Aktualności

Rekomendujemy uczestnictwo  w XXIV Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym. im. Wojciecha Korfantego organizowanym m.in.
przez nasze członkinie.

Tegoroczne hasło brzmi: „Prawdziwa radość jest rzeczą poważną” /Seneka/

Finał Konkursu w Katowicach jest przewidziany na 11 marca 2022 roku, zatem eliminacje lokalne zaplanowano wstępnie na luty, a eliminacje regionalne w Krakowie, połączone z obchodami Miesiąca Języka Ojczystego na Uniwersytecie Jagiellońskim – na przełomie lutego i marca.

W zależności od sytuacji pandemicznej Organizatorzy rozważają eliminacje stacjonarne, online lub hybrydowe.

Regulamin XXIV OKK

Zarząd 
Stowarzyszenia Polonistów