem nad Krakowem”
Na tej fotografii jest wszystko. Jest Wawel i Katedra z „króla dzwonem”, jest stary i nowy Kraków. Jest Wisła – dawny szlak komunikacyjny i jest Rondo Grunwaldzkie ze sznurem aut.

                                                  „Historia, mowa, sztuka”
„Historia, mowa, sztuka” – Na pierwszym planie historia, na drugim mowa, a w tle – Galeria Sztuki Polskiej w Sukiennicach. IB

 

Laureat II miejsca ex aequo
Dominik Nawrot, To, co kocham
tryptyk fotograficzny ucznia Szkoły Podstawowej nr 95 w Krakowie,
opieka merytoryczna: mgr Maria Antoniuk

„Tym, co kocham najbardziej; moje miasto. Kraków . Tajemnicze, przesiąknięte historią, pełne niespodzianek, moje miejsce na ziemi.
Tym,co kocham najbardziej; wspaniałe, różnorodne polskie pejzaże.
Tym, co kocham najbardziej; sikorki zimą za moim oknem.”DN

 

Kategoria: gimnazja

Laureatka I miejsca ex aequo
Magdalena Kaliś, Slowo – Ojczyzna – coraz bliższe
tryptyk fotograficzny uczennicy POSM II st. im. Fryderyka Chopina w Krakowie,
opieka merytoryczna: mg Katarzyna Zagólska

„Wawel w coraz bliższej perspektywie: daleki, bliski, najbliższy. Droga na Wawel jako symbol dążenia do odkrycia, czym jest ojczyzna.” MK

Laureatka I miejsca ex aequo
Julia Miaśkiewicz, Na końskim grzbiecie
dyptyk fotograficzny uczennicy Gimnazjum nr 16 im. Króla Stefana Batorego
w Krakowie, opieka merytoryczna: mg Beata Ciesielka-Piątek

„Jeżdżę konno od 8 lat, czuję się na końskim grzbiecie wolna i radosna. Tak samo się czuję, będąc w Polsce.  Jest dla mnie jak dom, w którym czuję się bezpiecznie.”JM

Kategoria: szkoły ponadgimnazjalne

Laureat I miejsca
Rafał Urbanik, Trzy kwiaty
fotografia ucznia Technikum Komunikacyjnego nr 25 im. św. Rafała Kalinowskiego
w Krakowie, opieka merytoryczna: mg Krystyna Firlej-Kępa