O nas

STOWARZYSZENIE POLONISTÓW to organizacja pozarządowa skupiająca aktywnych nauczycieli polonistów –  pracujących i emerytowanych.

Stowarzyszenie działa od 2003 roku.

Celem statutowym Stowarzyszenia jest podnoszenie rangi nauczania języka polskiego jako JĘZYKA NARODOWEGO poprzez różne formy aktywności.

Krótki opis działań Stowarzyszenia Polonistów znajduje się poniżej – polecamy lekturę!
PTDE_Stowarzyszenie Polonistów

ZARZĄD
STOWARZYSZENIA POLONISTÓW

PRZEWODNICZĄCA
Beata Ciesielka-Piątek

ZASTĘPCA
Anna Wołosiuk

CZŁONEK
Krystyna Firlej-Kępa

SEKRETARZ
Renata Makarska-Banaś

SKARBNIK
Joanna Wojciechowska-Czach

KOMISJA REWIZYJNA
Beata Ciepły
Marta Janeczek
Beata Stolicka

STOWARZYSZENIE POLONISTÓW z siedzibą przy
Wydziale Polonistyki UJ

31-007 Kraków, ul. Gołębia 18
tel. 609 482 164  tel. 692 151 070
stowpol@wp.pl

Wpisane do Rejestru Stowarzyszeń przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia,
XI Wydział Gospodarczy KRS  25 września 2003 r.

KRS 17 46 26
NIP 676 225 17 55

Santander Bank Polska SA
61 1090 2590 0000 0001 3064 0245

STATUT Stowarzyszenia Polonistów

Deklaracja członkowska

Kontynuuje działalność Krakowskiego Oddziału
Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów SNaP

Zapraszamy nauczycieli
wszystkich typów szkół!

 Czekamy na polonistów twórczych i poszukujących nowych rozwiązań.

 Dajemy okazję do inspirujących działań
i innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych.

 Stowarzyszenie jest dla tych, którzy nie mają jeszcze doświadczenia
i tych, którzy chcą się nim dzielić.

WSPÓŁPRACUJEMY Z:

 Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Muzeum Narodowym w Krakowie
Fundacją „Zawsze Warto”

Krakowskim Biurem Festiwalowym
Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie
Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Krakowie

SĄ WŚRÓD NAS:

  • pracownicy naukowi
  • autorzy podręczników, programów autorskich i projektów edukacyjnych
  • egzaminatorzy OKE
  • eksperci ds. awansu zawodowego nauczycieli
  • nauczyciele praktycy wszystkich typów szkół.

****************************************************************

Zapraszamy do wpłacania składek członkowskich

składka roczna wynosi 50 PLN

61 1090 2590 0000 0001 3064 0245
Santander Bank Polska SA
STOWARZYSZENIE POLONISTÓW
31-007 Kraków
ul. Gołębia 18

Pytania dotyczące składek można kierować pod adres:
skarbnikStowPol@gmail.com