O nas

STOWARZYSZENIE POLONISTÓW to organizacja pozarządowa skupiająca aktywnych nauczycieli polonistów pracujących i emerytowanych.

Stowarzyszenie działa ponad 13 lat.

Celem statutowym Stowarzyszenia jest podnoszenie rangi nauczania języka polskiego jako JĘZYKA NARODOWEGO poprzez różne formy aktywności.

ZARZĄD
STOWARZYSZENIA POLONISTÓW

PRZEWODNICZĄCA
Krystyna Firlej – Kępa  

ZASTĘPCA
Agnieszka Kania

CZŁONEK
Jadwiga Golonka

SEKRETARZ
Beata Ciesielka – Piątek

SKARBNIK
Anna Grynkiewicz

KOMISJA REWIZYJNA
Renata Makarska – Banaś
Marta Janeczek
Grażyna Kuśmider

STOWARZYSZENIE POLONISTÓW z siedzibą przy Wydziale Polonistyki UJ

31-007 Kraków, ul. Gołębia 18
tel. 607 599 086   tel. 606 432 621
stowpol@wp.pl

Wpisane do Rejestru Stowarzyszeń przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia,
XI Wydział Gospodarczy KRS  25 września 2003 r.

KRS 174626
NIP 676 225 17 55

Bank Zachodni WBK
61 1090 2590 0000 0001 3064 0245

STATUT Stowarzyszenia Polonistów

Deklaracja członkowska

Kontynuuje działalność Krakowskiego Oddziału
Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów SNaP

Zapraszamy nauczycieli
wszystkich typów szkół!

 Czekamy na polonistów twórczych i poszukujących nowych rozwiązań.

 Dajemy okazję do inspirujących działań
i innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych.

 Stowarzyszenie jest dla tych, którzy nie mają jeszcze doświadczenia
i tych, którzy chcą się nim dzielić.

WSPÓŁPRACUJEMY Z:

 Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kuratorium Oświaty w Krakowie

Muzeum Narodowym w Krakowie
Związkiem Górnośląskim w Katowicach
Fundacją „Zawsze Warto”

Krakowskim Biurem Festiwalowym
Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie
Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Krakowie

SĄ WŚRÓD NAS:

  • pracownicy naukowi
  • autorzy podręczników, programów autorskich i projektów edukacyjnych
  • egzaminatorzy OKE
  • eksperci ds. awansu zawodowego nauczycieli
  • nauczyciele praktycy wszystkich typów szkół.

************************************************************************************

Zapraszamy do wpłacania składek członkowskich

składka roczna wynosi 50 PLN

61 1090 2590 0000 0001 3064 0245
Bank Zachodni WBK
STOWARZYSZENIE POLONISTÓW
31-007 Kraków
ul. Gołębia 18