Meldunek kaprala Wojtka

MELDUNEK FILMOWY KAPRALA WOJTKA

projekt realizowany przez Stowarzyszenie Polonistów 
w ramach Programu „Patriotyzm Jutra” Muzeum Historii Polski
rok 2019

Projekt zakładał przygotowanie kilku filmowych miniwywiadów z prof. Wojciechem Narębskim – uczestnikiem kampanii włoskiej Armii Andersa, który spotkał na bojowym szlaku niedźwiadka Wojtka. Te mniej znane fakty z przeszłości, które mogą inspirować do poznawania polskich losów wojennych, poszerzone o filmowe wyjaśnienia będą uczyć historii i promować humanitarne postawy. Przygotowane filmy oraz inne materiały edukacyjne zostaną opublikowane na płytach DVD i będą przekazywane w listopadzie 2019 roku nauczycielom.

Wydarzeniem towarzyszącym projektowi jest popularyzacja dziecięcej inicjatywy rekomendowania Profesora do Kapituły Orderu Uśmiechu.

Płyty już gotowe i właśnie przekazujemy je nauczycielowm w kilku województwach!

Zapraszamy do obejrzenia reportażu filmowego dedykowanego prof. ppłk. Wojciechowi Narębskiemu.

Meldunek filmowy kaprala Wojtka

Materiały dodatkowe:
1. Artykuł autorstwa Wojciecha Narębskiego pt. Moja droga…., Dziennik Polski 14.08.2011.
MojaDroga.DP2011

2. Numer specjalny biuletynu Kombatant maj 2019.
Kombatant.2019-Nr-specjalny–Monte-Cassino

3. Prezentacja na temat żołnierza Armii Andersa, malarza – Romana
Burdyłły.

Roman Burdyłło prezentacja

 

 

Dziękujemy instytucjom, które objęły nasz projekt
patronatem honorowym i medialnym.