AKTUALNOŚCI

 


Koleżankom i Kolegom życzymy
dnia pełnego dobrych gestów i myśli pełnych nadziei 

14 października 2019

Zarząd
Stowarzysznia Polonistów

**********************************************************************

Ośrodek Badań nad Twórczością Czesława Miłosza
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Krakowskie Biuro Festiwalowe

CZESŁAW MIŁOSZ I WIEK XXI

Międzynarodowe Sympozjum poświęcone twórczości Czesława Miłosza
w piętnastą rocznicę śmierci poety,

Kraków 3 – 4 października 2019

Program oraz inne informacje w załączniku.

Gorąco polecamy,
Zarząd Stowarzyszenia Polonistów

Czesław Miłosz – sympozjum

Tak było w czwartek!

Niezwykle inspirująca  dyskusja…w piątek.

 

****************************************************************************

We wtorek pisaliśmy w szkołach VII Ogólnopolskie Dyktando Niepodleglościowe  „Po polsku o historii”.

Obecnie nauczyciele sprawdzają prace, aby do 9 pażdziernika wypełnić elektroniczny protokół i przeslać wybrane prace do swojej komisji wojewódzkiej.

Serdecznie pozdrawiamy polonistów pracujących przy rękopisach!
Uczniom już teraz gratulujemy odwagi udziału w szlachetnym współzawodnictwie!

Oto jawne już materiały.

sp4-6_Dyktando.1.10.2019

sp7-8_Dyktando.1.10.2019

ponadgim_Dyktando.1.10.2019

Zasady.oceny.1.10.2019

*****************************************************************************

XXV Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej
„Znaczenie diagnostyki edukacyjnej
dla procesu kształcenia”

Kraków, 19- 21 września 2019 

Organizatorami konferencji byli: Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie oraz Instytut Pedagogiki i Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Obrady plenarne, jak i  prowadzone w sekcjach ( nauki ścisłe oraz humanistyczne), dotyczyły następujących problemów:

I. Diagnozy edukacyjne w procesie kształcenia (diagnozowanie edukacyjne w przedmiotach szkolnych, diagnozy edukacyjne a egzaminy zewnętrzne.”
II. Diagnozowanie motywacji do uczenia się i nauczania ( m.in. egzaminy zewnętrzne a motywacja do uczenia się uczniów i nauczycieli).
III. Metodologia diagnostyki edukacyjnej (metody diagnostyczne w pracy nauczycieli).
IV. Diagnozy edukacyjne na świecie.

Odbyły się również interesujące warsztaty dotyczące m.in. indywidualizacji nauczania, wykorzystania wyników egzaminu ósmoklasisty w pracy z uczniem czy mitów edukacyjnych.

Jubileuszowej konferencji towarzyszyła wystawa poświęcona historii egzaminów zewnętrznych w Polsce w związku z dwudziestoleciem oceniania zewnętrznego oraz konkurs plastyczny „zachwyt-zainteresowania-nauka”.

W konferencji wzięła udział przewodnicząca Stowarzyszenia Polonistów, która wygłosiła referat pt. „Stowarzyszenie Polonistów jako łącznik między OKE a środowiskiem nauczycielskim”. Celem wystąpienia było zapoznanie z różnymi formami działań Stowarzyszenia, wykazanie jego wyjątkowej roli w środowisku oświatowym i zachęcenie do współpracy także w ważnym, a nieszczególnie lubianym przez polonistów, obszarze diagnostyki oświatowej. (Zapraszamy do lektury załączonego wystąpienia)

PTDE_Stowarzyszenie Polonistów

Mamy nadzieję na podjęcie współpracy z Polskim Towarzystwem Diagnostyki Edukacyjnej, któremu gratulujemy rozmachu przy organizacji tej niezwykle inspirującej konferencji. Zachęcamy do korzystania z materiałów konferencyjnych (także archiwalnych), które zamieszczone są w wersji tradycyjnej i elektronicznej.

http://www.ptde.org/mod/page/view.php?id=720

Szczególnie gorąco dziękujemy za dotychczasowa współpracę
i nieocenioną życzliwość Pani Marii Michlowicz
i Pani Teresie Bulskiej-Leśniak z OKE w Krakowie.

