Konferencje i seminaria

KSZTAŁTOWANIE POSTAW OBYWATELSKICH DZIECI i MŁODZIEŻY
Edukacja ku przyszłości

Relacja z konferencji

Konferencja odbyła się 9 kwietnia 2018 r. w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa
im. Stanisław Wyspiańskiego  i była skierowana  do dyrektorów krakowskich szkół. Zebrani mogli usłyszeć wiele ciekawych, różnorodnych wystąpień. Specjalne słowo poprzez łącza internetowe skierowała do uczestników Konferencji przewodnicząca Polskiej Akcji Humanitarnej Janina Ochojska.

O motywowaniu i zachęcaniu młodzieży do działania na różnych polach mówili
m.in. Dominik Juszczyk (Gallup-Certified Strength Coach, Productivity Consultant, Department Manager) w wystąpieniu Dlaczego warto skupiać się na mocnych stronach?, Marcin Kwieciński (konsultant zarządów nt. produktywności, autor projektu „Ogarnij chaos”) w wystąpieniu Jak przygotować młodzież do wysokiej efektywności w życiu dorosłym? czy ksiądz Krzysztof Wilk (Wolontariat Caritas Archidiecezji Krakowskiej) w wystąpieniu Caritas to nie tylko chleb.

Z ciekawymi i inspirującymi propozycjami edukacyjnymi zapoznały uczestników konferencji panie: Marta Janeczek – wiceprezes Fundacji „Zawsze Warto” omawiając projekt Bohater na dziś i na jutro, czyli o projekcie Bohaterskiej Wyobraźni prof. Zimbardo oraz pani Katarzyna Jankowiak przedstawiając propozycję Fundacji Kulczyk pn. Wiem, czuję, pomagam.

Obszerne działania dotyczące edukacji obywatelskiej na terenie gminy Kraków zaprezentowali Mariusz Cupiał z Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana i Katarzyna Olesiak dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UM. Na temat edukacji obywatelskiej z perspektywy lokalnej opowiedziała właścicielka edukacyjnego biura podróży – pani Anna Płachczewska-Rogozińska.

Jednym z partnerów konferencji było Stowarzyszenie Polonistów. Zaznaczyliśmy swój udział w istotny sposób, organizując dla wszystkich typów szkół konkurs literacki i fotograficzny o zasięgu wojewódzkim pt. Gdy pytasz mnie, czym ojczyzna jest – odpowiem (w czasie konferencji odbyło się uroczyste rozdanie nagród kilkudziesięciu laureatom i ich opiekunom). Uroczystości towarzyszyła wystawa nagrodzonych prac.

Lista laureatow.konkurs.ojczyzna.2018

Przewodnicząca Stowarzyszenia Beata Ciesielka-Piątek – jako prelegentka konferencji  – w wystąpieniu zatytułowanym Stosunek do języka jako wyraz postawy obywatelskiej, czyli o Małopolskim Dyktandzie Niepodległościowym „Po polsku o historii” zaprezentowała ideę organizowanego od pięciu lat, wspólnie z Fundacją „Zawsze Warto”, Dyktanda Niepodległościowego skierowanego do uczniów wszystkich typów szkół. Zebrani mogli się dowiedzieć m.in. o rosnącym zainteresowaniu konkursem: systematycznym zwiększaniu się ilości uczestników, jak i powiększaniu się zasięgu terytorialnego dyktanda – także za granicę. Beata Ciesielka-Piątek rekomendowała zebranym udział w dyktandzie dla dorosłych. Organizatorzy dyktanda dla uczniów przeprowadzają go  od dwóch lat razem z Radiem Kraków.

Moderatorem i jedną z pomysłodawczyń konferencji była Pani Beata Ciepły – członek zarządu Stowarzyszenia Polonistów. Składamy Koleżance serdeczne gratulacje!

Przypomnijmy: Konferencję pn. Kształtowanie postaw obywatelskich dzieci i młodzieży. Edukacja ku przyszłości zorganizowała Rada Dzielnicy XVII Krakowa Wzgórza Krzesławickie, Szkoła Podstawowa nr 129 im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Polonistów i patronatem medialnym „Hejnału Oświatowego”.

Konferencja odbywała się pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego i Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Bogusława Kośmidera.

Konferencja. Edukacja ku przyszlości.09.04.18

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

**************************************************************************************

„Repetytorium (korepetycje?) z literatury pogranicza” za nami, a szkoda…

W sobotę 25 marca 2023 r. już po raz trzeci odbyło się seminarium w ramach cyklu „Repetytorium z…”.

Po pandemicznej przerwie Stowarzyszenie Polonistów we współpracy z Wydziałem Polonistyki UJ zorganizowało spotkanie, które prowadziła przewodnicząca Stowarzyszenia Polonistów Beata Ciesielka-Piątek.

Na początku zostały pokrótce omówione bieżące projekty i plany na obchody jubileuszu 20-lecia  istnienia Stowarzyszenia Polonistów (czerwiec 2023).

A potem była uczta …naukowa.

