Laureaci naszych konkursów

Gdy pytasz mnie, czym Ojczyzna jest odpowiem

Konkurs literacki i fotograficzny o zasięgu wojewódzkim towarzyszący Konferencji pn. Kształtowanie postaw obywatelskich dzieci i młodzieży. Edukacja ku przyszłości.

W czasie konferencji 9 kwietnia 2018 roku odbyło się uroczyste rozdanie nagród kilkudziesięciu laureatom i ich opiekunom. Uroczystości towarzyszyła wystawa nagrodzonych prac zorganizowana w przestrzeniach Urzędu Miasta.

Lista laureatow.konkurs.ojczyzna.2018

Serdecznie dziękujemy Wszystkim Nauczycielom i Uczniom
za liczny udział w Konkursie! 

Zapraszamy do obejrzenia prac fotograficznych laureatów.

Kategoria: szkoły podstawowe

Laureatka I miejsca 
Maja Stojanow, Ojczyzna – kto? Co?
tryptyk fotograficzny uczennicy Szkoły Podstawowej nr 92 w Krakowie,
opieka merytoryczna: mgr Iwona Ćwiek

„Dla mnie Ojczyzna to miłość – a miłość zawsze rodzi miłość. Dlatego moja Polska to miejsca uświęcone przez ślady i miłość  moich przodków.”MS

Laureat II miejsca ex aequo
Ignacy Bochnak, Gdy pytasz
tryptyk fotograficzny ucznia Szkoły Podstawowej nr 138 w Krakowie,
opieka merytoryczna: mgr Beata Jeleń

„Czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie?”
Jeśliś „chociaż raz chodził po rynku w Krakowie”, to musiałeś widzieć dorożki. Lubię to zdjęcie; przypomina mi czasy, kiedy tato nosił mnie „na barana”. Przepadałem za tym!

„Coś, co ten kraj różni od innych”, czyli rybim okiem nad Krakowem”
Na tej fotografii jest wszystko. Jest Wawel i Katedra z „króla dzwonem”, jest stary i nowy Kraków. Jest Wisła – dawny szlak komunikacyjny i jest Rondo Grunwaldzkie ze sznurem aut.

                                                  „Historia, mowa, sztuka”
„Historia, mowa, sztuka” – Na pierwszym planie historia, na drugim mowa, a w tle – Galeria Sztuki Polskiej w Sukiennicach. IB

 

Laureat II miejsca ex aequo
Dominik Nawrot, To, co kocham
tryptyk fotograficzny ucznia Szkoły Podstawowej nr 95 w Krakowie,
opieka merytoryczna: mgr Maria Antoniuk

„Tym, co kocham najbardziej; moje miasto. Kraków . Tajemnicze, przesiąknięte historią, pełne niespodzianek, moje miejsce na ziemi.
Tym,co kocham najbardziej; wspaniałe, różnorodne polskie pejzaże.
Tym, co kocham najbardziej; sikorki zimą za moim oknem.”DN

 

Kategoria: gimnazja

Laureatka I miejsca ex aequo
Magdalena Kaliś, Slowo – Ojczyzna – coraz bliższe
tryptyk fotograficzny uczennicy POSM II st. im. Fryderyka Chopina w Krakowie,
opieka merytoryczna: mg Katarzyna Zagólska

„Wawel w coraz bliższej perspektywie: daleki, bliski, najbliższy. Droga na Wawel jako symbol dążenia do odkrycia, czym jest ojczyzna.” MK

Laureatka I miejsca ex aequo
Julia Miaśkiewicz, Na końskim grzbiecie
dyptyk fotograficzny uczennicy Gimnazjum nr 16 im. Króla Stefana Batorego
w Krakowie, opieka merytoryczna: mg Beata Ciesielka-Piątek

„Jeżdżę konno od 8 lat, czuję się na końskim grzbiecie wolna i radosna. Tak samo się czuję, będąc w Polsce.  Jest dla mnie jak dom, w którym czuję się bezpiecznie.”JM

Kategoria: szkoły ponadgimnazjalne

Laureat I miejsca
Rafał Urbanik, Trzy kwiaty
fotografia ucznia Technikum Komunikacyjnego nr 25 im. św. Rafała Kalinowskiego
w Krakowie, opieka merytoryczna: mg Krystyna Firlej-Kępa