Kontakt

STOWARZYSZENIE POLONISTÓW
z siedzibą przy Wydziale Polonistyki UJ

31-007 Kraków, ul. Gołębia 18

tel. 607 599 086 tel. 606 432 621

stowpol@wp.pl

                          https://www.facebook.com /Stowarzyszenie Polonistów