Profesor Tadeusz Bujnicki – m.in. twórca Katedry Kultury Literackiej Pogranicza na UJ, wybitny znawca twórczości Henryka Sienkiewicza, autor podręczników i wieloletni nauczyciel akademicki wygłosił wykład pt. „Pogranicza a kresy. O zmianie pojęć i zakresów”, wprowadzając zebranych w  trudny, ale ważny dla rozumienia wielu kwestii  także współczesnych – temat kresowości. Czym jest myślenie kresowe, na czym zasadza się idylliczny mit kresów, dlaczego  mit kresowy jest z jednej strony „uzdrowiskiem dla duszy polskiej”, ale i niesie z sobą nacechowanie negatywne? Czym jest „pogranicze” jako kategoria kulturowa  w różnych ujęciach: historycznym, socjologicznym czy egzystencjalnym?  Jakie są cechy kultury pogranicza, wreszcie – jakie problemy tożsamościowe  niesie z sobą bycie człowiekiem pogranicza? To oczywiście niepełny spis spraw poruszonych w  erudycyjnym wykładzie Profesora uzupełnionym o liczne cytaty i przykłady.  Zebrani dopytywali o ważne lektury mogące uzupełnić naszą wiedzę w tym zakresie, ale też o osobiste doświadczenie kresowości. Profesor jest wszakże wilnianinem.

Drugie wystąpienie dotyczyło już ściśle literatury.  Profesor Iwona Węgrzyn (Katedra Kultury Literackiej Pogranicza UJ) wygłosiła wykład pt. „ Szkoła ukraińska polskiego romantyzmu. Tradycje i perspektywy badań.” Profesor zabrała nas w porywającą  podróż do dziewiętnastowiecznej literatury, ale także sztuki, bo w trakcie wykładu wielokrotnie i niezwykle interesująco odwoływała się do malarstwa, wskazując na wątki ukraińskie  (lub pozornie ukraińskie) w omawianych tekstach.  Wychodząc od „Marii’ Malczewskiego i modelu powieści walterscotowskiej,  poprzez  analizę przemian w estetyce romantycznej  i twórczość przedstawicieli „szkoły ukraińskiej” obserwowaliśmy stereotypizowanie pewnych motywów np. stepu czy postaci Kozaka.  Co naprawdę jest  „ukraińskie”, a co raczej z ducha Byrona w sztuce XIX wieku?  Czy „historia jest odpowiedzią na nasze marzenia?” Czy tradycję można…wynaleźć? Te pytania mogą przecież odnosić się także do współczesności.

I właśnie o  współczesnej literaturze mówiła w swoim wystąpieniu dr Barbara Weżgowiec (Instytut Studiów Międzykulturowych UJ, I LO w Krakowie). Temat wykładu „ Pogranicze w literaturze – literatura pogranicza (nie tylko) polsko-niemieckiego”.   I znów podróż! Tym razem ruszyliśmy na zachód.  Pani dr Weżgowiec wprowadziła nas w kwestie terminologiczne – geopoetyka, geografia literacka, narracje miejskie i postpamięć.  W sposób szczególny zajmowaliśmy się właśnie narracją miejską, a bohaterami były dwa miasta: Gdańsk i Wrocław oraz ich wybitni mieszkańcy, czyli Stefan Chwin i Paweł Huelle oraz Marek Krajewski, Olga Tokarczuk i Filip Springer. Jak przetwarzają oni swoje doświadczenie tożsamościowe w kreacji obrazu miasta? W których powieściach miasto / miasteczko  staje się bohaterem? Jak wielokulturowość ujawnia się w tych książkach?   Z pewnością dzięki temu wykładowi można będzie uzupełnić braki w lekturze o cenne i ciekawe pozycje.

Jak zwykle w czasie przerwy przy kawie i domowym cieście toczyły się rozmowy o wysłuchanych wykładach i o sprawach bieżących. Była chwila na osobista rozmowę z naszymi Gośćmi.

Serdecznie dziękujemy naszym Prelegentom za wspaniałe wykłady
oraz Pani prof. Beacie Kalębie za nieocenioną i stałą pomoc dla naszego popularyzatorskiego projektu.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.
Z serdecznymi pozdrowieniami,
Zarząd Stowarzyszenia Polonistów

*************************

STOWARZYSZENIE POLONISTÓW
i
KATEDRA HISTORII LITERATURY POLSKIEJ XX WIEKU
oraz OŚRODEK BADAŃ NAD TWÓRCZOŚCIĄ CZESŁAWA MIŁOSZA
 serdecznie zapraszają na seminarium

Repetytorium z Herberta
czyli biografia wcale nieoczywista

W sobotę 16 marca 2019 roku  na Wydziale Polonistyki UJ przy ul. Gołębiej 20 odbyło się seminarium dla członków i sympatyków Stowarzyszenia Polonistów zatytułowane „Repetytorium z Herberta, czyli biografia wcale nieoczywista”.

Bohaterem był Zbigniew Herbert  i jego wcale nieoczywista biografia. Zacni goście przybliżyli postać i wybrane utwory Herberta.

Dr hab. Andrzej Franaszek z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – autor monumentalnej biografii Herberta w porywający sposób opowiadał o genialnym poecie, wspaniałym eseiście i niestrudzonym podróżniku.