*******************************************************************************

XVII ~ Cerkiewny ~ Salon Polonistyczny
w Cerkwi Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny,

 piątek 27 września 2019

Członkowie Stowarzyszenia Polonistów mieli okazję gościć w parafii prawosławnej pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny i odwiedzić wnętrza cerkwi   przy
ul. Szpitalnej. Przyjął nas ks. prot. Jarosław Antosiuk. Przed zwiedzeniem wnętrz zebrani mogli wysłuchać krótkiego wykładu.

Pomieszczenia parafii rozmieszczone są na kilku piętrach. Po gruntownym remoncie w 2018r. robią duże wrażenie. Nauczyciele obejrzeli nie tylko miejsce odprawiania liturgii, ale też kaplicę refektarzową z freskami profesora Jerzego Nowosielskiego, salki katechetyczne – z wystawionymi pracami malarskimi uczniów, profesjonalną pracownię ikonograficzną i konserwatorską.  Uwagę zwiedzających zwracały również witraże wykonane według projektu prof. Nowosielskiego.

Podczas omawiania przebiegu liturgii prawosławnej poloniści mogli wrócić pamięcią do lat studenckich czytając fragmenty tekstów liturgicznych w języku staro-cerkiewno-słowiańskim.

Dużą atrakcją okazała się prezentacja wielogłosowego śpiewu cerkiewnego.

Wizyta w gościnnych progach parafii zakończyła się spotkaniem przy kawie i herbacie oraz słodkim co nieco. Batiuszka (tak zwracają się wierni prawosławni do swego kapłana) Jarosław Antoniuk obdarzył wtedy zebranych opowieściami na temat życia codziennego parafii.

Bardzo dziękujemy ks. proboszczowi Jarosławowi Antoniukowi, jego żonie Kseni, a także współpracownikom za niezwykle ciepłe przyjęcie.

Dziękujemy także koleżance Ani Wołosiuk – pomysłodawczyni tego spotkania.
XVIII Salon Polonistyczny miał tym razem bardzo mistyczny charakter.

Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu.

*****************************************************************************

Już po raz siódmy serdecznie zapraszamy Uczniów do udziału w Konkursie. Nadal jesteśmy przekonani, że teksty dyktanda to okazja do uczenia się historii i  wyzwalania refleksji nad językiem ojczystym.

VII Ogólnopolskie Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii” organizują jak zawsze Stowarzyszenie Polonistów i Fundacja „Zawsze Warto”.

W obecnym roku szkolnym 2019/2020 Dyktando będzie się odbywać jednocześnie w sześciu województwach oraz w polskich szkołach zagranicznych; i jak zwykle w trzech kategoriach wiekowych.

Szkoła, która chce wziąć udział w Dyktandzie, rejestruje się na stronie Konkursu

http://www.dyktandoniepodleglosciowe.pl/

Zgłoszenia szkół do 27 września 2019 roku!

Spotkajmy się także w tym roku na Dyktandzie Niepodległościowym!
Etap szkolny odbędzie się we wtorek 1 października 2019 roku o godz. 13.00
Zapraszamy!

 

**************************************************************************

********************************************************

***

Odeszła od nas śp. Łucja Staniczkowa

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że do lepszego świata odeszła po krótkiej i ciężkiej chorobie śp. Pani Łucja Staniczkowa – polonistka, wielka Ślązaczka i od lat wierna sympatyczka naszego stowarzyszenia. To dzięki Niej w całej Polsce znane są takie inicjatywy jak Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Wojciecha Korfantego, Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku czy Forum Nauczycieli Regionalistów. Wiele razy gościliśmy Panią Łucję w Krakowie na seminariach i konferencjach, corocznie mogli Ją spotykać uczestnicy konkursu krasomówczego.

Pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci jako miła, uczynna i niezwykle aktywna osoba, która nieustannie inicjowała przedsięwzięcia ważne dla Śląska i edukacji regionalnej.


Himalaiści mają zwyczaj powtarzać: „Od śmierci w dolinach zachowaj nas, Panie”. Panią Łucję przejście do wieczności zastało na szczytach wysokich gór.

