AKTUALNOŚCI

Szanowni Państwo,
w związku z zakwestionowaniem przez KRS jednego zapisu w statucie uchwalonym 30.09.2021 r. Zarząd Stowarzyszenia Polonistów zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie członków Stowarzyszenia poświęcone zatwierdzeniu tej jednej zmiany w statucie, która była dyskutowana w czasie spotkania wrześniowego.
Proponowany nowy zapis jest następujący:
§ 43
W zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych i dysponowania prawami majątkowymi oraz w zakresie wszystkich pozostałych czynności prawnych do reprezentowania Stowarzyszenia uprawnieni są wszyscy członkowie zarządu jednoosobowo; samodzielnie.
Zebranie odbędzie się 20 stycznia 2022 r. o godzinie 18.00 w Kawiarni „Jama Michalika” przy ul. Floriańskiej w Krakowie.

Z pozdrowieniami,
Zarząd Stowarzyszenia Polonistów

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia Polonistów ma przyjemność zaprosić na spektakl „Dziady” w reż. Mai Kleczewskiej, który odbędzie się  w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie we wtorek 14 grudnia 2021 r. o godz.19.00.

Pozyskaliśmy bilety w promocyjnej cenie 60 zł. Prosimy chętnych członków Stowarzyszenia o zgłoszenie swego udziału na adres stowpol@wp.pl najpóźniej do 26 listopada, a po uzyskaniu informacji zwrotnej – o wpłatę na konto Stowarzyszenia najpóźniej do 3 grudnia z dopiskiem „Dziady”. Ze względu na ograniczoną ilość biletów decyduje kolejność zgłoszeń i opłacenie składki członkowskiej za rok 2021.

Przypominamy numer konta bankowego:

61 1090 2590 0000 0001 3064 0245
Santander Bank Polska SA
STOWARZYSZENIE POLONISTÓW
31-007 Kraków, ul. Gołębia 18

Mamy nadzieję, że będzie to ciekawy wieczór
na zakończenie mijającego roku. 

Spotkajmy się zatem w teatrze!

Zarząd
Stowarzyszenia Polonistów

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Chodźże do muzeum!

Tak pisali   uczestnicy eliminacji wojewódzkich  IX Ogólnopolskiego Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”, którzy we wtorek
26 października przyjechali do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

W sanitarnym reżimie,  ale  w gościnnych przestrzeniach Muzeum uczniowie
i uczennice oraz ich opiekunowie spędzili – mamy nadzieję – spokojne przedpołudnie. W jednej dużej sali, ale z pięknym widokiem na samoloty i przy doskonałej akustyce gromadzili się uczniowie każdej kategorii wiekowej, a pamiętajmy, że to młode osoby, które już na etapie szkolnym wykazały się nie lada umiejętnościami!

Uczestnicy eliminacji finałowych Konkursu mogli obejrzeć ekspozycje muzealne, poznać ciekawe miejsce na kulturalnej mapie Krakowa oraz …zapomnieć o stresie, który zawsze towarzyszy rywalizacji konkursowej.

Przypomnijmy, że w tym samym dniu w siedmiu wojewódzkich ośrodkach finaliści Konkursu pisali „po polsku o historii” te same teksty, tworząc wspólnotę zaangażowania i pamięci. 

Gratulując już teraz finalistom przypominamy, że uroczysta gala Konkursu
w edycji małopolskiej odbędzie się właśnie w Muzeum Lotnictwa Polskiego
w środę  17 listopada br.

Zapraszamy do lektury tekstów oraz do obejrzenia fotorelacji.
Tekst dyktanda dla kl. 4-6 SP

Tekst dyktanda dla kl. 7-8 SP

Tekst dyktanda dla LO

Partnerem edycji Małopolskiej Konkursu jest
Muzeum Lotnictwa Polskiego

Organizatorzy i Partnerzy Konkursu
Organizatorami konkursu są Stowarzyszenie Polonistów i Fundacja „Zawsze Warto” w partnerstwie ze szkołami-koordynatorami Dyktanda w swoich województwach.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Szanowni Państwo,
w imieniu Organizatora – Wydawnictwa Universitas mamy przyjemność zaprosić  na spotkanie poświęcone książce Prof. Anny Ślósarz Ideologiczne matryce. Lektury a ich konteksty. Postkomunistyczna Polska – postkolonialna Australia. W dyskusji wezmą udział:
▪️ Prof. Anna Ślósarz
▪️ Dr Elżbieta Kotarba
▪️ Prof. Jolanta Fiszbak
Rozmowę poprowadzi Dr Jan Zdunik.
Spotkanie odbędzie się zdalnie, poprzez platformę Zoom, w poniedziałek 25 października o godzinie 18.00. Do webinaru będzie można dołączyć pod tym linkiem: https://us02web.zoom.us/j/81823840264?pwd=SzV0a3M1Wk1TcGFCYnpzeFdQNUN6QT09.

Więcej informacji znajdą Państwo w mediach społecznościowych Wydawnictwa: https://www.facebook.com/events/602910084074067/?active_tab=about.

Serdecznie polecamy udział w spotkaniu z Autorką
– Członkiem Stowarzyszenia Polonistów!

Zarząd 
Stowarzyszenia Polonistów

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Po etapie szkolnym – w atmosferze niepodległości – przed etapem wojewódzkim

Małopolska Komisja Konkursu – podobnie jak grupy nauczycieli w innych sześciu województwach –  ogłosiła listę uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego.

Jeszcze nie czas na podsumowania, ale już teraz z radością donosimy – bardzo wiele dzieci młodzieży słuchało i pisało o powstaniach śląskich!  Przed nami zmagania etapu wojewódzkiego, który odbędzie się w całej Polsce we wtorek 26 października 2021 roku.

Przypominamy, że listy uczniów zakwalifikowanych z każdego województwa oraz program przebiegu Konkursu znajdują się – jak zawsze  –  w  aplikacji Konkursu w zakładce Archiwum (bez konieczności logowania).

Serdecznie dziękujemy wszystkim Nauczycielom i Uczniom, którzy przyjęli tegoroczne wyzwanie językowo-historyczne! Serdecznie gratulujemy odwagi i woli szlachetnej rywalizacji Uczniom. Polonistom dziękujemy za podjęty trud czytania rękopisów!

Poniżej publikujemy  lista uczniów zakwalifikowanych do kolejnego etapu w województwie małopolskim.

Eliminacje małopolskie  odbędą się we wtorek 26 października w Krakowie w przestrzeniach Muzeum Lotnictwa Polskiego przy al. Jana Pawła II 39. Prosimy o zabezpieczenie maseczek na czas rejestracji. Prosimy o punktualne przybycie oraz zabranie ze sobą legitymacji szkolnej i przyborów do pisania. Przypominamy, że etap wojewódzki Konkursu ma formę tradycyjnego dyktanda. Wtorek jest  dniem wolnego wstępu na ekspozycje muzealne – polecamy gorąco samodzielne poznawanie historii awiacji i narodzin lotnictwa polskiego.

Jeszcze raz dziękujemy Wszystkim Państwu za współtworzenie Projektu!

Do grona mecenasów nagród dołączyło Wydawnictwo Literatura– cieszymy się ogromnie i polecamy ofertę Partnera Konkursu.

Partnerem edycji Małopolskiej Konkursu jest
Muzeum Lotnictwa Polskiego

Organizatorzy i Partnerzy Konkursu
Organizatorami konkursu są Stowarzyszenie Polonistów i Fundacja „Zawsze Warto” w partnerstwie ze szkołami-koordynatorami Dyktanda w swoich województwach.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Serdecznie rekomendujemy uczestnictwo  w konkursie organizowanym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne w partnerstwie z Ambasadorkami Genially w Polsce, czyli naszymi przyjaciółmi:)

Wszystkie informacje o tym interdyscyplinarnym konkursie dla uczniów SP i szkół ponadpodstawowych: Regulamin konkursu – Geniallne Miejsca

Zarząd 
Stowarzyszenia Polonistów

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Czuły narrator i odwieczny nurt opowieści…

Olga Tokarczuk doktorem honoris causa
Uniwersytetu Jagiellońskiego!
Z radością i dumą gratulujemy!

Reportaż z uroczystości ze strony internetowej UJ

fot. Adam Koprowski / Anna Wojnar

Gratulacje dla Nagrodzonej wysłaliśmy także do Fundacji Olgi Tokarczuk.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Nowy statut i nowy Zarząd
Stowarzyszenia Polonistów

W piatek 30 września 2021 roku w sali Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Polonistów. Zebraniu przewodniczyła Pani Beata Ciesielka-Piątek. Spotkanie członków SP uświetnił wykład Pani prof. Renaty Przybylskiej z Katedry Historii Języka i Dialektologii UJ  zatytułowany Jak zmienia się współczesna polszczyzna? Bardzo ciekawe wystąpienie po raz kolejny uświadomiło zebranym polonistom, jak żywy jest język, jak dynamicznie się zmienia i jak ważne – wprost determinujące –  jest tło kulturowe owych zmian. Na początku wystąpienia Pani Profesor przedstawiła to, jakimi cechami charakteryzuje się język w ogóle, a następnie zaprezentowała najbardziej powszechne zjawiska, które współcześnie decydują o jego kształcie. Mimo że poloniści z racji oczywistych powinności stoją na straży perfekcjonizmu językowego, to – jak w każdej epoce – należy mieć wzgląd na wszelkie zmiany podyktowane wpływami zewnętrznymi.  Wiele ważnych słów wykładu dotyczyło roli, jaką niezmiennie pełni w formowaniu osobowości młodego człowieka nauczyciel polonista. 

Ogromnym zaszczytem dla Stowarzyszenia Polonistów był fakt przyjęcia przez Panią Profesor tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenie Polonistów. W krótkiej laudacji podkreślono ogromną życzliwość i wieloletnie wsparcie Pani Profesor dla działań SP. 

Taki sam tytuł został przyznany Pani mgr Krystynie Firlej-Kępie – założycielce i wieloletniej przewodniczącej Stowarzyszenia Polonistów

Za wsparcie i pomoc podziękowania otrzymały także Pani dr Agnieszka Kania – koordynatorka współpracy SP z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Pani dr hab. Beata Kalęba – współorganizatorka wielu spotkań członków SP z udziałem  wykładowców UJ.

W dalszej części zebrania podziękowano przewodniczącej SP oraz pozostałym osobom ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Po przerwie został wyświetlony krótki filmik promujący Stowarzyszenie Polonistów.  Następnie przewodnicząca Beata Ciesielka-Piątek przedstawiła prezentację,  w której zawarte były wszystkie działania z czteroletniej (od października 2017 roku do września 2021 roku) kadencji ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.  Dalej skarbnik Joanna  Wojciechowska-Czach przeczytała sprawozdanie finansowe. Zostało ono jednogłośnie przyjęte. Stosowna uchwała – o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego –  została odczytana przez Martę Janeczek – przewodniczącą Komisji Rewizyjnej.  

W dalszej kolejności odbyło się jawne głosowanie nad absolutorium Walnego Zgromadzenia dla ustępujących władz.

W jawnym głosowaniu ustępujący Zarząd i Komisja Rewizyjna jednogłośnie uzyskali absolutorium Walnego Zgromadzenia. 

Dalej miało miejsce głosowanie nad podniesieniem składki członkowskiej z 50 zł do 60 zł za rok kalendarzowy. Za podniesieniem składki zagłosowała większość zebranych. Od nowego roku (2022) składkę członkowską ustalono na 60 zł. 

Następnym punktem Walnego Zebrania było głosowanie nad zmianami w statucie Stowarzyszenia Polonistów (parę dni wcześniej wszyscy członkowie SP mieli możliwość zapoznania się z proponowanymi zmianami). Dodatkowo Pani Marta Janeczek przedstawiła najważniejsze punkty nowelizacji statutu.  

Walne zgromadzenia jednogłośnie zagłosowało za znowelizowanym statutem.

W dalszej części zebrania odbyły się wybory nowych władz SP. Wszystkie osoby zaproponowane do władzy SP weszły w jej skład. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania podano skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej na lata 2021 – 2025.

Zarząd Stowarzyszenia Polonistów

Przewodnicząca – p. Beata Ciesielka-Piątek
Zastępca przew. – p. Anna Wołosiuk
Sekretarz – p. Renata Makarska-Banaś
Skarbnik – p. Joanna Wojciechowska-Czach
Członek – p. Krystyna Firlej-Kępa
Członek – p. Marta Janeczek
Członek – p. Grażyna Kuśmider

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca  – p. Beata Stolicka
Członek – p. Beata Ciepły
Członek – p. Katarzyna Łobos 

Bardzo dziękujemy wszystkim obecnym na Walnym Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Stowarzyszenia Polonistów. 

Szczególne podziękowania kierujemy do Pani prof.  Renaty Przybylskiej.

Nowo wybranym władzom życzmy powodzenia w pracy.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

IX Ogólnopolskie Dyktando Niepodległościowe
„Po polsku o historii”

W środę 29 września odbędzie się etap szkolny Konkursu.
W tym roku będziemy przypominać wydarzenia związane z  powstaniami śląskimi  – w setną rocznicę jednego z nich.
Polecamy do wykorzystania w szkołach  monograficzne plakaty/karty inspirujące do poznawania historii i kultury Śląska.

plakat.karty.9dn

Nadal jesteśmy przekonani, że teksty dyktanda to okazja do uczenia się historii i  wyzwalania refleksji nad językiem ojczystym.

Zgłoszenia szkół do 27 września 2021 roku!

Do grona mecenasów nagród dołączyło Wydawnictwo Literatura– cieszymy się ogromnie i polecamy ofertę Partnera Konkursu.

Partnerem edycji Małopolskiej Konkursu jest Muzeum Lotnictwa Polskiego

Konkurs organizują jak zawsze Stowarzyszenie Polonistów
i Fundacja „Zawsze Warto”.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Szanowni Państwo,

nawiązując do ogłoszenia z dnia 3 września br. (Salon Polonistyczny „U Księżnej”) serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia Polonistów na Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się 30 września 2021 roku o godz. 16.30w gościnnych progach Wydziału Polonistyki UJ, ul. Gołębia 20,sala 22.

W programie wykład Pani prof. dr hab. Renaty Przybylskiej (Katedra Historii Języka i Dialektologii) na temat „Jak zmienia się współczesna polszczyzna” oraz sprawozdanie z działalności Zarządu, wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej, a także dyskusja o kierunkach rozwoju naszego Stowarzyszenia.

Ze względu na wagę spraw bardzo prosimy o niezawodne przybycie.Wypełniając postanowienia Statutu przypominamy, co następuje:

Rozdział IV § 38

„Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podjęcia uchwał, gdy uczestniczy w nim co najmniej 50% plus 1 członków uprawnionych do głosowania w I terminie lub bez względu na ilość obecnych członków uprawnionych do głosowania w II terminie. II termin może odbyć się w tym samym dniu po upływie jednej godziny. O tej okoliczności powiadamia się członków w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu.”

Osoby, które pragną otrzymać zaświadczenie o formie doskonalenia zawodowego proszone są o informację na adres mailowy stowpol @wp.pl do 25 września.

W imieniu Zarządu
Beata Ciesielka-Piątek

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Wielka Gala
Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego
 i 40-lecia PTI

Rekomendujemy gorąco udział zdalny w sesji na temat TRANSHUMANIZMU, podczas której wybitni prelegenci będą starali się  odpowiedzieć na pytanie: Czy informatyka i technologia pomoże człowiekowi, wynosząc go na kolejny poziom rozwoju, czy może maszyny wkrótce nas zastąpią, a algorytmy zdobędą niemal całkowitą kontrolę nad naszym zachowaniem?

Panel merytorycznie pomógł przygotować Oddział Małopolski PTI – czyli osoby zaprzyjaźnione ze Stowarzyszeniem.

Obrady śledzić można będzie także zdalnie – pod linkiem:
https://youtu.be/-B1-61XvuRo

W drugiej części Wielkiej Gali odbędzie się wręczanie odznaczeń i wyróżnień z okazji jubileuszu 40‑lecia Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Koleżankom i Kolegom z PTI serdecznie gratulujemy oraz życzymy kolejnych inspirujących lat popularyzacji wiedzy i umiejętności cyfrowych!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Już po raz dziewiąty  serdecznie zapraszamy Uczniów i Nauczycieli do udziału w Konkursie. Nadal jesteśmy przekonani, że teksty dyktanda to okazja do uczenia się historii i  wyzwalania refleksji nad językiem ojczystym.