Dr hab. Artur Grabowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego zainteresował słuchaczy refleksjami dotyczącymi wybranych wierszy poety (Medytowanie wierszem.
O metodzie pisania/czytania poezji Zbigniewa Herberta).

Trzy pomysły na czytanie  Herberta w szkole przedstawił dr hab. Mateusz Antoniuk (Uniwersytet Jagielloński) proponując utwory, które mogą być ciekawe i inspirujące do pracy z uczniami.

Uczestnicy seminarium mogli dowiedzieć się również, że odbywa się zbiórka na dokończenie pełnometrażowego filmu dokumentalnego poświęconego Zbigniewowi Herbertowi. Projekt jest zatytułowany „Herbert – mimo wszystko!”. Zbiórka odbywa się na portalu wspieram.to. Można tam znaleźć dokładne informacje o filmie oraz zdjęcia z planu. Zachęcamy do wsparcia tej inicjatywy.

Polecamy także lekturę materiałów ze strony Ośrodka Badań nad Twórczością Czesława Miłosza.   https://milosz.polonistyka.uj.edu.pl/osrodek

Wiosenna aura sprzyjała niewątpliwie przyjemnej, okraszonej nutą humoru atmosferze spotkania.

Szczególne podziękowania za wsparcie merytoryczne i organizacyjne kierujemy do Pani prof. dr hab. Joanny Zach i Pani dr Beaty Kalęby.

Do zobaczenia na następnym seminarium w gościnnych progach
Wydziału Polonistyki UJ.

Zarząd Stowarzyszenia Polonistów

PS Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

*********************************

W sobotę 24 marca 2018 roku  na Wydziale Polonistyki UJ przy ul. Gołębiej 20 odbyło się seminarium dla członków i sympatyków Stowarzyszenia Polonistów zatytułowane „Repetytorium z Miłosza, czyli poeta szczęśliwie niezapomniany”.

prog.seminarium.Repetytorium.z.Milosza

Na wstępie przewodnicząca Stowarzyszenia z radością oznajmiła, że seminarium poświęcone Miłoszowi inauguruje cykl spotkań pod nazwą „Repetytorium z …” organizowanych w ramach współpracy Stowarzyszenia z Wydziałem Polonistyki.

Wykład otwierający seminarium pt. „Miłosz odbrązowiony” wygłosił profesor dr hab. Aleksander Fiut – badacz i znawca poezji Czesława Miłosza oraz bliski przyjaciel poety. Profesor niezwykle ciekawie wyjaśnił, dlaczego Miłosza uważa się niekiedy za poetę obcego, niepolskiego oraz dlaczego Miłosz podjął po wojnie pracę w ambasadzie komunistycznego państwa polskiego, a potem zdecydował się pozostać na emigracji. Zwrócił też uwagę na często pomijane i niedoceniane aspekty działalności poety: tłumaczenia czy propagowanie literatury polskiej za granicą. Prywatne wspomnienia profesora uświadomiły wszystkim, z jak trudnymi decyzjami i wyborami zmagał się na obczyźnie pisarz.

Drugi wykład pani profesor dr hab. Joanny Zach dotyczył ostatniego okresu twórczości noblisty, który można w uproszczeniu nazwać okresem krakowskim. Pani profesor wskazała, że poezja Miłosza nie tylko domyka XX stulecie, ale także niesie treści ważne dla czytelników XXI wieku. Powinni  oni odczytywać Miłosza jako poetę – myśliciela, ale też jako myśliciela – poetę.

Następnie pani dr Beata Kalęba opowiedziała o litewskiej recepcji twórczości Miłosza. Ciekawą informacją dla nas nauczycieli był wybór wierszy poety, które zaleca się czytać litewskim studentom. Pani dr wzbogaciła wykład prezentacją. Autorka udostępniła ją członkom Stowarzyszenia (załącznik).

Ostatnie wystąpienie pani dr hab. Elżbiety Mikoś dotyczyło propozycji odczytania wiersza pt. „Równina”. Refleksje dotyczące m. in. elementów techniki filmowej obecnych w poezji Miłosza z pewnością staną się inspiracją dla nauczycieli w ich pracy z uczniami.

Na koniec przyszedł czas na osobiste wspomnienia pana profesora Fiuta i pani profesor Zach o Miłoszu okraszone licznymi anegdotami oraz odpowiedzi na pytania uczestników seminarium.

Seminarium w gościnnych uniwersyteckich murach okazało się prawdziwą intelektualną ucztą. Z niecierpliwością będziemy czekać na następną.

 Serdecznie dziękujemy naszym znakomitym prelegentom oraz licznie przybyłym członkom i sympatykom Stowarzyszenia.

 Szczególne podziękowania kierujemy do pani dr Beaty Kalęby za pomoc
w organizacji seminarium.

Obcość Miłosza

Zapraszamy na fotorelacje z seminarium: „nasza” i uniwersytecka.

Fotorelacja uniwersytecka

*************************************************************************

Konferencja metodyczna: Edukacja medialna w teorii i praktyce szkolnej

1-2 kwietnia 2011  roku