 

****************************************************************************

Drogie Koleżanki i Koledzy!

Trwają wakacje. My nie zasypiamy jednak gruszek (borówek) w popiele i zachęcamy do wzięcia udziału w ciekawym „językowym SPA”. 

Szczegóły poniżej.

borowki_ul_A5_K2

Zarząd Stowarzyszenia Polonistów
*************************************************************************************************

 

MELDUNEK FILMOWY KAPRALA WOJTKA

projekt realizowany przez Stowarzyszenie Polonistów 
w ramach Programu „Patriotyzm Jutra” Muzeum Historii Polski

Projekt zakłada przygotowanie kilku filmowych miniwywiadów z prof. Wojciechem Narębskim – uczestnikiem kampanii włoskiej Armii Andersa, który spotkał na bojowym szlaku niedźwiadka Wojtka. Te mniej znane fakty z historii, które mogą inspirować do poznawania historii polskich losów wojennych, poszerzone o filmowe wyjaśnienia będą uczyć historii i promować humanitarne postawy. Kolejne odcinki filmowe będą poświęcone przyjaźni, historii, rodzinie i pamięci. Przygotowane filmy oraz inne materiały edukacyjne zostaną opublikowane na płytach DVD i będą przekazywane w listopadzie 2019 roku nauczycielom – laureatom konkursów.

Wydarzeniem towarzyszącym projektowi jest popularyzacja dziecięcej inicjatywy rekomendowania Profesora do Kapituły Orderu Uśmiechu.

Jednocześnie zaprosiliśmy nauczycieli do współtworzenia publikacji edukacyjnej pt. „Polski losy” (informacje na stronie Stowarzyszenia).

Już teraz dziękujemy instytucjom, które objęły nasz projekt patronatem honorowym i medialnym.

*****************************************

POLSKIE LOSY
 Projekt Stowarzyszenia Polonistów
w Roku Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
 zaproszenie do współtworzenia publikacji edukacyjnej
Zapraszamy serdecznie nauczycieli do zgłaszania materiałów do publikacji
w wybranych kategoriach:
– scenariusze lekcji,
– materiały dydaktyczne, np. prezentacje monograficzne,
– sugestie metodyczne i inne.
Wszystkie materiały powinny dotyczyć polonistycznie lub interdyscyplinarnie szeroko pojętego zagadnienia polskich losów związanych z przebiegiem drugiej wojny światowej oraz jej konsekwencji dla obywateli Polski, zwłaszcza dla rodzin kresowych. Jednym z celów publikacji jest wyposażenie nauczycieli (polonistów, wychowawców, historyków i innych) w inspirujące materiały edukacyjne pomocne w czasie zajęć z uczniami.
Autorzy materiałów mogą zbudować swoje pomysły na dowolnym poziomie edukacyjnym wokół:
– tekstów lektury obowiązkowej lub własnej,
– wybranych tekstów kultury i kontekstów,
– wydarzeń historycznych lub ich rocznic
Nadesłane elektronicznie materiały zostaną przeanalizowane przez zespół złożony
z członków Stowarzyszenia Polonistów, w tym pracowników naukowych UJ. Autorzy materiałów zakwalifikowanych do publikacji otrzymają certyfikat potwierdzający publikację oraz płytę DVD z wszystkimi materiałami. Projekt ma charakter non profit i będzie zakończony publikacją oraz nieodpłatną dystrybucją 500 płyt z różnymi materiałami edukacyjnymi.
Na autorskie materiały nauczyciela lub grup autorskich ( w tym podpisane oświadczenia ) czekamy do 30 września 2019 roku pod adresem: stowpol@wp.pl
Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do współpracy!
Podzielmy się pomysłami na ciekawe lekcje.
Z serdecznymi pozdrowieniami
Zarząd Stowarzyszenia Polonistów
Załączniki:
Klauzula.informacyjna
Ramowy.scen.Polskie.losy