IX Ogólnopolskie Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii” organizują jak zawsze Stowarzyszenie Polonistów
i Fundacja „Zawsze Warto”.

W obecnym roku szkolnym 2021/2022 Dyktando będzie się odbywać jednocześnie w siedmiu województwach oraz w polskich szkołach zagranicznych; i jak zwykle w trzech kategoriach wiekowych. Na etapie szkolnym (29.o9,21 r.,  godz. 13.00) będziemy przypominać wydarzenia związane z  powstaniami śląskimi  – w setną rocznicę jednego z nich.

Szkoła, która chce wziąć udział w Dyktandzie, rejestruje się na stronie Konkursu

http://www.dyktandoniepodleglosciowe.pl/

Zgłoszenia szkół do 27 września 2021 roku!

Do grona mecenasów nagród dołączyło Wydawnictwo Literatura– cieszymy się ogromnie i polecamy ofertę Partnera Konkursu.

Spotkajmy się także w tym roku na Dyktandzie Niepodległościowym!
Zapraszamy!

Partnerem edycji Małopolskiej Konkursu jest Muzeum Lotnictwa Polskiego

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

XX Jubileuszowy Salon Polonistyczny zainaugurował kolejny rok działalności Stowarzyszenia Polonistów. Trzeciego września członkowie Stowarzyszenia spotkali się w Muzeum Czartoryskich. Tytuł – U Księżnej nadawał  Salonowi szczególnie uroczystego charakteru.
Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji oferty edukacyjnej Muzeum Narodowego – propozycji tematycznych lekcji muzealnych, gier edukacyjnych czy edukacyjnych spacerów po mieście.

Następnie uczestnicy Salonu zwiedzili bogatą wystawę  malarstwa, rzeźby, rzemiosła, militariów i sztuki użytkowej zaprezentowaną w ponad 20 salach ekspozycyjnych. Nowocześnie zaaranżowane wnętrza pozwoliły na docenienie poszczególnych eksponatów. Po raz kolejny można było przyjrzeć się m. in. największym skarbom malarstwa i wysłuchać opowieści na temat ich powstania i losów.

Dzieło Leonarda da Vinci niezmiennie zachwyca…

Po zwiedzaniu przyszedł czas na rozmowy przy kawie i słodkim co nieco (dziękujemy serdecznie Koleżankom – Ani, Beacie, Grażynie za wspaniałe wypieki).

W czasie spotkania przewodnicząca SP poinformowała o planowanym na 30 września br. Walnym Zgromadzeniu. Szczegóły zostaną przekazane w najbliższym czasie.

Dziękujemy serdecznie pani Annie Grzelak – Kierownik Działu Edukacji 
Muzeum Narodowe w Krakowie za pomoc w organizacji Salonu oraz  paniom Marcie Wojtyś-Kipiel i Martynie Majsterek – edukatorkom z Działu Edukacji MN za inspirujące oprowadzanie po wystawie! DZIĘKUJEMY!

Wizyta w Muzeum Narodowym odbywała się w ramach współpracy za zgodą pana Tomasza Ostrowskiego – Zastępcy Dyrektora ds. Strategii i Komunikacji Muzeum Narodowego w Krakowie.
                                                                                                   Zarząd Stowarzyszenia Polonistów

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji oraz lektury oferty muzeum.

DNI OTWARTE dla nauczycieli_ofertaMNK(1)

Z klasą-do-muzeum_MNK_2021-2022_interaktywny_PDF

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Rekomendujemy udział w obchodach Roku Lema– (link – poniżej)

Wydarzenia – ROK LEMA – 2021

Do miłego zobaczenia na Festiwalu!
Zarząd Stowarzyszenia Polonistów

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Zarząd Stowarzyszenia Polonistów
serdecznie zaprasza
na
XX Jubileuszowy Salon Polonistyczny
„U Księżnej”
,

który odbędzie się w piątek 3 września 2021 r. o godz. 16.00
w Muzeum Czartoryskich w Krakowie
przy ul. Pijarskiej 15
W programie Salonu:
15.45 – 16.00  Rejestracja uczestników
16.00 – 16.30  Prezentacja oferty edukacyjnej Muzeum Narodowego w Krakowie,
16.30 – 17.30  Zwiedzanie z przewodnikiem ekspozycji muzealnej (grupa nr 1),
17.00 – 18.00  Zwiedzanie z przewodnikiem ekspozycji muzealnej (grupa nr 2),
16.30 – 19.00  Rozmowy przy kawie, herbacie, słodkim co nieco o planach na kolejny rok szkolny.
Na zgłoszenia drogą mailową: stowpol@wp.pl czekamy do wtorku 31 sierpnia br. włącznie.
Z powodu pandemii liczba miejsc ograniczona – zapraszamy!
Poloniści stowarzyszeni nie ponoszą kosztów zwiedzania i poczęstunku😊.

Jednocześnie polecamy lekturę oferty edukacyjnej na rok szkolny 2021/22 naszego Partnera – Muzeum Narodowego w Krakowie.
DNI OTWARTE dla nauczycieli_ofertaMNK(1)

Z klasą-do-muzeum_MNK_2021-2022_interaktywny_PDF

Do miłego zobaczenia!
Zarząd Stowarzyszenia Polonistów

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Serdecznie polecamy lekturę materiałów na temat wspierania uczniów – zwłaszcza cudzoziemskich. Informacje szczegółowe nt AM.

Asystentka międzykulturowa lub Asystent międzykulturowy (AM) to określenie, którego używamy w odniesieniu  do osób zatrudnionych przez dyrekcję szkoły na stanowisku pomocy nauczyciela ze środków przekazanych przez organ prowadzący w oparciu o przepisy oświatowe, jak i wobec osób, które są zatrudniane w szkołach przez organizacje pozarządowe. Na stronie Projektu znajdują się także informacje na temat sposobów zatrudniania AM.
Zapraszamy do zapoznania się z wypowiedziami nauczycieli, zwłaszcza naszej członkini Pani Barbary Bombińskiej ze Szkoły Podstawowej nr 158 w Krakowie – Jak rozwijać współpracę z AM?

Zarząd Stowarzyszenia Polonistów

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Rekomendujemy udział w III Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych.  Tematy na kolejny rok szkolny już dostępne.

Nasi członkowie pracują w Komisji Okręgowej w Krakowie – polecamy materiały na stronie Konkursu.

Informacje nt. III OLiJPSP oraz tematy bieżącej edycji

Zarząd Stowarzyszenia Polonistów

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

W niedzielę 27 czerwca 2021 roku, korzystając z zaproszenia harcerzy z NZH „Czerwony Mak” ze Skawiny – w obecności prof. ppłk. Wojciecha Narębskiego oraz grona zaprzyjaźnionych osób uczestniczyliśmy w żywej lekcji historii: wymownej sztafecie pokoleń w zakresie dbania o pamięć historyczną i szacunek dla weteranów. Spotkanie było okazją do zaprezentowania materiałów pierwszej edycji projektu MONTE.21.

Przypomnijmy: MONTE. 21 to projekt, który polegał na przygotowaniu wybranego, elektronicznego materiału jako formy odpowiedzi na apel weteranów. W maju 2019 roku to ppłk. Wojciech Narębski odczytał na Monte Cassino w imieniu weteranów 2. Korpusu Polskiego tzw. Apel do młodych wzywający do pielęgnowania pamięci.

Wybrane materiały projektowe opublikujemy wkrótce w zakładce „Meldunek filmowy…”. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom i ich opiekunom – nauczycielom
i rodzicom – za udział w projekcie! Ufamy, że wyzwolone wzruszenia pozostaną w pamięci i będą zachęcać do poznawania historii i pielęgnowania tradycji.

Jednocześnie z wielkim uznaniem odnosimy się do postawy, pracy i wszelkich słów i gestów Gospodarzy spotkania – Harcerzy ze Skawiny! Wizyta w Izbie Pamięci prowadzonej przez NZH „Czerwony Mak” napawa nadzieją, że pamięć o historii będzie pielęgnowana, a szacunek wobec weteranów przyniesie piękne owoce ludzkiej przyjaźni i tolerancji.

Mamy nadzieję na humanistyczną współpracę z Harcerzami ze Skawiny!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Wszystkie arrasy króla

W piątek 18 czerwca obejrzeliśmy wystawę w Zamku Królewskim na Wawelu. W pasjonującą podróż – nie tylko szlakiem odzyskiwania renesansowych arrasów (Powroty 2021-1961-1921), ale przede wszystkim w niezwykłą przestrzeń cudów ludzkiej ręki i myśli  – zabrała nas Pani Przewodnik.  Wielkoformatowe sceny biblijne, fascynujące werdiury, arrasy herbowe i monogramowe – niby znane, a kryjące tyle ciekawych treści i znaczeń!

Dla humanisty to także doświadczenie wspólnoty kulturowej – przecież tak jak my w czerwcowe popołudnie spoglądali na nie także inni – na przykład Jan Kochanowski!

Z wawelskiego wzgórza schodziliśmy w miłym humanistycznym podnieceniu z pragnieniem pogłębienia wiedzy na temat europejskiego bestiariusza, który pozwala „czytać” sceny utkane barwną, a często złoconą nicią, prawie 500 lat temu…

Zwłaszcza po pandemicznym zamknięciu rekomendujemy wszystkim wizytę w komnatach Zamku Królewskiego na Wawelu na wystawie pt. „Wszystkie arrasy króla” Warto zobaczyć, odkryć i zainspirować się arrasami.

Zwiedzania wawelskiej wystawy było okazją do podziękowania członkom Małopolskiej Komisji Konkursowej VIII Ogólnopolskiego Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii” za pracę w kolejnej edycji projektu.

                                                                                                    Zarząd Stowarzyszenia Polonistów

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

„Polonisty warsztat informatyczny”

W kolejne środy 12 i 19 maja br. odbywało się bardzo praktyczne spotkanie warsztatowe, w którym wzięli udział członkowie Stowarzyszenia. Swoimi doświadczeniami i informacjami podzieliła się, a także poprowadziła zajęcia Pani Beata Chodacka –wiceprezes Oddziału Małopolskiego PTI, koordynatorka ECDL w Małopolsce, nauczyciel informatyki w Szkole Podstawowej nr 33 im. Króla  Stefana Batorego i V LO
im. A. Witkowskiego w Krakowie oraz członek Rady Programowej Małopolskiej Inicjatywy Cyfrowej Edukacji wpisana w 2019 roku  na listę 100 osób, które w wyróżniający sposób przyczyniły się do podnoszenia umiejętności cyfrowych w Polsce. Ambasadorka Canvy, a także jedna z nielicznych  Ambasadorek Genially w Polsce.

Atutem szkolenia niewątpliwie było to, że  większość  propozycji przekazanych uczestnikom spotkania dedykowanych było właśnie  nauczycielom polonistom.

Wspólnie z Prowadzącą – choć każdy na swoim osobistym sprzęcie i we własnym pokoju – przygotowywaliśmy plansze, arkusze i komiksy (Canva) oraz badaliśmy zastosowanie Wakelet do przygotowania lekcji oraz gromadzenia materiałów. Sprawdzaliśmy wykorzystanie kart postaci on-line do tworzenia charakterystyk oraz tworzyliśmy quizy w programie Bamboozle.

Serdecznie dziękujemy Pani Beacie Chodackiej za poprowadzenie inspirujących i ciekawych warsztatów –  dziękujemy za konkretne wskazania, które z pewnością będziemy wykorzystywać w praktyce szkolnej.

Z radością informujemy, że Zarząd Stowarzyszenia podjął kroki do ścisłej i formalnej  współpracy z Polskim Towarzystwem Informatycznym. We wrześniu br.  planujemy kolejne warsztaty informatyczne dla polonistów  prowadzone przez profesjonalistów zrzeszonych w PTI.

Zarząd Stowarzyszenia Polonistów

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Szanowni Państwo,
znamy wiele sposobów na uczenie i zapamiętywanie ważnych faktów. Uczymy się także przez emocje i działanie, dlatego serdecznie polecamy udział w naszym projekcie.

W Krakowie mieszka od bardzo wielu lat prof. Wojciech Narębski – uczestnik kampanii włoskiej Armii Andersa, emerytowany profesor akademicki, społecznik, przyjaciel młodych. Profesor mimo licznych trudnych doświadczeń zachowuje pogodę ducha i powtarza, że to właśnie uśmiech i piosenka pomagały mu przezwyciężać  życiowe przeszkody.

W maju 2019 roku to ppłk. Wojciech Narębski odczytał na Monte Cassino w imieniu weteranów 2. Korpusu Polskiego tzw. Apel do młodych. Oto jego fragment:

(…)   Musicie!
Musicie zachować w pamięci dla przyszłych pokoleń prawdę o bitwie o Monte Cassino, prawdę o naszym poświęceniu, o konaniu naszych kolegów, o desperacji, z jaką pokonywaliśmy terenowe przeszkody w morderczym ogniu nieprzyjaciela. To wszystko tkwi głęboko w naszych sercach, ale chcemy mieć pewność, że gdy ostatni z nas

opuści ziemski padół, pozostaną następcy, którzy będą o tym pamiętać, że nawiedzą groby naszych kolegów i złożą Im hołd.

W Wasze ręce składamy kopię proporca 12. Pułku Ułanów Podolskich, tu – na zboczach Monte Cassino, w otoczeniu czerwonych maków. Wierzymy, że ta symboliczna chwila mocno wryje się w Wasze serca. Liczymy, że okruchy tych wspomnień przekażecie kiedyś Waszym dzieciom i ciągłość tradycji zostanie zachowana.

Pomni tych słów polecamy gorąco udział dzieci i młodzieży w projekcie pt. „MONTE 21”, który polega na przygotowaniu wybranego, krótkiego elektronicznego materiału jako formy odpowiedzi na apel weteranów. Rekomendujemy wszelkie literackie formy (karta z pamiętnika, opowiadanie, próba eseju, wiersz i inne) oraz wszelkie inne formy (plakat, skan pracy plastycznej, nagranie głosowe, filmowe – np. śpiewanej piosenki, itp.). Najciekawsze materiały (za zgodą autorów) opublikujemy na stronie Stowarzyszenia Polonistów.

Na materiały czekamy do 18 czerwca 2021 roku pod adresem: stowpol@wp.pl

Wszystkie prace prześlemy do prof. Wojciecha Narębskiego
i z pewnością sprawimy Naszemu Przyjacielowi wielką radość.

Polecamy do wykorzystania materiały zamieszczone w zakładce pt. Meldunek  kaprala Wojtka. Znajduje się tam także cały tekst Apelu („Kombatant” maj 2019).

Kraków, 18 maja 2021 roku

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

19 kwietnia 2021 r odbył się panel dyskusyjny  zorganizowany przez Centrum Badań Edukacyjnych i Kształcenia Ustawicznego Wydziału Polonistyki UJ. Przedstawiamy krótką relację i zachęcamy do zapoznania się z autorską  propozycją prof. Krzysztofa Biedrzyckiego. Stowarzyszenie Polonistów reprezentowała przewodnicząca pani Beata Ciesielka-Piątek.

Tu link do podstawy: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pi/article/view/26281/23987

„Obowiązująca od 2017 roku podstawa programowa spotkała się z surową krytyką, wielu nauczycieli podkreśla, że jest ona trudna w realizacji. Na realną ocenę jej skutków jest jednak za wcześnie”. Tak rozpoczyna wstęp do swojej propozycji podstawy programowej jej autor – prof. Krzysztof Biedrzycki (UJ).

Czego i jak należy uczyć? Na te elementarne pytania odpowiedź znajdujemy w podstawie nauczania – dokumencie zawsze  żywo dyskutowanym. W panelu dyskusyjnym online prowadzonym przez panią prof. Annę JanusSitarz (kierownik Centrum Badań Edukacyjnych i Kształcenia Ustawicznego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego) udział wzięli   przedstawiciele środowiska akademickiego  z całej Polski oraz nauczyciele praktycy wszystkich etapów edukacyjnych. Pani profesor zadała szereg bardzo ważnych pytań o rolę podstawy programowej w szkole i w całym procesie edukacji, o miejsce nauczyciela w tymże procesie  i jego potrzeby.

