Kontakt

STOWARZYSZENIE POLONISTÓW
z siedzibą przy Wydziale Polonistyki UJ

31-007 Kraków, ul. Gołębia 18

tel. 609 482 164 tel. 692 151 070

stowpol@wp.pl

                          https://www.facebook.com /Stowarzyszenie Polonistów