*****************************************************************************

*****************************************************************************

Serdecznie polecamy udział w Międzynarodowym Festiwalu Literatury Dziecięcej „Rabka Festival 2019”. Festiwal potrwa od 10 do 13  lipca w Rabce-Zdroju.
Patronat nad festiwalem objął  m.in.  Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego – stąd nasze zaproszenie szczególne do uczestnictwa w atrakcjach.
W poniedziałek 17 czerwca rusza pierwsza tura zapisów na warsztaty. Zapisy obowiązują wyłącznie na warsztaty. Wszystkie inne festiwalowe atrakcje dostępne będą  bez ograniczeń.
W tym roku temat przewodni festiwalu brzmi „Od gór do morza”. W centrum uwagi będą więc książki, które opowiadają o: drzewach, ptakach, pszczołach, zwierzętach żyjących na ziemi i w morskich głębinach oraz o tym, jak chronić naszą przyrodę. Wystawa i specjalny blok spotkań związane będą z postacią mistrza fantazji Michaela Endego,  w związku z 90 rocznicą  jego urodzin.
Rabka festiwal 2019 w liczbach przedstawia się następująco:
62 festiwalowe wydarzenia, 53 twórców z 7 krajów, 31 warsztatów, 9 prezentacji dla dorosłych, 8 spotkań autorskich  i wiele, wiele innych. Dodatkowe informacje w załącznikach. Polecamy!
Z serdecznymi pozdrowieniami
Zarząd Stowarzyszenie Polonistów

Rabka_2019_ulotka_z_programem

Rabka2019.festival.info

***************************************************************************

Wajda w Muzeum Narodowym

„To dopiero frajda – rzec Niech żyje Wajda!
Nawet niedorajda, znajda i ciamajda wiedzą, kto to Wajda.”
 Andrzej Łapicki – życzenia dla Andrzeja Wajdy z okazji siedemdziesiątych urodzin
Takie życzenia oraz wiele innych ciekawostek można było przeczytać i obejrzeć na wystawie poświęconej postaci Andrzeja Wajdy. Prezentacja, ułożona niechronologicznie, koncentruje się na siedmiu wątkach tematycznych, m.in. mitach, reżyserii, rewolucji, ale też intymności czy (nie)śmiertelności. Obejmuje zarówno dorobek filmowy jak i teatralny wspaniałego reżysera.
Członkowie Stowarzyszenia Polonistów rok szkolny zakończyli obejrzeniem tej niezwykle interesującej, wielowymiarowej wystawy. Polecamy gorąco!
Serdecznie dziękujemy Pani Annie Grzelak – edukatorce i koordynatorce Programu dla Szkół i Nauczycieli w Muzeum Narodowym za pomoc w organizacji naszej wizyty oraz zaproszenia do kolejnych wspólnych projektów kulturowych.
Dziękujemy także Pani Przewodniczce za inspirujące i pełne ciekawostek poprowadzenie po zakamarkach wystawy:)

 