W pierwszej części panelu głos zabrali: prof. Krzysztof Biedrzycki,  który krótko zaprezentował najważniejsze inspiracje oraz  idee przyświecające  jego autorskiej koncepcji podstawy programowej oraz prof. Witold Bobiński, który odniósł  się do najważniejszych zalet nowej koncepcji i usytuował ją wobec  najnowszych tendencji europejskich szczególnie w kontekście filozofii edukacji. Następną prelegentką  była przewodnicząca Stowarzyszenia Polonistów pani Beata Ciesielka-Piątek, która podkreśliła niewątpliwe zasługi prezentowanego projektu, jak na przykład całościowe i pragmatyczne ujęcie edukacji od przedszkola po maturę, integralność nauczania, zaakcentowanie wymiaru etycznego, nowoczesną wizję roli nauczyciela.  Zwróciła uwagę, że nauczyciel  polonista potrzebuje dziś autonomii, poczucia sensu, zaufania do swojej wizji, wsparcia akademickiego (tu podkreśliła, że idea urlopów naukowych dla nauczycieli jest godna zainteresowania) oraz czasu do realizacji coraz bardziej skomplikowanych i wielotorowych wymagań.   Podstawa programowa powinna dawać nauczycielowi szansę tworzenia własnych programów dostosowanych do potrzeb konkretnej społeczności, którą przecież nauczyciel zna najlepiej. Dlatego właśnie także zaproponowana podstawa powinna jeszcze być skrócona o wiele zbyt dokładnych zapisów.  Ponadto pani Ciesielka-Piątek krytycznie oceniła ilość  projektowanych diagnoz edukacyjnych – kilka egzaminów na przestrzeni szkoły podstawowej i to rozciągniętych w czasie destabilizowałoby pracę szkoły, a dla uczniów i nauczycieli było zbytnim obciążeniem. Natomiast pomysł wprowadzenie wypowiedzi ustnej na pewno  należy uznać za interesujący, jeśli chcemy poważnie kształcić tę ważną umiejętność, jaką jest sprawne i kompetentne mówienie. Na koniec nasza przewodnicząca zwróciła uwagę, że lista lektur z perspektywy praktycznej jest konieczna, choć  powinna być naprawdę krótka i niewzbudzająca kontrowersji, a nauczyciel i uczniowie powinni mieć więcej swobody w wyborze lektury nieobowiązkowej. Postulat ten zresztą od lat pojawia się w dyskusjach w środowisku nauczycielskim. Następne prelegentki  pani Katarzyna Grudzińska i Bernadetta Odrzywolska  analizowały zapisy podstawy z perspektywy szkół ponadpodstawowych, zwracając uwagę na kwestie egzaminów maturalnych (w tym propozycje egzaminu z języka polskiego w szkole branżowej) oraz zbyt dużych  wymagań stawianych przed polonistyką szkolną  szczególnie w zestawieniu z ilością godzin przeznaczonych na ich realizację. Na koniec pani dr Agnieszka Kania przedstawiła wyniki ankiety przeprowadzonej wśród nauczycieli, która dotyczyła oczekiwań wobec podstawy programowej,

Po części panelowej głos zabrał ponownie prof. Biedrzycki, a  następnie rozgorzała dyskusja, w której udział wzięli m.in. prof. Ewa Jaskóła, prof. Jadwiga Kowalikowa, prof. Paweł Sporek, prof. A. Ślósarz itd.  Całość panelu podsumowała prowadząca pani prof. Janus- Sitarz apelem o wzięcie spraw ważnych dla środowiska w swoje ręce i aktywne działania na rzecz zmian w edukacji.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Szanowni Państwo,
czas pandemii nie może pozbawić nas radości z powodu wysokiej frekwencji w kolejnym Dyktandzie oraz woli gratulowania laureatom oraz ich opiekunom naukowym. W tym wyjątkowym roku ponad 25 tysięcy uczniów  pisało dyktando!

Szanowni Państwo,
nie spotkamy się w tym roku na uroczystej gali w podniosłej i radosnej atmosferze, ale i tak jesteśmy wspólnotą osób piszących „po polsku o historii”!
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy Uczestnikom i Laureatom Dyktanda! Dziękujemy serdecznie wszystkim Nauczycielom zaangażowanym w organizację Konkursu !!!

INFORMACJE DLA LAUREATÓW Z MAŁOPOLSKI

Opiekunów Laureatów (lub rodziców/dorosłych przedstawicieli szkół) lub dorosłych Laureatów zapraszamy serdecznie po odbiór dyplomów i nagród
od 10 maja do 30 czerwca 2021 roku.

Czekamy na Państwa w siedzibie Małopolskiej Komisji, czyli w biurze Fundacji „Zawsze Warto” przy ul. Radziwiłłowskiej 23/8  po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym:
tel. 12 422 05 79.

Jednocześnie prosimy, aby osoba, która będzie odbierać materiały, mogła zabierać do  przekazania dyplomy czy nagrody dla innych uczniów czy nauczycieli danej szkoły. Ze względów organizacyjnych dyplomy i nagrody nie będą posyłane pocztą. Zapraszamy do kontaktu.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy Uczestnikom
i Laureatom Dyktanda!

Dziękujemy serdecznie wszystkim Nauczycielom zaangażowanym w organizację VIII Ogólnopolskiego Dyktanda Niepodległościowego
„Po polsku o historii”!

Organizatorami konkursu są Stowarzyszenie Polonistów i Fundacja „Zawsze Warto” w partnerstwie ze szkołami-koordynatorami Dyktanda w swoich województwach.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

In memoriam…

                            „Płynie, płynie szary obłok,
                             kwiat piwonii się otwiera.
                             Nic nie łączy cię z tą ziemią,
                             nic nie wiąże cię z tym niebem…”

      Adam Zagajewski, Sobie do pamiętnika 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Rekomendujemy:

– udział w projekcie „Młodzież Solidarna z Dziedzictwem” – podnoszenie kompetencji społecznych młodzieży z województwa małopolskiego – załącznik

– udział w konkursach w ramach Miesiąca Języka Ojczystego – projekt organizowany na Wydziale Polonistyki UJ – plakat i załącznik,

Więcej informacji na stronie Projektu.

info o MSD_2021

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Stowarzyszenie Polonistów z siedzibą przy Wydziale Polonistyki UJ
zaprasza swoich członków oraz chętnych nauczycieli języka polskiego
na warsztaty

Jak uczyć o II wojnie światowej
w XXI wieku?

Zajęcia poprowadzi Pani dr Agnieszka Kania
(Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej – Wydział Polonistyki UJ)

Zapraszamy na sobotę  20 marca br.
w godz. 10.00 – 11.30
.

Warsztat odbędzie się online za pośrednictwem platformy Teams. Prosimy o zgłoszenia na adres mailowy  stowpol@wp.pl  do 18 marca. W tym dniu prześlemy link.

                                                                                                                Zarząd Stowarzyszenia Polonistów

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

KOMUNIKAT ORGANIZATORÓW

dot. etapu wojewódzkiego VIII Ogólnopolskiego Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”z dn. 23.02.2021 roku

Serdecznie dziękujemy  Nauczycielom i Uczniom zaangażowanym w nasz wspólny projekt za cierpliwość.

Czas na etap wojewódzki Konkursu, który odbędzie się
w środę 10 marca 2021 o godzinie 13.00 w szkołach macierzystych uczniów zakwalifikowanych.

Dzień wcześniej zamieścimy w panelu koordynatora (po zalogowaniu) na stronie aplikacji poufne teksty dla uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego. Wcześniej w panelu koordynatora zostaną opublikowane formularze do pisania Dyktanda. Tym razem nie ma konieczności kodowania prac.

Prosimy Szkolne Komisje Konkursu, aby po napisaniu dyktanda zeskanować prace uczniów  i przesłać je  elektronicznie w tym samym dniu (10.03.2021 r.) na adres mailowy odpowiedniego Koordynatora Wojewódzkiego ( dla małopolskich szkół to adres: dyktando@zawszewarto.pl). W  tym samym dniu (data stempla pocztowego: 10.03.2021 r.) należy też wysłać tradycyjną drogą pocztową papierowe oryginały prac.

Już teraz Szkolnym Komisjom Konkursu dziękujemy serdecznie za pracę!!! 

Wyniki punktowe uzyskane przez uczniów  ogłosimy 29 marca br.

Organizatorami konkursu są Stowarzyszenie Polonistów i Fundacja „Zawsze Warto” w partnerstwie ze szkołami-koordynatorami Dyktanda w swoich województwach.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Rekomendujemy:
Projekt MultiMind, razem z działającą przy Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego organizacją Bilingualism Matters, zaprasza na wirtualne wydarzenia organizowane 21. lutego o godzinie 14.00 w krajach zaangażowanych w projekt MultiMind. Wydarzenia te będą odbywały się w różnych językach, między innymi po polsku, angielsku, niemiecku i grecku.
Zaproszenie dla wszystkich osób, które chciałyby dowiedzieć się więcej na temat wielojęzyczności ogólnie oraz wielojęzyczności w różnych krajach.

Rekomendujemy:
Zestaw informacji i poleceń MDJO

Zestaw wiadomości, poleceń i innych MDJO

Zarząd Stowarzyszenia Polonistów

***********************************************************************************

W piątek 29 stycznia br. liczna grupa polonistów wzięła udział w spotkaniu on-line pt. Edukacja polonistyczna jako proces a kształt egzaminów. O egzaminie ósmoklasisty i maturze w kontekście proponowanych zmian w bieżącym roku szkolnym i latach następnych.

Obszerne i wyczerpujące informacje na temat wymagań edukacyjnych dla ósmoklasistów i maturzystów, którzy będą się zmagać w maju z zadaniami egzaminacyjnymi przekazały zebranym ekspertki Okręgowej  Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie – Pani Maria Michlowicz i Pani Teresa Bulska-Leśniak.

Widziane okiem egzaminatora

Drugą – być może ważniejszą kwestią – były rady, wskazówki, spostrzeżenia dotyczące sposobów pracy z uczniami, które pozwolą nauczycielom na jak najbardziej efektywne  przygotowania do egzaminu.  Takie rady – z pierwszej ręki –  stanowią niezwykle cenną, wręcz nieocenioną  pomoc w pracy każdego polonisty – nie tylko tego, który uczy ósmoklasistów czy maturzystów.

Szczególnie wiele emocji wśród obecnych wzbudziły planowane zmiany w maturze (2022/2023).

Bardzo dziękujemy Gościom  za poświęcony czas, za gotowość do odpowiedzi na wszystkie nurtujące obecnych na spotkaniu pytania.

 Stowarzyszenie Polonistów zawsze może liczyć na życzliwość i współpracę ze strony Pań.

Już teraz zapraszamy członków SP na marcowe repetytorium poświęcone literaturze wojennej.

Zapraszamy do śledzenia  naszej strony internetowej.

Wszystkim Państwu, którzy wpłacili składki członkowskie, bardzo dziękujemy.

Zarząd Stowarzyszenia Polonistów

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Rekomendujemy…

22 stycznia 2021
setna rocznica urodzin
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Materiały  w ramach projektu Narodowego Centrum Kultury – Audycje Kulturalne

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Spotkanie on-line

„Edukacja polonistyczna jako proces a kształt egzaminów. O egzaminie ósmoklasisty i maturze w kontekście proponowanych zmian w bieżącym roku szkolnym i w latach następnych.”

w piątek 29 stycznia 2021 o godz. 17.00.

Zmiany w wymaganiach edukacyjnych i formule egzaminacyjnej wynikające z pandemii, jak i te związane z najnowszą formułą matury (2022/2023) przybliżą ekspertki Okręgowej  Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie Pani MARIA MICHLOWICZ
i  Pani TERESA BULSKA – LEŚNIAK.   

Chętnych członków Stowarzyszenia prosimy o zgłoszenia na adres stowpol@wp.pl
do 26 stycznia. Prześlemy link do spotkania najpóźniej 28 stycznia.

Zapraszamy,
Zarząd Stowarzyszenia Polonistów

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Patroni 2021 roku

Fot. Instytut Polski

W 2021 roku  uhonorowani zostali: Stanisław Lem, Cyprian Kamil Norwid, Tadeusz Różewicz, Krzysztof Kamil Baczyński, a obok nich także mąż stanu, obrońca demokracji i polskiej kultury: kardynał Stefan Wyszyński. 2021 będzie także rokiem Konstytucji 3 Maja.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Rekomendujemy….

URODZINY WYSPIAŃSKIEGO
15.01.2021 GODZ. 17:00
MUZEUM KRAKOWA – RYDLÓWKA
WYDARZENIE ONLINE
Z okazji 152. rocznicy urodzin Stanisława Wyspiańskiego Muzeum Krakowa zaprasza do wspólnego świętowania urodzin artysty i do udziału w akcji performatywnego czytania wiersza poety
O, kocham Kraków.

Inne informacje na stronie Organizatora.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Serdecznie dziękujemy za otrzymane życzenia świąteczne i noworoczne.

Życzenia dla Stowarzyszenia Polonistów.

Zarząd Stowarzyszenia Polonistów

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Święta Bożego Narodzenia 2020 roku


Na ostatnie przedświąteczne dni w szkole  polecamy zbiór inspirujących materiałów  okolicznościowych.

Zbiór materiałów.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Świąteczne spotkanie on-line

W piątek 18 grudnia 2020 roku za pośrednictwem internetu gościliśmy Panią AGNIESZKĘ FORYŚ, nauczycielkę języka polskiego, entuzjastkę edukacji przez przeżywanie, która podzieliła się z nami swoimi doświadczeniami i pasjami.

Pani Foryś opowiedziała o projekcie „Pociąg do Tischnera”, w ramach którego młodzież zaangażowała się w propagowanie myśli i twórczości ks. prof. Józefa Tischnera w czasie rzeczywistej podróży pociągiem na trasie Kraków – Sopot. Więcej o projekcie z 2019 roku, który odbył się w ramach Dni Tischnerowskich można się dowiedzieć, oglądając poniższe relacje.https://www.youtube.com/watch?v=5R2t4q0tTYQ

Pociąg do Tischnera-Wspólnota
Pociąg do Tischnera-Młodzi i ważne tematy
Pociąg do Tischnera-Wolność i solidarność

Naszemu Gościowi gratulujemy ciekawego projektu, pomysłowości, kreatywności, a uczennicom VII LO w Krakowie odwagi w podejmowaniu trudnych, a przecież tak ważnych tematów, jak te znane choćby z „Etyki solidarności” Tischnera. Dla nas – nauczycieli to też ważne przypomnienie, że warto odważnie projektować działania edukacyjne poza murami szkoły, do czego na pewno wrócimy najszybciej, jak to będzie możliwe, a zaangażowanie jest kluczem do sukcesu.

A wszystkich Członków – a właściwie Członkinie naszego Stowarzyszenia – zapraszamy do dzielenia się pomysłami, inspiracjami, propozycjami na nadchodzący rok.

Zachęcamy tez do zgłoszenia swoich projektów, o których chcieliby Państwo opowiedzieć, nawet jeśli wydają się nie tak spektakularne jak te, o których rozmawialiśmy z ogromną przyjemnością i w ciepłej, przyjaznej atmosferze. Czekamy na Państwa głosy na stowpol@wp.pl

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Za nami pierwszy dzień  VI Uroczystego Kongresu Polonistów i Bibliotekarzy. Z nadzieją czekamy na kolejne spotkania. Dzisiejsze prelekcje możemy podsumować krótko, a zatem:
– polonista XXI wieku to nauczyciel wszechstronnej wiedzy, umiejętności wszelakich, w tym cyfrowych;
– wykorzystywanie metod wspierających rozwój ucznia, w tym zdobyczy  oceniania kształtującego  to standard jego pracy codziennej;
– ten humanista pamięta siebie z czasów szkolnych i wciąż  – choć jest często cyfrowym przybyszem – poszukuje form komunikacji z cyfrowymi tubylcami…

Serdecznie dziękujemy Panu Mikołajowi Zgółce z zespołu muzyki dawnej Concortium Sedinum  za inspirującą prelekcję na temat związków słowa i muzyki!  Za piękną polszczyznę, profesjonalne i pełne pasji podejście do zagadnienia. Minikoncert muzyki barokowej na zakończenie festiwalowych prezentacji z pewnością wyciszał i sprzyjał pracy mózgu:)Dziękujemy instrumentalistom i wokalistom z Fundacji Akademia Muzyki Dawnej ze Szczecina za „ucztę duchową”.

