Kontakt

STOWARZYSZENIE POLONISTÓW
z siedzibą przy Wydziale Polonistyki UJ

31-007 Kraków, ul. Gołębia 18

tel. 609 482 164       tel. 692 151 070

stowpol@wp.pl

skarbnikstowpol@gmail.com

   https://www.facebook.com /Stowarzyszenie Polonistów

KRS 17 46 26
NIP 676 225 17 55