************************************************************************

Szanowni Państwo,
Drodzy Wychowawcy i Nauczyciele
Zarząd Stowarzyszenia Polonistów zwraca się do Państwa z propozycją popularyzacji wśród swoich podopiecznych postaci Profesora Wojciecha Narębskiego – weterana Armii Andersa, świadka historii, który w maju bieżącego roku wystąpił na Monte Cassino z apelem do młodych. Dzieciom może być znany Profesor jako jeden z towarzyszy kaprala Wojtka Misia – niedźwiadka, który wędrował z polskim wojskiem.
Zaproponujmy dzieciom i młodzieży poznanie życia i dorobku tego niezwykłego Człowieka, a w tym zgłoszenie jego kandydatury do Kapituły Orderu Uśmiechu. Będzie to oczywiście tylko mały, ale istotny znak pamięci o historii i ludziach, takich jak Profesor.
 Z wnioskiem o Order Uśmiechu dla dorosłego Przyjaciela mają prawo występować  wyłącznie dzieci, tj. każda osoba, która nie ukończyła 18 lat. Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu rozpatruje wnioski w formie pisemnej tradycyjnej – zgłoszeń przesłanych pocztą elektroniczną nie przyjmuje.
Nie ma żadnych formularzy wniosków, to od dzieci zależy jak będą one wyglądać – czy będą w formie listu czy albumu. Nie określa się, ile dzieci powinno podpisać wniosek. Aby wniosek mógł trafić pod obrady Zarządu Kapituły musi zawierać:
  • dokładne dane teleadresowe kandydata na Kawalera Orderu Uśmiechu (Profesor Wojciech Narębski, Kraków)
  • dokładną motywację za co dzieci pragną nagrodzić swojego kandydata Orderem Uśmiechu (jego dorobek na rzecz dzieci wykraczający poza wykonywany zawód),
  • dane wnioskodawcy/ów – proponujemy, aby ze względu na obowiązujące przepisy, uczniowskie listy czy plakaty zostały podpisane tylko imionami
    i nazwą klasy, a pieczątka szkoły będzie uwiarygodniać te dane.
 Stowarzyszenie Polonistów pragnie koordynować przygotowanie zgłoszenia i przesłanie wszystkich rekomendacji do siedziby Kapituły (00-491 Warszawa,
ul. Marii Konopnickiej 6)
Dlatego jeszcze raz prosimy Państwa o zainspirowanie dzieci i młodzieży do przygotowania rekomendacji dla Profesora Narębskiego do Kapituły Orderu Uśmiechu. Powyższą prośbę przesyłamy do zaprzyjaźnionych szkół i placówek w Polsce i za granicą. Jednocześnie prosimy o promocję naszego przedsięwzięcia.
Obecnie Stowarzyszenie Polonistów realizuje projekt pn. Meldunek filmowy kaprala Wojtka w ramach programu „Patriotyzm Jutra” Muzeum Historii Polski. O szczegółach projektu będziemy informować.
 Tradycyjne listy, zgłoszenia (w dowolnej formie gatunkowej) prosimy przesyłać do 15 września 2019 roku na adres:
 Stowarzyszenie Polonistów
31-007 Kraków, ul. Gołębia 18
Polecamy lekturę krótkiej biografii Profesora oraz numer „Kombatanta”. Warto obejrzeć także reportaż filmowy (12 min.)
cv.prof.WN
2019-Nr-specjalny—Monte-Cassino
https://vod.tvp.pl/video/kryptonim-muzeum-szlak-amii-krajowej,maly-i-duzy-wojtek,34336127

*****************************************************************

Zarząd Stowarzyszenia Polonistów
serdecznie zaprasza Członków i Sympatyków
na zwiedzanie z przewodnikiem wystawy
 WAJDA
w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie
w czwartek 6 czerwca 2019 r. o godz. 16.00
Niechaj to wiosenne popołudnie stanie się okazją do
„drugiego oddechu polonisty”…
Członkowie Stowarzyszenia Polonistów nie ponoszą kosztów zwiedzania; Sympatyków prosimy o wykupienie biletów – zapewniamy opiekę przewodnicką.
Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie obecności
drogą mailową: stowpol@wp.pl lub telefonicznie (609 482 164)
do poniedziałku 3 czerwca 2019 r.
Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy
Do miłego zobaczenia!

***********************************************************************

Pracownia Literatury Renesansu
Wydział Polonistyki

Uniwersytet Jagielloński
oraz
Biblioteka Jagiellońska
 zapraszają na wykład, który wygłosi
  Prof. Antonio Iurilli (Uniwersytet w Palermo)
  Un monumento di carta. La fortuna editoriale di Orazio in Polonia e nel mondo dal XV al XVIII secolo
 Pomnik z papieru. Dzieje edycji horacjańskich w Polsce i na świecie od XV do XVIII wieku
  wykładowi będzie towarzyszyła Prezentacja najcenniejszych horacjanów – starodruków i inkunabułów – z Biblioteki Jagiellońskiej,  o których opowie Zofia Wawrykiewicz (Sekcja Starych Druków BJ)
4 czerwca 2019, godz. 14.00
Sala Konferencyjna Biblioteki Jagiellońskiej, al. A. Mickiewicza 22
(wejście od ul. Oleandry)
Wykład będzie tłumaczony na język polski
streszczenie: www.renesans.polonistyka.uj.edu.pl