                                                                                                                        Zarząd Stowarzyszenia Polonistów

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Święto Niepodległości – 11 listopada 2020 roku

Mało kto wie, że 11 listopada nie od razu był dniem świątecznym. Wprawdzie już rok po zrzuceniu przez Polskę jarzma zaborów zorganizowano nieoficjalne uroczystości, ale ostatecznie sejm ustanowił 11 listopada Świętem Niepodległości nowo powstałego państwa dopiero w 1937 roku.
Data tego arcyważnego święta to po prostu dzień, w którym powierzono Piłsudskiemu naczelne dowództwo, choć piłsudczycy woleliby świętować powrót do Warszawy późniejszego Naczelnego Wodza. Tak naprawdę niepodległość Polski Rada Regencyjna proklamowała już 7 października 1918 roku, jednak to 11 listopada uchodził w II RP za dzień szczególny choćby dlatego, że z tej okazji w Belwederze wręczano prestiżowe odznaczenia, np. Order Virtuti Militari (za męstwo w walce) czy Krzyż i Medal Niepodległości (dla zasłużonych, a niebędących żołnierzami).
W wyjątkowy sposób uczczono 10. rocznicę odzyskania niepodległości – w hołdzie Marszałkowi stołeczny plac Saski przemianowano na plac Józefa Piłsudskiego. Oryginalną, jak na owe czasy, formą celebracji stał się zorganizowany po raz pierwszy w historii wyścig kolarski Tour de Pologne. Dla zwykłych obywateli Rzeczypospolitej był to dzień wolny od pracy, dzięki czemu mogli oni bez przeszkód wziąć udział m.in. w nabożeństwie dziękczynnym w archikatedrze św. Jana lub rewii wojskowej na Polu Mokotowskim.
Skądinąd niedługo cieszyliśmy się wolnością. Podczas okupacji hitlerowskiej obchody Święta Niepodległości były zabronione. Tym niemniej pomimo represji podtrzymywano tę patriotyczną tradycję: świętowały Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, rząd na uchodźstwie, a w kraju – Polskie Państwo Podziemne.
Władza ludowa w PRL-u traktowała świętowanie 11 listopada jako działalność antypaństwową. Na krótko za sprawą NSZZ „Solidarność”Święto Niepodległości odzyskało należne miejsce w świadomości społecznej. Dopiero w 1989 roku przywrócono prawo do jego swobodnego obchodzenia.
Tekst autorski Stowarzyszenia Polonistów wykorzystywany w czasie Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”.
Na fotografii iluminacja zorganizowana 11.11.2018 roku na Wzgórzu Wawelskim (własność SP).

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

„Eskadrylla Niepodległej Rzeczypospolitej” to projekt realizowany od 2012 roku przez Szkołę Podstawową nr 129 im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie  we współpracy z Muzeum Lotnictwa Polskiego przy licznym współudziale krakowskich szkół oraz zapraszanych młodych artystów, kombatantów, przedstawicieli Wojska Polskiego. Rokrocznie w rocznicę wyzwolenia Krakowa na terenie dawnego czyżyńskiego lotniska uczniowie świętują rocznicę odzyskania niepodległości. Z oczywistych powodów tegoroczna edycja projektu jest wyjątkowa.
Stowarzyszenie Polonistow z radością włącza się
w świętowanie, tym bardziej, że sympatyzujemy z  Organizatorami.

Eskadrylla RP 2020

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Koleżanki i Koledzy,
miło nam zarekomendować  VI Uroczysty Kongres Polonistów i Bibliotekarzy  (w formule on-line). Program jest niezwykle bogaty i różnorodny. Wśród  prelegentów między innymi prof. zw. dr hab. Tadeusz Zgółka czy dr hab. Michał Rusinek. Stowarzyszenie Polonistów objęło Kongres patronatem medialnym.
Dla członków Stowarzyszenia Polonistów specjalna zniżka. Wszystkie szczegóły w załączniku w korespondencji mailowej.
Serdecznie zachęcamy do udziału.
Więcej informacji o Kongresie:
www.kongrespolonistyczny.pl
                                        Zarząd Stowarzyszenia Polonistów

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Szanowni Państwo,
z powodów oczywistych i niezależnych od Organizatorów zmieniamy terminarz tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Dyktanda Niepodległościowego.
Obecnie zgodnie z harmonogramem informujemy o wynikach etapu szkolnego.
Serdecznie dziękujemy wszystkim Nauczycielom i Uczniom, którzy przyjęli tegoroczne wyzwanie językowo-historyczne! Serdecznie gratulujemy odwagi i woli szlachetnej rywalizacji Uczniom. Polonistom dziękujemy za podjęty trud czytania rękopisów!
W ten sposób razem – po raz kolejny – uczyliśmy „po polsku o historii”! Gratulujemy uczniom, którzy napisali tegoroczne dyktando najlepiej i zostali zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego. Gratulujemy także ich Opiekunom naukowym oraz Rodzicom!

Poniżej publikujemy listę uczniów zakwalifikowanych do kolejnego etapu w województwie małopolskim – listy z innych województw znajdują się w aplikacji Dyktanda (bez logowania) w archiwum edycji.

Na początku nowego roku kalendarzowego poinformujemy o terminie etapu wojewódzkiego. Przypominamy, że etap wojewódzki konkursu odbędzie sie w szkołach macierzystych uczniów zakwalifikowanych – zgodnie z planem działania, jaki szkolne komisje otrzymają od organizatorów.

Jeszcze raz dziękujemy za współtworzenie Projektu!
Życzmy sobie wzajemnie zdrowia i wytrwałości.

                                                        Organizatorzy i Partnerzy Konkursu
Organizatorami konkursu są Stowarzyszenie Polonistów i Fundacja „Zawsze Warto” w partnerstwie ze szkołami-koordynatorami Dyktanda w swoich województwach.

lista.malopolskie.zakwalifikowani.do.woj.8DN

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

Środa, 14 października 2020

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Szanowni Państwo,
w związku z aktualną sytuacją epidemiczną i w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie Uczniów i Nauczycieli kierujemy do Państwa kilka informacji na temat tegorocznej edycji naszego konkursu, który odbędzie się w zmodyfikowanej formie.

Organizacja etapu szkolnego Dyktanda winna odbyć się w zgodzie z wewnątrzszkolnym regulaminem funkcjonowania szkoły w czasie epidemii i za zgodą dyrekcji szkoły.

Po etapie szkolnym komisja szkolna wypełnia tylko protokół elektroniczny – nie wymagamy nadsyłana dokumentów ( np. prac uczniów) pocztą tradycyjną.

Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego zostanie ogłoszona do środy 21 października 2020 r.
Etap wojewódzki Konkursu odbędzie się w szkołach macierzystych finalistów w środę 28 października i będzie miał formę tradycyjnego dyktanda.

Informacje szczegółowe na temat organizacji etapu wojewódzkiego zostaną przekazane do konkretnych komisji szkolnych w dniu ogłoszenia listy uczniów zakwalifikowanych. Przesłane prace etapu wojewódzkiego będę sprawdzane przez komisje wojewódzkie.
Listy laureatów VIII Ogólnopolskiego Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku
o historii” zostaną opublikowane na stronach Organizatorów, Partnerów i w aplikacji Konkursu do piątku 20 listopada.
Wiadomości na temat terminu i formy wręczenia dyplomów oraz nagród laureatom zostaną podane w kolejnym komunikacie.

VIII Ogólnopolskie Dyktando Niepodległościowe
„Po polsku o historii”
organizują jak zawsze Stowarzyszenie Polonistów
i Fundacja „Zawsze Warto”.

W obecnym roku szkolnym 2020/2021 Dyktando będzie się odbywać jednocześnie w siedmiu województwach oraz w polskich szkołach zagranicznych; i jak zwykle w trzech kategoriach wiekowych.

Szkoła, która chce wziąć udział w Dyktandzie, rejestruje się na stronie Konkursu

http://www.dyktandoniepodleglosciowe.pl/

Zgłoszenia szkół do 29 września 2020 roku!

Spotkajmy się także w tym roku na Dyktandzie Niepodległościowym!
Etap szkolny odbędzie się w czwartek 1 października 2020 roku
o godz. 13.00
Zapraszamy!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
prof. dr hab. Piotr Borekfot: https://www.up.krakow.pl/uniwersytet/wladze/180-rektor

Szanowny Panie Rektorze,

w związku z wyborem na zaszczytne  stanowisko rektora  Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
składamy serdecznie  gratulacje
  

Zarząd i Członkowie Stowarzyszenia Polonistów
z siedzibą przy Wydziale Polonistyki UJ 

List.gratulacje.rektor.UP

++++++++++++++++++++++++++++

Szanowni Państwo,

rekomendujemy II edycję Olimpiady Języka Polskiego i Literatury dla Szkół Podstawowych. 

Wszystkie wiadomości na stronie  http://olijpsp.pl/
                                                                                    Zarząd Stowarzyszenia Polonistów
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Szanowni Państwo,
z radością przekazujemy życzenia oraz informacje z Muzeum Narodowego w Krakowie. 

Zarząd Stowarzyszenia Polonistów

„Szanowni Państwo,
na rozpoczęcie nowego roku szkolnego życzymy Państwu bezpiecznej i jak najspokojniejszej pracy z uczniami. Chcielibyśmy dalej towarzyszyć Państwu w poznawaniu sztuki, historii i teraźniejszości, zadawaniu pytań oraz wspólnych dyskusjach.

Muzeum Narodowe w Krakowie jest dla Państwa i Państwa uczniów. Opracowaliśmy kilka różnych sposobów na spotkanie z naszymi edukatorkami i edukatorami, jak również z fascynującymi historiami stojącymi za eksponatami zgromadzonymi na naszych wystawach. Są to lekcje online, stacjonarne lekcje muzealne na wybranych wystawach oraz spacery po mieście.

A Państwa, nauczycieli, już teraz zapraszamy na specjalne spotkanie wystawie czasowej „1920. Cud Wisły”.

W załączeniu przesyłamy pełny, aktualny program dla szkół w Muzeum Narodowym w Krakowie na rok 2020/2021. Program będzie oczywiście uzupełniany i aktualizowany, szczególnie w przypadku zmian w sytuacji epidemiologicznej.

Nasi edukatorzy i edukatorki czekają na Państwa i Państwa uczniów! Nie możemy się doczekać spotkania z Wami: czy to na żywo, czy online. Nie dajmy się zamknąć bez sztuki!”

Program dla szkół 2020_21 MNK

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Szanowni Państwo,
decyzją Zarządu do tegorocznej edycji nagrody BohaterON 2020 w kategorii instytucja  – Stowarzyszenie Polonistów nominowało Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie. Stosowna dokumentacja trafiła do organizatorów konkursu.
Przypomnijmy: Nagroda BohaterONy im. Powstańców Warszawskich ma na celu wyróżnienie osób i instytucji, których działania w szczególny sposób promowały wiedzę o historii Polski XX wieku (lata 1918-1989) oraz edukację historyczno-patriotyczną.
Organizatorem konkursu „Nagroda BohaterONy 2020 im. Powstańców Warszawskich”  jest Fundacja SENSORIA z siedzibą we Wrocławiu przy współpracy z  Fundacją ROSA, też z Wrocławia.
Wyboru laureatów spośród zgłoszeń w każdej kategorii dokona Kapituła. Wpływ na wyniki będą mieli także internauci, którzy od 14 września do 14 października będą głosować. Jeżeli „nasza instytucja” znajdzie się wśród finalistów  – bedziemy Państwa informować i zapraszać do głosowania.
Ale już teraz i ponownie –  dziękujemy Dyrekcji
i Pracownikom Archiwum Nauki PAN i PAU za życzliwe otwarcie na współpracę i wszelką pomoc merytoryczną.

Zarząd
Stowarzyszenia Polonistów
===========================================

****************************************************************Szanowni Państwo,
polecemy ofertę Muzeum Krakowa.

Zarząd Stowarzyszenia Polonistów

Spędź wakacje z Muzeum Krakowa, odkryj Kraków wspólnie z nami! Weź udział w atrakcyjnym programie letnich warsztatów plastycznych
i spacerów dla dzieci, młodzieży i dorosłych!
Poznaj tajniki obrony grodu Kraka, a także historię budowy schronów w Nowej Hucie. Zaprojektuj własną skrzynię na skarby, stań się twórcą sgraffito czyli dawnej formy muralu, wykonaj własnego smoka oraz postacie cyrkowe. Odkryj nowe spacerowe szlaki Krakowa – trasy śladami renesansu czy ścieżki wzdłuż Rudawy, tajemnicze miejsca Zwierzyńca. Przypomnij sobie, co widać z kopca Kraka.
Zainteresowanym wojennymi losami miasta i jego mieszkańców pokażemy historię krakowskiego getta poprzez opowieść o życiu i działalności Tadeusza Pankiewicza, Haliny Nelken oraz Stelli Müller-Madej.
Pełen program oraz niezbędne informacje znajdziesz tu: https://bit.ly/latoMK
Liczba miejsc ograniczona! Obowiązkowa rezerwacja miejsc: info@muzeumkrakowa.pl 
DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO!
Wszystkie wydarzenia w ramach akcji Lato w muzeum organizowane są z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

***********************************************************************************

Księga kondolencyjna dedykowana prof. Franciszkowi Ziejce

śp. prof. Franciszek Ziejka
(1940 – 2020) 

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
prof. Franciszka Ziejki.

Członkowie Stowarzyszenia Polonistów to wychowankowie Pana Profesora  ̵  jeśli nie poprzez udział w niezapomnianych wykładach, to jako czytelnicy wielu opracowań i monografii. Prawdziwym powodem do dumy było dla nas to, że właśnie polonista  ̵  Profesor Ziejka  ̵  piastował tak wiele zaszczytnych
i ważnych funkcji w instytucjach naukowych i badawczych. Pamiętać będziemy jego holistyczne i bardzo humanistyczne podejście nie tylko do zjawisk literackich, kulturowych, ale także to wyzwań, jakie stawia człowiekowi każdego dnia zwyczajne życie. Będziemy pamiętać życzliwy uśmiech zza akademickiej katedry, przy bibliotecznym katalogu czy na krakowskiej ulicy.

Jako poloniści jesteśmy szczególnie dotknięci śmiercią Pana Profesora.

Rodzinie oraz Wspólnocie Uniwersyteckiej składamy wyrazy najszczerszego współczucia.

Non omnis moriar, Profesorze!
Requiesce in pace

Zarząd i Członkowie Stowarzyszenia Polonistów
z siedzibą przy Wydziale Polonistyki UJ 

Uroczystości pogrzebowe śp. prof. Franciszka Ziejki odbyły się 24 lipca o godz. 10:00 w kolegiacie św. Anny. Pochówek byłego rektora UJ odbył się na cmentarzu Salwatorskim.

****************************************************************

****************************************************************

fot. https://polonistyka.uj.edu.pl/

Szanowny Panie Rektorze,

w związku z wyborem na zaszczytne  stanowisko rektora  Uniwersytetu Jagiellońskiego
składamy serdecznie  gratulacje
   

Zarząd i Członkowie Stowarzyszenia Polonistów
z siedzibą przy Wydziale Polonistyki UJ 

List.gratulacje.Rektor

****************************************************************

XIX Salon Polonistyczny online,

 piątek 22 maja 2020 r. o godz. 18.00 na platformie Webex

relacja znajduje się w zakładce – Salony Polonistyczne – polecamy lekturę,
w tym wiele przydatnych linków.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::

Serdecznie polecamy ofertę 
XVII edycji ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Zasmakuj w bibliotece”.
Pierwszy odcinek już w piątek 8 maja na Facebooku Biblioteki Kraków!
https://www.biblioteka.krakow.pl/przepis-na-ksiazke-czyli-wirtualny-tydzien-bibliotek/
Zapraszamy także to lektury:
ofery zaprzyjaźnionej Fundacji Mapa Pasji
Fundacja .Mapa.Pasji
oraz materiałów Narodowego Centrum Kultury – tu. m.in. materiały filmowe projektu „Ojczysty, dodaj do ulubionych
https://www.nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/ojczysty-dodaj-do-ulubionych/aktualnosci/jak-zmienia-sie-nasza-grzecznosc
Zarząd Stowarzyszenia Polonistów
_________________________________
Profesorowi Wojciechowi Narębskiemu
żołnierzowi, profesorowi, społecznikowi i miłośnikowi kultury europejskiej składamy życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności
z okazji jego 95. urodzin.
Zarząd
Stowarzyszenia Polonistów
Zapewne wszyscy przyjaciele Profesora Wojciecha Narębskiego pamiętają jego słowa: Moją maksymą życiową jest Zostawić po sobie ślad. Chodzi mi o to, by moje życie miało sens, abym coś mądrego i wartościowego po sobie zostawił. (…) starałem się przez całe życie postępować zgodnie ze złożonym (…) przyrzeczeniem harcerskim – być pożytecznym, sumiennym i nieść pomoc bliźnim.
Pan Profesor Wojciech Narębski w każdym spotkanym człowieku odcisnął głęboki ślad. Żadne słowa nie są w stanie oddać szacunku, jakim jest darzony na ziemi polskiej, włoskiej i angielskiej
Stowarzyszenie Polonistów ma przyjemność pozostawać w przyjacielskiej relacji z Profesorem! W ubiegłym roku realizowaliśmy dedykowany Profesorowi projekt pt. Meldunek filmowy kaprala Wojtka w ramach Programu „Patriotyzm Jutra” Muzeum Historii Polski.
Zapraszamy zatem do obejrzenia projektowego filmu-reportażu oraz filmu animowanego pt. Miś Wojtek ( film IPN, premiera 3.04.2020 r.).
https://youtu.be/C61GqIDu-_s
https://www.youtube.com/watch?v=xT_gG_-xBdI
******************************************************************
*********************************************************
Szanowni Państwo,
polecamy korzystanie z elektronicznych materiałów. Oczywiście to subiektywny wybór – część pierwsza:)
Interaktywne quizy:
www.quizlet.com
www.quizizz.com
www.flipquiz.me
www.quizizz.com
www.kahoot.com
Generator kodów:
www.qr-online.pl
www.goqr.me
Dla polonistów ( do uzupełniania):
www.wordwall.net.pl
www.learningapps.org
Zbiory zasobów
http://lustrobiblioteki.pl/biblioteki-cyfrowe-polsce/
Zarząd Stowarzyszenia Polonistów
********************************************************************

Szanowni Państwo,
polecamy korzystanie z elektronicznych materiałów polecanych przez Muzeum Narodowe w Krakowie – naszej instytucji partnerskiej.
Dziękujemy za przesłany zestaw.
oferta.MNw KRK

Zarząd Stowarzyszenia Polonistów

**************************************************************

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

w związku z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 marca 2020 roku odwołujemy zaplanowane na najbliższą sobotę seminarium pt. Repetytorium z literatury wojennej czyli w szkole pamięci.

Zapraszamy do bieżącej lektury informacji na stronie Stowarzyszenia.

Zarzadzenie.Rektora.UJ

Zarząd Stowarzyszenia Polonistów

************************************

SEMINARIUM ZOSTAŁO ODWOŁANE

STOWARZYSZENIE POLONISTÓW
i
KATEDRA HISTORII LITERATURY POLSKIEJ XX WIEKU                                     

serdecznie zapraszają na seminarium

Repetytorium z literatury wojennej
czyli w szkole pamięci

w sobotę 14 marca 2020 roku

SEMINARIUM ZOSTAŁO ODWOŁANE

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,
ul. Gołębia 20, II piętro, sala 21
 Program seminarium:
10.00   10.10   przywitanie  uczestników seminarium
10.10 11.10     prof. dr hab. Wojciech Ligęza ( UJ)
                                Sytuacje emigrantów. Poezja i  proza polska czasów II  wojny światowej
11.10 12.10     dr  Maria Kobielska (UJ)
                               Jak działa kultura pamięci? Przypadek   powstania warszawskiego
12.10 12.30    przerwa na kawę/herbatę
12.30 13.45    dr Agnieszka Kania(UJ)
                              II wojna światowa – historia, która nie może przeminąć –   na   lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej i  średniej (warsztat)
13.45- 14.00      zakończenie seminarium
Wszyscy uczestnicy seminarium otrzymają stosowne zaświadczenia o uczestnictwie
w formie doskonalenia zawodowego. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy
o zgłoszenia na adres stowpol@wp.pl  do 11 marca br.
Organizatorzy

****************************************************

Szanowni Państwo,
zapraszamy na  spotkania z ekspertami z całej Polski i z zagranicy, które odbywają się na Wydziale Polonistyki UJ w ramach projektu „Profesjonalny polonista. Praktyka i personalizacja” i są otwarte dla nauczycieli polonistów.

Rejestracja, poza udziałem w czerwcowej konferencji „Lektury w ręku nauczyciela”,  nie jest wymagana.
Tutoring szkolny – założenia ogólne (Towarzystwo Edukacji Otwartej) – 24.03.2020, godz. 16.00 – 19.00 (ul Ingardena 3, aula 213) – spotkanie odwołane – Zarządzenie Rektora UJ
 Praca nauczyciela w szkołach polskich i polonijnych w krajach byłego Związku Radzieckiego (Ilona Lasota) 6.04.2020, godz. 15.00 – 17.15 (ul. Gołębia 20, sala 19)
 Filmowe przedstawienia problematyki Holokaustu (Arkadiusz Walczak)
22.04.2020, godz. 16.00 – 18.15 (ul. Ingardena 3, aula 213)
Współczesne kino kostiumowe/historyczne – kwestie genologiczne (Arkadiusz Walczak)
5.05.2020, godz. 16.00 – 18.15 (ul Ingardena 3, aula 213)
 Jak skutecznie promować czytanie literatury dla dzieci i młodzieży?  Festiwal Literatury w Rabce (Iwona Haberny)
19.05.2020, godz. 16.00 – 18.15 (ul. Ingardena 3, aula 213)
Praca nauczyciela w szkołach polskich i polonijnych w Wielkiej Brytanii (Dorota Hrycak-Krzyżanowska)
4-5.06.2020 (w ramach konferencji „Lektury w rękach nauczyciela”)
 Ponowoczesne interpretacje literatury romantycznej a szkolne lekcje literatury (prof. dr hab. Grażyna Tomaszewska)
4-5.06.2020 (w ramach konferencji „Lektury w rękach nauczyciela”)
 Literatura dziecięca i młodzieżowa – konteksty edukacyjne (dr hab. Krystyna Zabawa)
4-5.06.2020 (w ramach konferencji „Lektury w rękach nauczyciela”)
Polecamy,
Zarząd Stowarzyszenia Polonistów
*******************************************
Nauczanie metodą multimedialnych modułów tematycznych
Cele – szanse – zagrożenia
Teoria i praktyka
W sobotę 15 lutego 2020 r. w gościnnych murach Uniwersytetu Pedagogicznego odbyło się seminarium pod tym tytułem zorganizowane przez Instytut Filologii Polskiej UP oraz Stowarzyszenie Polonistów. Inicjatorką spotkania była Pani dr hab. prof. UP Anna Ślósarz – członek Stowarzyszenia – zajmująca się w swojej pracy naukowej wykorzystywaniem multimediów w edukacji.
Na początku wysłuchaliśmy niezwykle ciekawego wykładu Pani Profesor Ślósarz poświęconego metodzie multimedialnych modułów tematycznych (MMT), która z powodzeniem jest  stosowana w Australii. Można było się też zapoznać z programem nauczania języka polskiego w szkole średniej opracowanym przez Panią Profesor. Wszystkich chętnych zapraszamy na stronę   https://anna-slosarz.up.krakow.pl/ w zakładce Kontakt / Dla nauczycieli.
Efekty wdrażania metody multimedialnych modułów tematycznych w praktyce przedstawiła pani dr Elżbieta Kotarba (Zespół Szkół Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach). Podkreśliła, że głośne przeczytanie tekstu „Króla Edypa” na lekcji czy zestawienie „Lalki” Prusa z filmem „Jobs” przyniosło wyraźnie większą aktywność uczniów i wzrost uczniowskich kompetencji polonistycznych.
Na koniec z całym wachlarzem e-narzędzi przydatnych w nauczaniu języka polskiego zapoznała zebranych pani dr Sabina Waleria Świtała (Uniwersytet Wrocławski), podkreślając rolę wybranych aplikacji w aktywizowaniu uczniów i studentów.
W drugiej części spotkania odbyła się dyskusja dotycząca m.in. potrzeby i możliwości wdrażania multimediów do procesu nauczania języka polskiego oraz oczekiwań nauczycieli-praktyków wobec podstawy programowej. Ustalono, że należałoby opracować ankietę skierowaną do nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych, a dotyczącą wizji nauczania języka polskiego i kształtu podstawy programowej. Propozycje pytań zawartych w takiej ankiecie można przysyłać na adres stowpol@wp.pl do końca marca.
 Jeszcze raz serdecznie dziękujemy Pani dr hab. prof. UP Annie Ślósarz, Prelegentkom oraz władzom Instytutu Filologii Polskiej za organizację seminarium
i bardzo twórczą atmosferę.

 

***********************************************************************

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
Instytut Filologii Polskiej
Stowarzyszenie Polonistów
z siedzibą przy Wydziale Polonistyki UJ
 zapraszają nauczycieli języka polskiego i zainteresowanych dydaktyków
do udziału w seminarium
Nauczanie metodą multimedialnych modułów tematycznych
Cele – szanse – zagrożenia
Teoria i praktyka
w sobotę 15 lutego 2020 r. od godz. 10.00
Uniwersytet Pedagogiczny ul. Podchorążych 2, Instytut Filologii Polskiej, sala 539
Przedmiotem seminarium będzie strategia i metoda nauczania przedmiotu „język polski” polegająca na celowym wiązaniu lektur z multimediami w tematyczne moduły. Metoda ta jest od dziesiątków lat stosowana w świecie (np. Australia, Turcja), eksperymentalnie w Polsce.
Program_MMT_15.02.2020
Uczestnicy spotkania otrzymają zaświadczenia o udziale w formie doskonalenia zawodowego.
 Zgłoszenie uczestnictwa: stowpol@wp.pl do 13 lutego 2020.
Liczba miejsc ograniczona. 

***********************************************************************

Relacja ze spotkania

W wypełnionej sali wysłuchaliśmy pokrzepiających wypowiedzi na temat szerokiej i wielorakiej edukacyjnej aktywności muzeów.  Czas biegł zdecydowanie za szybko…

Serdecznie gratulujemy Koleżankom – Beacie Ciepły oraz dr Agnieszce Kani  współuczestnictwa w publikacji!

**************************************************************

Szanowni Państwo,
jak co roku zapraszamy w imieniu  organizatorów Miesiąca Języka Ojczystego oraz Koła Naukowego Studentów Językoznawców UJ do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach dla uczniów. Można je rezerwować u organizatorów  od 10 lutego 2020 r.

Poniżej publikujemy program warsztatów oraz link do innych informacji.
https://www.facebook.com/miesiacjezyka/

Polecamy,
Zarząd Stowarzyszenia Polonistów

PROGRAM-WARSZTATÓW-MJO

************************************************************

XVIII Salon Polonistyczny
w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej

w Krakowie

Relacja z Salonu i fotografie
w zakładce – Salony Polonistyczne. Polecamy lekturę!

Składamy serdeczne podziękowania Pani dyrektor  Annie Piotrowskiej, Pani wicedyrektor Marcie Truszczyńskiej, Pani dr Beacie Janik oraz Panu Karolowi Baranowskiemu – osobom z pasją – za możliwość tak dokładnego poznania Biblioteki i jej działań.

**************************************************************

fot. Kancelaria Sejmu

**********

Niech magia Świąt Bożego Narodzenia
wypełni ciepłem wszystkie mroźne dni,
a światło gwiazd niech przypomina,
że czasem wystarczy tylko
wypowiedzieć życzenie…

*********************************************************************************************

Analiza wyników
pierwszego egzaminu ósmoklasisty.
Wnioski i rekomendacje

W sobotę 30 listopada 2019r. odbyło się z ekspertem z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie Panią Marią Michlowicz, na którym omówiony został pierwszy sprawdzian ósmoklasisty przeprowadzony w kwietniu br. W swoim wystąpieniu Pani Maria Michlowicz bardzo wyczerpująco przedstawiła –  z podziałem na poszczególne umiejętności – wyniki sprawdzianu.

Zebrani zapoznali się między innymi z informacją na temat zadań najłatwiejszych i najtrudniejszych dla uczniów, poznali przykładowe odpowiedzi w zadaniach otwartych – z maksymalną ilością  punktów i ocenionych niżej. Omówiony został stopień wykorzystania w wypracowaniach lektur obowiązkowych, ale też uzupełniających i tych spoza podstawy programowej. Zebrani mogli dowiedzieć się także o tym, jakie usterki występowały najczęściej w krótkiej formie wypowiedzi i w wypracowaniach.

Najważniejszą sprawą były obszerne wnioski i rekomendacje, które pozwalają na ukierunkowanie pracy z uczniami.

Na koniec obecni zadawali pytania ekspertowi, ale też przekazywali swoje spostrzeżenia z przygotowania młodzieży do egzaminu. Dyskusja, która przeciągnęła się poza zaplanowany czas, pokazała celowość organizowania takich spotkań. Trzeba zaznaczyć, że wśród obecnych byli także uczący w szkołach średnich i nauczyciele akademiccy, przygotowujący studentów do pracy w zawodzie nauczyciela polonisty.

Stowarzyszenie Polonistów bardzo dziękuje Pani Marii Michlowicz za wystąpienie i cierpliwe, rzeczowe odpowiedzi na pytania.

Podziękowania należą się także wiceprzewodniczącej Stowarzyszenia Pani Annie Wołosiuk za możliwość zorganizowania spotkania w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. im. Ignacego  Jana Paderewskiego w Krakowie.

*************************************************************************************

Promocja płyty
Meldunek filmowy kaprala Wojtka

Z okazji zakończenia projektu pn. Meldunek filmowy kaprala Wojtka realizowanego przez Stowarzyszenie Polonistów w ramach Programu „Patriotyzm Jutra” Muzeum Historii Polski serdecznie dziękujemy  prof. Wojciechowi Narębskiemu za otwartość, zaufanie i przede wszystkim za uczestnictwo w tworzeniu materiałów edukacyjnych.
Jesteśmy przekonani, że mniej znane fakty z przeszłości mogą inspirować – zwłaszcza młodych ludzi – do poznawania polskich losów wojennych a poszerzone o filmowe wyjaśnienia będą uczyć historii i promować humanitarne postawy.
Filmy i nagrania opublikowane na płytach i przekazane nauczycielom szkół w kilku województwach to motywacja do podejmowania wysiłków ku temu, aby życie każdego człowieka „ miało sens” – jak często Pan Profesor powtarza!
Z wdzięcznością i radością
dedykowaliśmy płytę Profesorowi Wojciechowi Narębskiemu.
Spotkania uczniów i nauczycieli połaczone z promocją płyty odbyły się w Krakowie, Kielcach, Katowicach, Rzeszowie i Wrocławiu.