**************************************

Szanowni Państwo,
z radością przekazujemy – w imieniu organizatorów – serdeczne zaproszenie  na całodniową konferencję „Lektury w ręku nauczyciela. Perspektywa polska i zagraniczna”, która odbędzie się w piątek 24 maja 2019 r. na Wydziale Polonistyki UJ. Wstęp wolny.
Wszystkie szczegóły i program znajdują się w załączniku.
Z serdecznymi pozdrowieniami
Zarząd Stowarzyszenia Polonistów
Program konferencji 24 maja Lektury w ręku nauczyciela

*****************************************************************

BŁOGOSŁAWIONY JAN BEYZYM WĘDROWIEC MIŁOŚCI
podsumowanie Konkursu

Podsumowaliśmy kolejny konkurs poświęcony życiu i działalności misyjnej
bł. O. Beyzyma. Nadesłane z Polski, Ukrainy i Madagaskaru komiksy udowodniły, że taka forma przekazu może służyć do pokazywania tej niezwykłej Postaci. W piątek 26 kwietnia w Krakowie spotkali się laureaci i wyróżnieni w Konkursie (grupa polska), aby kroczyć śladami Jana Beyzyma oraz oczywiście przyjąć nagrody i dyplomy.

Po krótkiej opowieści o. Czesława Tomaszewskiego – redaktora naczelnego biuletynu „Misyjnym Szlakiem” i głównego pomysłodawcy Konkursu na  temat malgaskiej szkoły, jury wręczyło dyplomy i nagrody.  Po słodkim poczęstunku grupa ruszyła – na początek była oczywiście Bazylika Jezuitów z popiersiem poświęconym Błogosławionemu, później spacer po Starym Mieście. Odwiedziliśmy także Galerię Malarstwa Polskiego XIX i XX wieku, bo tutaj z pewnością zawitał także – ponad 120 lat temu – nasz bohater. Mamy nadzieję, że upalny kwietniowy dzień będzie dobrym wspomnieniem dla zgromadzonych.

Laureatom i wyróżnionym w Międzynarodowym Konkursie Literacko-Plastycznym dla dzieci, młodzieży i grup rodzinnych pt. Błogosławiony Jan Beyzym wędrowiec miłości jeszcze raz serdecznie gratulujemy! Wybrane prace laureatów zostały już opublikowane w biuletynie „Misyjnym Szlakiem”.

Dziękujemy serdecznie opiekunom uczniów, którzy swoją pomocą, wsparciem i obecnością w Krakowie pomogli zorganizować przedsięwzięcie!

Organizatorzy dziękują także Fundacji „Zawsze Warto” za przyjęcie grupy w gościnnym salonie.

Przypomnijmy: Międzynarodowy Konkurs Literacko-Plastyczny dla dzieci, młodzieży i grup rodzinnych pt. „Błogosławiony Jan Beyzym wędrowiec miłości” organizował Referat Misyjny Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego, a partnerem Konkursu było Stowarzyszenie Polonistów.

Zapraszamy do lektury i fotorelacji.