**************************************************************************************

Szanowni Państwo,
zgodnie z przyjętymi celami statutowymi Zarząd Stowarzyszenia dokłada starań, aby jego członkowie mieli dostęp do wiedzy o ważnych zmianach w edukacji, także tych, które dotyczą egzaminów. I właśnie w kwietniu 2019 r. odbył się pierwszy egzamin ósmoklasisty.
Jakie są jego wyniki? Jaką wiedzę i umiejętności sprawdzono? Co sprawiło uczniom najwięcej kłopotu? Jak poradzono sobie z opowiadaniem twórczym i jaki jest stan znajomości lektur obowiązkowych? A wreszcie, jakie zastosowano strategie sprawdzenia poszczególnych umiejętności? Na co należałoby położyć nacisk, przygotowując uczniów do egzaminu?
Stowarzyszenie Polonistów ma przyjemność zaprosić na spotkanie
z Panią Marią Michlowicz (OKE Kraków) pt.
„Analiza wyników
pierwszego egzaminu ósmoklasisty.
Wnioski i rekomendacje”,
które odbędzie się w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. im. Ignacego  Jana Paderewskiego w Krakowie przy ul. Basztowej 8, w sobotę 30 listopada br. o godz. 11.00. 
Planowane zakończenie spotkania około godz. 13.00
W programie przewidziano możliwość zadawania pytań naszemu ekspertowi
i dyskusję. Chęć uczestnictwa w spotkaniu prosimy zgłaszać mailowo na adres stowpol@wp.pl do 27.11.2019 r. Liczba miejsc ograniczona. Pierwszeństwo mają członkowie Stowarzyszenia.
Z poważaniem,
Zarząd Stowarzyszenia Polonistów

*********************************************************************************

W Dużej Auli PAU, czyli na gali Dyktanda Niepodległościowego

14 listopada br. w naukowej przestrzeni Polskiej Akademii Umiejętności odbyła się gala VII Ogólnopolskiego  Dyktanda Niepodległościowego
„Po polsku o historii”-
 w edycji małopolskiej.
Rozpoczęliśmy uroczystość odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego, po czym głos zabrali: Marek Wasiak (prezes Fundacji „Zawsze Warto”) i Beata Ciesielka-Piątek (przewodnicząca Stowarzyszenia Polonistów). Już na wstępie były zatem podziękowania, słowa uznania i odrobina wzruszenia…
Galę prowadziła Anna Wołosiuk- przewodnicząca Małopolskiej Komisji Konkursowej i wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Polonistów, która przedstawiła informacje o przebiegu konkursu, tematach tegorocznych dyktand
i liczbie uczestników w poszczególnych kategoriach wiekowych. Później mieliśmy okazję wysłuchać koncertu  w wykonaniu uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Krakowie.
Tegoroczna gala laureatów była jednocześnie spotkaniem promującym płytę
z filmowym reportażem przygotowanym w ramach projektu Stowarzyszenia Polonistów pt. Meldunek filmowy kaprala Wojtka. Material dedykowany
prof. Wojciechowi Narębskiemu powstał w Programie „Patriotyzm Jutra” Muzeum Historii Polski w Warszawie.
W części drugiej odbyło się wręczenie dyplomów i nagród dla naszych laureatów
i ich opiekunów naukowych oraz tradycyjne wspólne zdjęcie.
Wszystkim laureatom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy.
Mamy nadzieję, że spotkanie z historią, którym jest pisanie tekstów Dyktanda Niepodległościowego było dla wszystkich uczestników pięknym
i rozwijającym doświadczeniem.
Serdecznie dziękujemy partnerom projektu
oraz mecenasom za pomoc i wsparcie !!!

Zapraszamy do naszej galerii.

******************************************************************

Etap wojewódzki Konkursu
28 października odbył się etap wojewódzki VII edycji Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”. W kilku województwach (małopolskim, podkarpackim, śląskim, dolnośląskim, świętokrzyskim i lubelskim ), w trzech kategoriach wiekowych teksty dyktand pisało ponad 1000 finalistów.
W województwie małopolskim finał miał miejsce –  po raz kolejny – w Krakowie w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia im. I. J. Paderewskiego. Po zmaganiach dyktandowych młodzież mogła wysłuchać koncertu w wykonaniu uczniów Szkoły.
Wyniki punktowe uczestników dyktanda oraz lista laureatów zostaną opublikowane na stronie Konkursu w zakładce Archiwum (wejście bez logowania) w piątek 8 listopada. Małopolska gala laureatów odbędzie się w  czwartek 14 listopada w auli PAU. Już teraz wszystkim finalistom serdecznie gratulujemy!
Serdeczne podziękowania dla Dyrekcji Szkoły, Nauczycieli i Trenerów, szczególnie dla Pani Dyrektor Anny Wołosiuk za – jak zwykle –  ciepłe przyjęcie uczestników konkursu i ich opiekunów.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

*************************************************


Koleżankom i Kolegom życzymy
dnia pełnego dobrych gestów i myśli pełnych nadziei 

14 października 2019

Zarząd
Stowarzysznia Polonistów

**********************************************************************

Ośrodek Badań nad Twórczością Czesława Miłosza
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Krakowskie Biuro Festiwalowe

CZESŁAW MIŁOSZ I WIEK XXI

Międzynarodowe Sympozjum poświęcone twórczości Czesława Miłosza
w piętnastą rocznicę śmierci poety,

Kraków 3 – 4 października 2019

Program oraz inne informacje w załączniku.
Gorąco polecamy,
Zarząd Stowarzyszenia Polonistów
Czesław Miłosz – sympozjum
Tak było w czwartek!

Niezwykle inspirująca  dyskusja…w piątek.

****************************************************************

We wtorek pisaliśmy w szkołach VII Ogólnopolskie Dyktando Niepodleglościowe  „Po polsku o historii”.
Obecnie nauczyciele sprawdzają prace, aby do 9 pażdziernika wypełnić elektroniczny protokół i przeslać wybrane prace do swojej komisji wojewódzkiej.
Serdecznie pozdrawiamy polonistów pracujących przy rękopisach!
Uczniom już teraz gratulujemy odwagi udziału w szlachetnym współzawodnictwie!

Oto jawne już materiały.

sp4-6_Dyktando.1.10.2019

sp7-8_Dyktando.1.10.2019

ponadgim_Dyktando.1.10.2019

Zasady.oceny.1.10.2019

*****************************************************************************

XXV Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej
„Znaczenie diagnostyki edukacyjnej
dla procesu kształcenia”

Kraków, 19- 21 września 2019 

Organizatorami konferencji byli: Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie oraz Instytut Pedagogiki i Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Obrady plenarne, jak i  prowadzone w sekcjach ( nauki ścisłe oraz humanistyczne), dotyczyły następujących problemów:

I. Diagnozy edukacyjne w procesie kształcenia (diagnozowanie edukacyjne w przedmiotach szkolnych, diagnozy edukacyjne a egzaminy zewnętrzne.”
II. Diagnozowanie motywacji do uczenia się i nauczania ( m.in. egzaminy zewnętrzne a motywacja do uczenia się uczniów i nauczycieli).
III. Metodologia diagnostyki edukacyjnej (metody diagnostyczne w pracy nauczycieli).
IV. Diagnozy edukacyjne na świecie.

Odbyły się również interesujące warsztaty dotyczące m.in. indywidualizacji nauczania, wykorzystania wyników egzaminu ósmoklasisty w pracy z uczniem czy mitów edukacyjnych.

Jubileuszowej konferencji towarzyszyła wystawa poświęcona historii egzaminów zewnętrznych w Polsce w związku z dwudziestoleciem oceniania zewnętrznego oraz konkurs plastyczny „zachwyt-zainteresowania-nauka”.

W konferencji wzięła udział przewodnicząca Stowarzyszenia Polonistów, która wygłosiła referat pt. „Stowarzyszenie Polonistów jako łącznik między OKE a środowiskiem nauczycielskim”. Celem wystąpienia było zapoznanie z różnymi formami działań Stowarzyszenia, wykazanie jego wyjątkowej roli w środowisku oświatowym i zachęcenie do współpracy także w ważnym, a nieszczególnie lubianym przez polonistów, obszarze diagnostyki oświatowej. (Zapraszamy do lektury załączonego wystąpienia)

PTDE_Stowarzyszenie Polonistów

Mamy nadzieję na podjęcie współpracy z Polskim Towarzystwem Diagnostyki Edukacyjnej, któremu gratulujemy rozmachu przy organizacji tej niezwykle inspirującej konferencji. Zachęcamy do korzystania z materiałów konferencyjnych (także archiwalnych), które zamieszczone są w wersji tradycyjnej i elektronicznej.

http://www.ptde.org/mod/page/view.php?id=720

Szczególnie gorąco dziękujemy za dotychczasowa współpracę
i nieocenioną życzliwość Pani Marii Michlowicz
i Pani Teresie Bulskiej-Leśniak z OKE w Krakowie.

*******************************************************************************

XVII ~ Cerkiewny ~ Salon Polonistyczny
w Cerkwi Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny,

 piątek 27 września 2019

Relacja z Salonu oraz fotografie
 w zakładce – Salony Polonistyczne. Polecamy lekturę!

Bardzo dziękujemy ks. proboszczowi Jarosławowi Antoniukowi, jego żonie Kseni, a także współpracownikom za niezwykle ciepłe przyjęcie.

Dziękujemy także koleżance Ani Wołosiuk – pomysłodawczyni tego spotkania.
XVIII Salon Polonistyczny miał tym razem bardzo mistyczny charakter.

****************************************************************************

Już po raz siódmy serdecznie zapraszamy Uczniów do udziału w Konkursie. Nadal jesteśmy przekonani, że teksty dyktanda to okazja do uczenia się historii i  wyzwalania refleksji nad językiem ojczystym.
VII Ogólnopolskie Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii” organizują jak zawsze Stowarzyszenie Polonistów i Fundacja „Zawsze Warto”.
W obecnym roku szkolnym 2019/2020 Dyktando będzie się odbywać jednocześnie w sześciu województwach oraz w polskich szkołach zagranicznych; i jak zwykle w trzech kategoriach wiekowych.
Szkoła, która chce wziąć udział w Dyktandzie, rejestruje się na stronie Konkursu

http://www.dyktandoniepodleglosciowe.pl/

Zgłoszenia szkół do 27 września 2019 roku!
Spotkajmy się także w tym roku na Dyktandzie Niepodległościowym!
Etap szkolny odbędzie się we wtorek 1 października 2019 roku o godz. 13.00
Zapraszamy!

**************************************************************************

********************************************************

***

Odeszła od nas śp. Łucja Staniczkowa

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że do lepszego świata odeszła po krótkiej i ciężkiej chorobie śp. Pani Łucja Staniczkowa – polonistka, wielka Ślązaczka i od lat wierna sympatyczka naszego stowarzyszenia. To dzięki Niej w całej Polsce znane są takie inicjatywy jak Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Wojciecha Korfantego, Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku czy Forum Nauczycieli Regionalistów. Wiele razy gościliśmy Panią Łucję w Krakowie na seminariach i konferencjach, corocznie mogli Ją spotykać uczestnicy konkursu krasomówczego.

Pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci jako miła, uczynna i niezwykle aktywna osoba, która nieustannie inicjowała przedsięwzięcia ważne dla Śląska i edukacji regionalnej.


Himalaiści mają zwyczaj powtarzać: „Od śmierci w dolinach zachowaj nas, Panie”. Panią Łucję przejście do wieczności zastało na szczytach wysokich gór.

****************************************************************************

Drogie Koleżanki i Koledzy!

Trwają wakacje. My nie zasypiamy jednak gruszek (borówek) w popiele i zachęcamy do wzięcia udziału w ciekawym „językowym SPA”. 

Szczegóły poniżej.

borowki_ul_A5_K2

Zarząd Stowarzyszenia Polonistów
*************************************************************************************************

MELDUNEK FILMOWY KAPRALA WOJTKA

projekt realizowany przez Stowarzyszenie Polonistów 
w ramach Programu „Patriotyzm Jutra” Muzeum Historii Polski

Projekt zakłada przygotowanie kilku filmowych miniwywiadów z prof. Wojciechem Narębskim – uczestnikiem kampanii włoskiej Armii Andersa, który spotkał na bojowym szlaku niedźwiadka Wojtka. Te mniej znane fakty z historii, które mogą inspirować do poznawania historii polskich losów wojennych, poszerzone o filmowe wyjaśnienia będą uczyć historii i promować humanitarne postawy. Kolejne odcinki filmowe będą poświęcone przyjaźni, historii, rodzinie i pamięci. Przygotowane filmy oraz inne materiały edukacyjne zostaną opublikowane na płytach DVD i będą przekazywane w listopadzie 2019 roku nauczycielom – laureatom konkursów.

Wydarzeniem towarzyszącym projektowi jest popularyzacja dziecięcej inicjatywy rekomendowania Profesora do Kapituły Orderu Uśmiechu.

Jednocześnie zaprosiliśmy nauczycieli do współtworzenia publikacji edukacyjnej pt. „Polski losy” (informacje na stronie Stowarzyszenia).

Już teraz dziękujemy instytucjom, które objęły nasz projekt patronatem honorowym i medialnym.

*****************************************

POLSKIE LOSY
 Projekt Stowarzyszenia Polonistów
w Roku Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
 zaproszenie do współtworzenia publikacji edukacyjnej
Zapraszamy serdecznie nauczycieli do zgłaszania materiałów do publikacji
w wybranych kategoriach:
– scenariusze lekcji,
– materiały dydaktyczne, np. prezentacje monograficzne,
– sugestie metodyczne i inne.
Wszystkie materiały powinny dotyczyć polonistycznie lub interdyscyplinarnie szeroko pojętego zagadnienia polskich losów związanych z przebiegiem drugiej wojny światowej oraz jej konsekwencji dla obywateli Polski, zwłaszcza dla rodzin kresowych. Jednym z celów publikacji jest wyposażenie nauczycieli (polonistów, wychowawców, historyków i innych) w inspirujące materiały edukacyjne pomocne w czasie zajęć z uczniami.
Autorzy materiałów mogą zbudować swoje pomysły na dowolnym poziomie edukacyjnym wokół:
– tekstów lektury obowiązkowej lub własnej,
– wybranych tekstów kultury i kontekstów,
– wydarzeń historycznych lub ich rocznic
Nadesłane elektronicznie materiały zostaną przeanalizowane przez zespół złożony
z członków Stowarzyszenia Polonistów, w tym pracowników naukowych UJ. Autorzy materiałów zakwalifikowanych do publikacji otrzymają certyfikat potwierdzający publikację oraz płytę DVD z wszystkimi materiałami. Projekt ma charakter non profit i będzie zakończony publikacją oraz nieodpłatną dystrybucją 500 płyt z różnymi materiałami edukacyjnymi.
Na autorskie materiały nauczyciela lub grup autorskich ( w tym podpisane oświadczenia ) czekamy do 30 września 2019 roku pod adresem: stowpol@wp.pl
Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do współpracy!
Podzielmy się pomysłami na ciekawe lekcje.
Z serdecznymi pozdrowieniami
Zarząd Stowarzyszenia Polonistów
Załączniki:
Klauzula.informacyjna
Ramowy.scen.Polskie.losy

*****************************************************************************

*****************************************************************************

Serdecznie polecamy udział w Międzynarodowym Festiwalu Literatury Dziecięcej „Rabka Festival 2019”. Festiwal potrwa od 10 do 13  lipca w Rabce-Zdroju.
Patronat nad festiwalem objął  m.in.  Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego – stąd nasze zaproszenie szczególne do uczestnictwa w atrakcjach.
(…) Rabka festiwal 2019 w liczbach przedstawia się następująco:
62 festiwalowe wydarzenia, 53 twórców z 7 krajów, 31 warsztatów, 9 prezentacji dla dorosłych, 8 spotkań autorskich  i wiele, wiele innych. Dodatkowe informacje w załącznikach. Polecamy!
Z serdecznymi pozdrowieniami
Zarząd Stowarzyszenie Polonistów

Rabka_2019_ulotka_z_programem

Rabka2019.festival.info

***************************************************************

Szanowni Państwo,
Drodzy Wychowawcy i Nauczyciele
Zarząd Stowarzyszenia Polonistów zwraca się do Państwa z propozycją popularyzacji wśród swoich podopiecznych postaci Profesora Wojciecha Narębskiego – weterana Armii Andersa, świadka historii, który w maju bieżącego roku wystąpił na Monte Cassino z apelem do młodych. Dzieciom może być znany Profesor jako jeden z towarzyszy kaprala Wojtka Misia – niedźwiadka, który wędrował z polskim wojskiem.
Zaproponujmy dzieciom i młodzieży poznanie życia i dorobku tego niezwykłego Człowieka, a w tym zgłoszenie jego kandydatury do Kapituły Orderu Uśmiechu. Będzie to oczywiście tylko mały, ale istotny znak pamięci o historii i ludziach, takich jak Profesor.
 Z wnioskiem o Order Uśmiechu dla dorosłego Przyjaciela mają prawo występować  wyłącznie dzieci, tj. każda osoba, która nie ukończyła 18 lat. Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu rozpatruje wnioski w formie pisemnej tradycyjnej – zgłoszeń przesłanych pocztą elektroniczną nie przyjmuje.
Nie ma żadnych formularzy wniosków, to od dzieci zależy jak będą one wyglądać – czy będą w formie listu czy albumu. Nie określa się, ile dzieci powinno podpisać wniosek. Aby wniosek mógł trafić pod obrady Zarządu Kapituły musi zawierać:
  • dokładne dane teleadresowe kandydata na Kawalera Orderu Uśmiechu (Profesor Wojciech Narębski, Kraków)
  • dokładną motywację za co dzieci pragną nagrodzić swojego kandydata Orderem Uśmiechu (jego dorobek na rzecz dzieci wykraczający poza wykonywany zawód),
  • dane wnioskodawcy/ów – proponujemy, aby ze względu na obowiązujące przepisy, uczniowskie listy czy plakaty zostały podpisane tylko imionami
    i nazwą klasy, a pieczątka szkoły będzie uwiarygodniać te dane.
 Stowarzyszenie Polonistów pragnie koordynować przygotowanie zgłoszenia i przesłanie wszystkich rekomendacji do siedziby Kapituły (00-491 Warszawa,
ul. Marii Konopnickiej 6)
Dlatego jeszcze raz prosimy Państwa o zainspirowanie dzieci i młodzieży do przygotowania rekomendacji dla Profesora Narębskiego do Kapituły Orderu Uśmiechu. Powyższą prośbę przesyłamy do zaprzyjaźnionych szkół i placówek w Polsce i za granicą. Jednocześnie prosimy o promocję naszego przedsięwzięcia.
Obecnie Stowarzyszenie Polonistów realizuje projekt pn. Meldunek filmowy kaprala Wojtka w ramach programu „Patriotyzm Jutra” Muzeum Historii Polski. O szczegółach projektu będziemy informować.
 Tradycyjne listy, zgłoszenia (w dowolnej formie gatunkowej) prosimy przesyłać do 15 września 2019 roku na adres:
 Stowarzyszenie Polonistów
31-007 Kraków, ul. Gołębia 18
Polecamy lekturę krótkiej biografii Profesora oraz numer „Kombatanta”. Warto obejrzeć także reportaż filmowy (12 min.)
cv.prof.WN
2019-Nr-specjalny—Monte-Cassino
https://vod.tvp.pl/video/kryptonim-muzeum-szlak-amii-krajowej,maly-i-duzy-wojtek,34336127

***********************************************************************

Pracownia Literatury Renesansu
Wydział Polonistyki

Uniwersytet Jagielloński
oraz
Biblioteka Jagiellońska
 zapraszają na wykład, który wygłosi
  Prof. Antonio Iurilli (Uniwersytet w Palermo)
  Un monumento di carta. La fortuna editoriale di Orazio in Polonia e nel mondo dal XV al XVIII secolo
 Pomnik z papieru. Dzieje edycji horacjańskich w Polsce i na świecie od XV do XVIII wieku
  wykładowi będzie towarzyszyła Prezentacja najcenniejszych horacjanów – starodruków i inkunabułów – z Biblioteki Jagiellońskiej,  o których opowie Zofia Wawrykiewicz (Sekcja Starych Druków BJ)
4 czerwca 2019, godz. 14.00
Sala Konferencyjna Biblioteki Jagiellońskiej, al. A. Mickiewicza 22
(wejście od ul. Oleandry)
Wykład będzie tłumaczony na język polski
streszczenie: www.renesans.polonistyka.uj.edu.pl

**************************************

Szanowni Państwo,
z radością przekazujemy – w imieniu organizatorów – serdeczne zaproszenie  na całodniową konferencję „Lektury w ręku nauczyciela. Perspektywa polska i zagraniczna”, która odbędzie się w piątek 24 maja 2019 r. na Wydziale Polonistyki UJ. Wstęp wolny.
Wszystkie szczegóły i program znajdują się w załączniku.
Z serdecznymi pozdrowieniami
Zarząd Stowarzyszenia Polonistów
Program konferencji 24 maja Lektury w ręku nauczyciela

***************************************************************************************************************

Warto i trzeba pamiętać
życzenia dla Profesora Narębskiego
W ostatnich dniach kwietnia swoje urodziny i imieniny obchodził Człowiek wyjątkowy – dla którego uśmiech i piosenka to klucze do dobrego życia. Stowarzyszenie Polonistów ma tę wyjątkową przyjemność pozostawać w przyjaźni z Profesorem.
Podpułkownik Wojciech Narębski to żołnierz 22. Kompanii Zaopatrywania Artylerii, uczestnik kampanii włoskiej w latach 1944-45, podczas której doszło do zwycięskiej bitwy o Monte Cassino, Ankonę i Bolonię. Dzisiaj to także wybitny naukowiec w dziedzinie geochemii, petrologii i nauk o Ziemi, badacz szanowany na polskich i zagranicznych uniwersytetach. Profesor to nie tylko naoczny świadek poważnej historii, ale także Osoba, która spotkała na wojennym szlaku kaprala Wojtka Misia. Na temat niezwykłej przyjaźni żołnierzy i niedźwiedzia oraz o roli pieśni i piosenek w wolce o wolność ojczyzny pisaliśmy kilka lat temu w naszym Dyktandzie Niepodległościowym.
Tym razem, wpisując się w obchody jubileuszu odzyskania przez Polskę niepodległości, zainicjowaliśmy działania edukacyjne, które doprowadziły do nagrania płyty pt. „Bo jest nasza, bo jest wolna, bo na imię Polska ma”. Dzieło dedykowano panu Profesorowi.
Płytę nagrali laureaci międzyszkolnego konkursu pieśni patriotycznej Eskadrylla Niepodległej Rzeczypospolitej, organizowanego przez Muzeum Lotnictwa Polskiego, oraz członkowie chóru Hasło. Ich celem było utrwalenie piosenek towarzyszących tułaczce profesora Narębskiego. Wśród kompozycji znalazły się m.in.: Marsz Brygady Karpackiej, Czerwone maki na Monte Cassino, Modlitwa obozowa, a także autorska Ballada o niedźwiedziu Wojtku i wojennej przyjaźni.
W dniu 94. urodzin profesora Narębskiego mieliśmy okazję zapewnić Jubilata o naszym szacunku dla uniwersalnych wartości stanowiących sens jego życia i przekazać mu ukończone dzieło muzyczne. Stało się ono symbolem troski o przechowywanie najlepszych tradycji.
Składamy Panu Profesorowi najserdeczniejsze życzenia urodzinowe
i zapewniamy o naszej życzliwości.
 Profesor niechętnie przyjmuje prezenty czy kwiaty… ale wirtualnie przekazujemy – te najpiękniejsze!

**************************************************************************

Uchwala-nr-8-RWFPiK-UAM-ws.-wyrazenia-stanowiska-dotyczacego-protestu-nauczycieli

****************************************************************************

*******************************************************************

****************************************************************

Stowarzyszenie Polonistów
oraz
Centrum Badań Edukacyjnych
i Kształcenia Ustawicznego na Wydziale Polonistyki UJ
serdecznie zapraszają
Nauczycieli języka polskiego w liceach i technikach
na
warsztaty poświęcone praktycznej interpretacji
nowej podstawy programowej,
które odbędą się w sobotę 6 kwietnia 2019 roku
na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 w godz. 10.00 – 13.00
 W trakcie spotkania:
popracujemy nad takim spojrzeniem na nową podstawę programową, aby z jednej strony ją zrealizować (dla dobra egzaminu maturalnego uczniów), a z drugiej – nie uprawiać fikcji,
zastanowimy się nad realistycznymi celami edukacji polonistycznej w szkole kończącej się maturą,
omówimy przykład realizacji treści dotyczących nauki o języku (na podstawie kompletu materiałów gotowych do wykorzystania),
wymienimy się spostrzeżeniami przy kawie i słodkim poczęstunku.
(…)
Organizatorzy

***********************************

Repetytorium z Herberta
czyli biografia wcale nieoczywista

Wszystkie informacje  w zakładce – Konferencje i seminaria. Polecamy lekturę!

***********************************

Drogie Koleżanki i Koledzy,

Stowarzyszenie Polonistów organizuje bezpłatne zajęcia szkoleniowe poświęcone atrakcyjnej, nowoczesnej metodzie edukacji młodzieży jaką jest QUEST.

Sprawozdanie i fotorelacja znajdują się w zakładce: Projekty, konkursy i warsztaty.

************************************

Szanowni Państwo,
jak co roku zapraszamy w imieniu  organizatorów Miesiąca Języka Ojczystego oraz Koła Studentów Językoznawców UJ do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach. Można je rezerwować u organizatorów (liczba warsztatów ograniczona).
 Zgłoszenia:  miesiac.jezyka.ojczystego@gmail.com
W temacie wiadomości należy wpisać „WARSZATY MJO 2019”.
Mail powinien zawierać informację o nazwie szkoły i typie klasy, która jest zainteresowana wzięciem udziału w warsztacie. Koordynatorzy skierują Państwa bezpośrednio do prowadzącego warsztat. Wtedy będzie można ustalić konkretną datę.

Szczegóły w załącznikach.

Z życzeniami zasłużonego odpoczynku
Zarząd Stowarzyszenia Polonistów

***********************************

Zapraszamy

Szanowni Państwo,
jak co roku zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym im. Wojciecha Korfantego – w roku 2019 odbędzie się już jego dwudziesta pierwsza edycja.
Krakowskie eliminacje OKK wpisują się w realizację działań w ramach Miesiąca Języka Ojczystego na Uniwersytecie Jagiellońskim, które koordynuje Wydział Polonistyki.
Uwaga! Pierwszeństwo w korzystaniu z warsztatów językoznawczych przeprowadzanych przez studentów UJ będą miały te szkoły, z których uczniowie wezmą udział w konkursach organizowanych w ramach Miesiąca Języka Ojczystego, w tym w XXI OKK.
W bieżącym roku szkolnym hasło konkursowe brzmi:
„Dobroć bez odwagi jest niewiele warta”.
Uczestnik – uczeń klasy VIII szkoły podstawowej, gimnazjum lub uczeń szkoły ponadgimnazjalnej – przygotowuje i prezentuje 5-minutową mowę na podany temat, stosując adekwatne chwyty retoryczne.
Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie OKK:
http://www.krasomowczy.pl/pl/show/2
Eliminacje lokalne odbędą się w następujących terminach:
4.02.2019 Brzesko
6.02.2019 Zakliczyn
20.02.2019 Nowy Targ
21.02. 2019 Kraków
Pozostałe miejsca i terminy eliminacji będą ogłaszane na stronie:
http://www.krasomowczy.pl/pl/show/11
Poniżej plaktat Konkursu i inne informacje szczczegółowe.
XXI Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy
info.krasomowczy

************************************************************

Zapraszamy na Festiwal im. Jana Błońskiego
GŁOSY ZE ŚRODKA EUROPY
Wykłady, dyskusje, warsztaty dla licealistów i inne propozycje w ramach Festiwalu
organizowanego przez Wydział Polonistyki UJ.
Polecamy – program w załączniku.
7. edycja festiwalu im. Jana Błońskiego Plakat

***********************************

Zapraszamy
MIĘDZYNARODOWY KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY
DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I GRUP RODZINNYCH
BŁOGOSŁAWIONY JAN BEYZYM WĘDROWIEC MIŁOŚCI
Uczestnik biorący udział w konkursie:zapoznaje się z biografią i działalnością o. Jana Beyzyma oraz historią miejsc i osób z nim związanych.
Prace konkursowe mogą prezentować wybrany okres w biografii, być tworzone z różnych perspektyw, np. osób, które spotkały o. Jana Beyzyma, poznały jego dorobek czy miejsca z nim związane, lub innych.
                          Termin nadsyłania prac: do 31 grudnia 2018 roku.
Konkurs organizuje Referat Misyjny Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Polonistów.
Regulamin konkursu na stronie beyzym.pl
http://beyzym.pl/blogoslawiony-jan-beyzym-wedrowiec-milosci/

*************************************************************************

Mazurek Dąbrowskiego na gali Dyktanda Niepodległościowego

Kraków, 16 listopada 2018

Relacja w zakładce: Dyktando Niepodległościowe

***********************************************************************

Zaproszenie na dyskusję
środa 28 listopada, godz. 18.30

****************************************************************

Wojewódzki etap Dyktanda Niepodległościowego
w wyjątkowym – jubileuszowym roku
– za nami

Relacja w zakładce: Dyktando Niepodległościowe

Zaproszenie do udziału w konferencji naukowej
18-19 października 2018
Szanowni Państwo,
otrzymaliśmy zaproszenie do uczestnictwa w III Konferencji Naukowej  Polsko – Litewskiej pt. „Unia, federacja, niepodległość.Polski i Litwy drogi do niepodległości” organizowanej przez Polska Akademię Umiejętności i Instytut Historii Litwy.

*************************************************************

Zaproszenie do udziału w konferencji
15-16 października 2018
Szanowni Państwo,
otrzymaliśmy zaproszenie do uczestnictwa w konferencji naukowej pt. „Mickiewiczowskie konteksty” organizowanej przez Katedrę Komparatystyki Literackiej Wydziału Polonistyki UJ.
Mickiewiczowskie konteksty

*************************************************************

Zaproszenie do udziału w seminarium
29 września 2018
Szanowni Państwo,
otrzymaliśmy prośbę o przekazanie zaproszenia do uczestnictwa w seminarium poświęconym stosunkowo nowemu,ale  już zdobywającemu serca nauczycieli i uczniów narzędziu edukacyjnemu,jakim są questy. Myślimy,że to ciekawy sposób na naukę i zabawę w jednym.
Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami,
Zarząd Stowarzyszenia Polonistów
Zaproszenie_seminarium_29.09.2018
QuestyWyprawy_O-nas
*****************************************************************
Szanowni Państwo,
przesyłamy  informację
o ciekawej inicjatywie dla uczniów:  Turniej Jednego Wiersza organizowany przez fundację KONTENT na  krakowską Noc Poezji (6/7 października 2018).
Informacje szczegółowe w załącznikach oraz na stronie organizatora:
http://kontent.net.pl/inicjatywy/
Regulamin Turnieju Jednego Wiersza – Noc Poezji 2018
Karta Zgłoszenia do TJW dla niepełnoletnich

Zarząd Stowarzyszenia Polonistów

****************************************************************

Szanowni Państwo,
przesyłamy ciekawą propozycję aktywizacji młodzieży wierząc, że wiedza, zrozumienie i dialog, to klucze do przełamywania barier.
Zarząd Stowarzyszenia
Forum Dialogu zaprasza do bezpłatnego programu Szkoła Dialogu (semestr jesienny 2018). Rekrutacja do programu trwa do 3 września.
Szkoła Dialogu- informacje o programie

***********************************************************************

Zarząd Stowarzyszenia Polonistów
serdecznie zaprasza na powakacyjne spotkanie pn.
FILMOWE POPOŁUDNIE
w Kinie Mikro, ul. Juliusza Lea 5
w poniedziałek 3 września o godz.17.00
Relacja ze spotkania – w zakładce :Projekty i konkursy.

***********************************************************************

Wykorzystano pracę Julity Haręzki (XXX LO Kraków) laureatki konkursu „Książka lekarstwem na smutek” (2015). Opieka merytoryczna: mgr Anna Gromala-Słowik.

****************************************************************

Drogie Koleżanki i Koledzy!
Kolejny rok szkolny za nami. Ten – pełen wyzwań. Przed nami czas odpoczynku
i wytchnienia.
Dziękujemy wszystkim za współpracę, za udział w konferencjach, seminariach
i innych spotkaniach.
Dziękujemy za trud włożony w przygotowanie i zachęcanie uczniów do udziału
w organizowanych przez Stowarzyszenie  konkursach.
Jesteśmy wdzięczni za wszystkie inspirujące pomysły i działania. I prosimy 
o jeszcze.

Do zobaczenia we wrześniu.
Zapraszamy do zapoznania się z kalendarium, które już wkrótce.
Zarząd Stowarzyszenia Polonistów

****************************************************************

Serdecznie gratulujemy naszej koleżance Beacie Ciepły zdobycia zaszczytnego tytułu „Kreatywny Nauczyciel” 
w  IX edycji regionalnego konkursu „Kreatywny Nauczyciel” pod honorowym patronatem: Piotra Ćwika – Wojewody Małopolskiego
i Jacka Krupy – Marszałka Województwa Małopolskiego.
Tegoroczna edycja konkursu pod hasłem Wychowanie do wartości miała na celu: upowszechnianie działań edukacyjnych istotnych dla kształtowania postaw dzieci i młodzieży, i ukierunkowanych na wartości dobro – prawda – piękno oraz promowanie kreatywnych nauczycieli podejmujących różnorodne przedsięwzięcia edukacyjne służące formowaniu postaw i wprowadzaniu młodych ludzi w świat wartości.
Komisja konkursowa wyłoniła laureatów w trzech kategoriach.
W kategorii szkół podstawowych i zespołów szkół:
I miejsce: Beata Ciepły – Szkoła Podstawowa nr 129 w Krakowie za przedsięwzięcie Eskadrylla Niepodległej Rzeczpospolitej.
Nagroda przyznawana jest nauczycielom przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i zespołów szkół z Małopolski, którzy inicjują, wdrażają oraz propagują w twórczy i ciekawy dla młodych ludzi sposób, działania edukacyjne służące nabywaniu i rozwijaniu różnych kluczowych kompetencji. Wyróżnienie promuje nauczycieli także za ich pomysłowość, innowacyjność, którzy są zainteresowani dalszym rozwojem własnego warsztatu pracy. Konkurs realizowany jest od 2009 roku, jego  organizatorem jest MCDN.
Polecamy lekturę majowego i czerwcowego „Hejnału Oświatowego” – tu m.in. relacja z Konferencji, wyniki Konkursu oraz artykuł Laureatki.
Jeszcze raz serdecznei gratulujemy Koleżance i Wszystkim Laureatom Konkursu „Kreatywny Nauczyciel”!

Hejnal Oświatowy 5

Hejnał Oświatowy 6-7

****************************************************************Szanowni Państwo,

Publikujemy Uchwałę Rady Wydziału Polonistyki UJ dotyczącą projektu ustawy „Konstytucja dla nauki”.

Tekst Uchwały

*********************************************

Szanowni Państwo, 
przesyłamy propozycję Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.
Zarząd Stowarzyszenia
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zaprasza do wzięcia udziału w konferencji
Miejsca (nie)Pamięci. Teraźniejszość-Przyszłość
Termin: 13–15 września 2018 (czwartek, piątek, sobota)
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa,
Fabryka Emalia Oskara Schindlera, ul. Lipowa 4

Informacje: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

***********************************************

Szanowni Państwo,
przesyłamy ciekawą propozycję aktywizacji młodzieży wierząc, że wiedza, zrozumienie i dialog, to klucze do przełamywania barier.
Zarząd Stowarzyszenia
FORUM DIALOGU – największa i najstarsza polska organizacja pozarządowa zajmującą się dialogiem polsko – żydowskim zwróca się z prośbą o pomoc w rekrutacji szkół do bezpłatnego programu Szkoła Dialogu (semestr jesienny 2018).
Obecnie Szkół Dialogu jest już ponad 330 w ponad 200 miejscowościach.
Celem programu Szkoła Dialogu jest poszerzanie wiedzy na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy naszego kraju. Kierowany jest on do uczniów z małych i średnich miast, którzy samodzielne odkrywają i upamiętniają historię przedwojennej społeczności żydowskiej w swojej miejscowości. Szkoła Dialogu oparta jest na przekonaniu, że wiedza, zrozumienie i dialog to klucze do przełamywania barier.
Więcej informacji w publikacji:  Szkoła Dialogu- informacje o programie

***********************************************

KSZTAŁTOWANIE POSTAW OBYWATELSKICH DZIECI i MŁODZIEŻY
Edukacja ku przyszłości
Relacja z konferencji
Tekst w zakładce – Konferencje i seminaria. Polecamy lekturę!

***********************************************

Gdy pytasz mnie, czym Ojczyzna jest odpowiem
Projekt Stowarzyszenia Polonistów dla uczniów szkół małopolskich
Wydarzenie towarzyszące konferencji poświęconej edukacji obywatelskiej
Patronat honorowy Urzędu Miasta Krakowa
Podsumowanie projektu

Wszystkie informacje i fotorelacja są do obejrzenia w zakładce – Konkursy i projekty. Polecamy!

***********************************************

***********************************************

                                      

W sobotę 24 marca na Wydziale Polonistyki UJ przy ul. Gołębiej 20 odbyło się seminarium dla członków i sympatyków Stowarzyszenia Polonistów zatytułowane „Repetytorium z Miłosza, czyli poeta szczęśliwie niezapomniany”.

Wszystkie informacje  w zakładce – Konferencje i seminaria. Polecamy lekturę!

****************************************************************

Zaproszenie do udziału w Konkursie

Gdy pytasz mnie, czym Ojczyzna jest  odpowiem
dla uczniów szkół małopolskich

Wszystkie informacje i fotorelacja są do obejrzenia w zakładce – Konkursy i projekty. Polecamy!

********************************************************

XVI noworoczny Salon Polonistyczny
~ po krako(w)sku ~

Wszystkie informacje i fotorelacja są do obejrzenia w zakładce – Salony Polonistyczne. Polecamy!

******************************************************

********************************************************************************

Gala podsumowania Konkursu – 17 listopada 2017 roku

Zapraszamy do lektury tekstów – zakładka : Dyktando Niepodległościowe. Polecamy!

****************************************************************

Znamy wyniki II Dyktanda dla Dorosłych!

Z zaproszenia do ortograficznych zmagań dla dorosłych skorzystało 40 pań i 16 panów – osoby reprezentujące wszystkie pokolenia i zapewne mające różne doświadczenia z pisaniem odręcznym. „II Dyktando dla Dorosłych” miało otwartą formułę i mogła wziąć w nim udział każda osoba pełnoletnia.

Zgodnie z Regulaminem w niedzielę 19 listopada zostały ogłoszone nazwiska laureatów:

Laureat I miejsca: pan Krzysztof Zubrzycki
Laureat II miejsca: pan Arkadiusz Kleniewski
Laureat III miejsca: pani Magdalena Oczek

Pozostałe informacje o wynikach są do uzyskania pod adresem:
edu@zawszewarto.pl od 23 do 30.11.2017r.

 Laureatom serdecznie gratulujemy!

Przypomnijmy: praca napisana poprawnie otrzymuje 100 punktów. Usterka w pisowni, błąd ortograficzny czy interpunkcyjny powodowały utratę adekwatnej liczny punktów. Zasady i kryteria oceny stanowią załącznik do Regulaminu. Średni wynik uzyskany przez uczestników „II Dyktanda dla Dorosłych” to 83 punkty. Wynik ponad 80 punktów uzyskało 38 osób, w tym 10 osób uzyskało ponad 90 punktów.

Trzej laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatorów
i Partnerów dyktanda.

Skład jury Konkursy:
Katarzyna Fortuna, Kierownik Redakcji Kultury Radia Kraków
Krystyna Firlej-Kępa, Przewodnicząca Stowarzyszenia Polonistów
Marek Wasiak, Prezes Zarządu Fundacji „Zawsze Warto”

Lektorem Dyktanda była pani Beata Ciesielka-Piątek – Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Polonistów. Konkurs przebiegał w przyjaznej, bardzo dobrej atmosferze szlachetnego współzawodnictwa – uśmiechy gościły na wielu twarzach, a sam tekst wyzwalał pozytywne emocje i był swego rodzaju zaproszeniem do czytania jego tytuł: „Którędy do krainy marzeń?” Prace Uczestników konkursu recenzowali członkowie Stowarzyszenia Polonistów!

Organizatorami „II Dyktanda dla Dorosłych” byli: Fundacja „Zawsze Warto”, Stowarzyszenie Polonistów i Radio Kraków. Regulamin dyktanda dostępny jest na stronach internetowych organizatorów: www.radiokrakow.pl i www.zawszewarto.pl.

Wszystkim Uczestnikom Dyktanda dziękujemy za aktywny udział w promocji poprawnej polszczyzny!

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Dyktanda dla Dorosłych Radia Kraków!

A dziś było radiowo, czyli o 2 .edycji Dyktanda dla Dorosłych.

Którędy do krainy marzeń?

Droga do biblioteki prowadziła przez ogród otoczony kamiennym murem. Wzdłuż kilkunastometrowej ścieżki rosły przeróżne rośliny, a spomiędzy nich widać już było mury ogromnego gmachu. Aby tam dojść, trzeba minąć staw, na którego powierzchni unosiły się rozetki rzęśli oraz niebieskie i fioletowe kwiaty eichhorni.
Idąc dalej, mijało się trejaże,…..”

Tak brzmiał tekst przygotowany, odczytany , a obecnie oceniany przez Koleżanki ze Stowarzyszenia Polonistów. Polecamy galerię:)

http://www.radiokrakow.pl/nasze-akcje/2-edycja-dyktanda-dla-doroslych-w-radiu-krakow/

Organizatorami „Dyktanda dla Dorosłych” są Fundacja „Zawsze Warto”, Stowarzyszenie Polonistów i Radio Kraków. 

******************************************************************************

2 listopada 2017

Relacja i fotografie w zakładce: Dyktando Niepodległościowe.

***********************************************************************

Zapraszamy do udziału w projekcie
promocji czytelnictwa

Informacje:  Upoluj swoją książkę

Polecamy!

***********************************************************************

Szanowni Państwo!

W związku z zakończeniem bieżącej kadencji Zarządu Stowarzyszenia Polonistów w piątek 6.10.2017 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

*************************************************************

Zapraszamy na konferencję naukowo-metodyczną poświęconą twórczości literackiej Karola Wojtyły i jej obecności na lekcjach języka polskiego. W programie  wykłady i warsztaty metodyczne. Udział nieodpłatny.
Szczegółowe informacje:
http://idmjp2.pl/index.php/pl/projekty/scena-papieska/1564-zachwycajmy-wojtyla-konferencja-dla-pedagogow-polonistow
Spotkajmy się w sobotę 21 października br. w  Sali konferencyjnej Domu Duszpasterskiego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przy ul. Siostry Faustyny 3
 Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie uczestnictwa:
„Karta zgłoszenia” do pobrania tutaj:
http://idmjp2.pl/images/2017/wrzesien/karta_zgloszenia_kzw.pdf

Stowarzyszenie Polonistów jest partnerem Konferencji.

****************************************************************

Jesień ma poezję sama w sobie, a przypominać piękne myśli i słowa zawsze warto…
Stowarzyszenie Polonistów i Fundacja „Zawsze Warto” pragną zaprosić dzieci, młodzież i dorosłych – nauczycieli, bibliotekarzy – do świętowania obecności wśród nas poetów i poezji. Pierwsza edycja projektu odbyła się 8 października 2015 roku, a ponieważ było do dobre doświadczenie – zapraszamy rokrocznie w określonym dniu.
Kraków od kilku lat jest Miastem Literatury UNESCO, tutaj mieszkają i tworzą poeci – znani i mniej znani. W Krakowie i Małopolsce powstało wiele utworów, także poetyckich, które znajdujemy m.in. w podręcznikach szkolnych. Celem głównym projektu Jesienne Święto Poetów jest uwrażliwianie na słowo poetyckie i promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
Zaplanujmy zatem choćby małe wydarzenie kulturalne, które wyzwoli w nas wrażliwość na człowieka i świat, na słowo…
Relacje z wybranych poprzednich edycji projektu na stronie:
http://zawszewarto.pl/jesienne-swieto-poetow/
Z radością zamieścimy na stronie organizatorów i partnerów projektu nadesłane relacje – wystarczy przesłać link do notki lub fotoreportażu zamieszczonego na stronie internetowej szkoły czy biblioteki. Najciekawsze wydarzenia wyeksponujemy i nagrodzimy.
Na materiały czekamy do 16 października pod adresem: edu@zawszewarto.pl
Niechaj piątek 6 października 2017 będzie w Krakowie i Małopolsce
prawdziwym świętem poetów i poezji!

****************************************************************

 Z okazji nowego roku szkolnego 2017/2018 pozdrawiamy serdecznie wszystkie Polonistki i wszystkich Polonistów
oraz
zapraszamy do włączenia się w nasze projekty humanistyczne.
Do 29 września rejestrujemy szkoły do V Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii” – szczegóły na stronie KonkursuZapraszamy!

***************************************

Spotkanie dla nauczycieli
20 czerwca 2017 (wtorek), 16.00-18.00 Arsenał Muzeum Książąt Czartoryskich,ul. Pijarska 8
 Muzeum Narodowe w Krakowie organizuje dodatkowe szkolenie
na wystawie „Najcenniejsze. Kolekcja Książąt Czartoryskich”.
Szczegóły w załączniku:
Zaproszenie dla nauczycieli Arsenał – 20.06.17
*************************************** 
„Jan Paweł II i Brat Albert – apostołowie naszych czasów.
VII Małopolskie Dni Św. Jana Pawła II”
Projekt Instytutu Dialogu Międzykulturowego w Krakowie
Przedsięwzięciem wpisuje się w wydarzenia organizowane w Polsce w ramach obchodzonego aktualnie Roku Świętego Brata Alberta.
W poniedziałek  12 czerwca 2017 roku o godz. 11.00 w Kinie Kijów.Centrum,
al. Krasińskiego 34 w Krakowie
odbędzie się projekcja filmu „Brat naszego Boga” na podstawie dramatu Karola Wojtyły w reżyserii Krzysztofa Zanussiego.
Przed seansem  spotkanie z Reżyserem obrazu oraz Aktorami: Grażyną Szapołowską, Andrzejem Deskurem i Andrzejem Rogiem.

WSTĘP WOLNY!

Więcej o wydarzeniu:  http://www.idmjp2.pl/index.php/pl/1489-film-brat-naszego-boga-w-rez-k-zanussiego-poprzedzony-spotkaniem-z-rezyserem-i-aktorami-12-06-2017-r-w-krakowskim-kinie-kijow

Karty zgłoszenia do pobrania: http://www.idmjp2.pl/images/2017/maj/karta_zgloszenia_kino_kijow.pdf

Instytut Dialogu Międzykulturowego zaprasza!
Stowarzyszenie Polonistów poleca !

Projekt „Jan Paweł II i Brat Albert – apostołowie naszych czasów. VII Małopolskie Dni Św. Jana Pawła II”
dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura Dostępna”.

*************************************** 

Film i inne media
w nowej podstawie programowej
10 czerwca 2017, Warszawa

Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów, Zarząd Główny oraz Centrum Edukacji Filmowej w Wołominie serdecznie zapraszają do udziału w konferencji.

Konferencja 10 VI- Film i inne media – program_formularz

*************************************** 

Zaproszenie na dyskusję – wtorek 25 kwietnia 2017
Pracownia Multimodalnych Strategii Edukacyjnych, która działa przy Katedrze Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej UJ zaprasza na dyskusję panelową „Jak uczyć o kulturze staropolskiej?”, otwierającą cykl wykładów, spotkań warsztatów pt.”Jak uczyć o …..”.
Spotkanie odbędzie się 25 kwietnia 2017 roku o godzinie 18.15 na ul.Gołębiej 20 w sali 18, poprowadzi je
prof. Anna Pilch (Kierownik Katedry Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej UJ)
Rozmawiać będą: prof. Bożena Popiołek (Dziekan Wydziału Pedagogicznego UP oraz Kierownik Katedry Edukacji Historycznej i Zakładu Historii Kultury w Instytucie Historii i Archiwistyki) oraz dr hab. Jakub Niedźwiedź, prof. UJ (Kierownik Katedry Historii Literatury Staropolskiej UJ).
 *************************************** 

——————————————————————————

Polecamy wydarzenia towarzyszące wystawie
„Skarby Baroku” w Muzeum Narodowym w Krakowie
Skarby Baroku – Program edukacyjny
Świat ukryty w literaturze. Świat ukryty w języku.
Świat ukryty w tekstach kultury
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego już po raz piąty organizuje ogólnopolski Konkurs „Świat ukryty w literaturze. Świat ukryty w języku. Świat ukryty w tekstach kultury”. Konkurs ma na celu wyłonienie najzdolniejszych licealistów (z klas trzecich) na podstawie dwuetapowych zawodów. Nagrodami głównymi są indeksy na studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone przez Wydział Polonistyki UJ.

Regulamin_Konkursu 2017

TEMATY PRAC PISEMNYCH

TERMINY POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW

Miesiąc Języka Ojczystego
Szanowni Państwo,
w ramach współpracy z Kołem Naukowym Językoznawców przesyłamy ofertę warsztatów dla uczniów przygotowaną przez studentów Wydziału Polonistyki UJ. Zajęcia są bezpłatne, szczegóły (tematyka zajęć, sposób zgłaszania klasy) znajdują się w załączniku. Zachęcamy do skorzystania z tej inicjatywy, która ma związek z Miesiącem Języka Ojczystego.
Warsztaty dla uczniów luty – marzec 2017 MJO