Laureaci.Beyzym2019

*********************************************************************

Warto i trzeba pamiętać
życzenia dla Profesora Narębskiego
W ostatnich dniach kwietnia swoje urodziny i imieniny obchodził Człowiek wyjątkowy – dla którego uśmiech i piosenka to klucze do dobrego życia. Stowarzyszenie Polonistów ma tę wyjątkową przyjemność pozostawać w przyjaźni z Profesorem.
Podpułkownik Wojciech Narębski to żołnierz 22. Kompanii Zaopatrywania Artylerii, uczestnik kampanii włoskiej w latach 1944-45, podczas której doszło do zwycięskiej bitwy o Monte Cassino, Ankonę i Bolonię. Dzisiaj to także wybitny naukowiec w dziedzinie geochemii, petrologii i nauk o Ziemi, badacz szanowany na polskich i zagranicznych uniwersytetach. Profesor to nie tylko naoczny świadek poważnej historii, ale także Osoba, która spotkała na wojennym szlaku kaprala Wojtka Misia. Na temat niezwykłej przyjaźni żołnierzy i niedźwiedzia oraz o roli pieśni i piosenek w wolce o wolność ojczyzny pisaliśmy kilka lat temu w naszym Dyktandzie Niepodległościowym.
Tym razem, wpisując się w obchody jubileuszu odzyskania przez Polskę niepodległości, zainicjowaliśmy działania edukacyjne, które doprowadziły do nagrania płyty pt. „Bo jest nasza, bo jest wolna, bo na imię Polska ma”. Dzieło dedykowano panu Profesorowi.
Płytę nagrali laureaci międzyszkolnego konkursu pieśni patriotycznej Eskadrylla Niepodległej Rzeczypospolitej, organizowanego przez Muzeum Lotnictwa Polskiego, oraz członkowie chóru Hasło. Ich celem było utrwalenie piosenek towarzyszących tułaczce profesora Narębskiego. Wśród kompozycji znalazły się m.in.: Marsz Brygady Karpackiej, Czerwone maki na Monte Cassino, Modlitwa obozowa, a także autorska Ballada o niedźwiedziu Wojtku i wojennej przyjaźni.
W dniu 94. urodzin profesora Narębskiego mieliśmy okazję zapewnić Jubilata o naszym szacunku dla uniwersalnych wartości stanowiących sens jego życia i przekazać mu ukończone dzieło muzyczne. Stało się ono symbolem troski o przechowywanie najlepszych tradycji.
Składamy Panu Profesorowi najserdeczniejsze życzenia urodzinowe
i zapewniamy o naszej życzliwości.
 Profesor niechętnie przyjmuje prezenty czy kwiaty… ale wirtualnie przekazujemy – te najpiękniejsze!

 

**************************************************************************

Uchwala-nr-8-RWFPiK-UAM-ws.-wyrazenia-stanowiska-dotyczacego-protestu-nauczycieli

****************************************************************************

*******************************************************************

Koleżanki i Koledzy, 
przesyłamy informację o seminarium na UJ zorganizowanym przez Centrum Badań Edukacyjnych i Kształcenia Ustawicznego z okazji 15-lecia serii „Edukacja Nauczyciela Polonisty”.
Serdecznie na nie zapraszamy.
Zarząd Stowarzyszenia Polonistów
Szanowni Państwo,
w trudnym dla polskiej edukacji czasie serdecznie zapraszamy na bardzo pozytywne wydarzenie: seminarium z okazji 15-lecia serii „Edukacja Nauczycielska Polonisty” oraz publikacji XXX tomu – „Historia najnowsza w literaturze i kulturze a edukacja polonistyczna” (Universitas, Kraków 2018).
Ukazująca się od 2004 roku seria książek dla polonistów zawsze była bliska szkolnemu nauczaniu języka polskiego. I tym razem podzielą się z Państwem inspirującymi rozwiązaniami dydaktycznymi następujący wykładowcy z Wydziału Polonistyki:
Anna Janus-Sitarz, Wprowadzenie: Nasz głos w sprawach ważnych dla edukacji polonistycznej
Agnieszka Kania, Historia od II wojny w edukacji polonistycznej. Próba rozpoznania
Witold Bobiński Znośny tragizm bytu. Filmowa wizja Peerelu
Krystyna Zabawa „Świat był ten sam, ale nie taki sam.” Polskie lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte XX wieku w  powieściach dla młodzieży.
Spotkanie odbędzie się w środę 24 kwietnia 2019 r.o godz. 16.30 na Wydziale Polonistyki UJ w sali nr 22 przy ul. Gołębiej 20.
 Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności na adres: projektPPPP@uj.edu.pl

Z wyrazami szacunku

Centrum Badań Edukacyjnych i Kształcenia Ustawicznego Wydział Polonistyki UJ
http://www.cbeiku.polonistyka.uj.edu.pl/
*****************************************************************************

Warsztaty poświęcone praktycznej interpretacji
nowej podstawy programowej
– 
za nami –

„Jeśli pragniemy zmiany, musimy być gotowi walczyć o to, w co wierzymy, czasami również sami z sobą”. Słowa Pernille Ripp z książki „Uczyć (się) z pasją. Jak sprawić, by uczenie (się) było fascynującą podróżą” można by uczynić mottem warsztatów, które odbyły się 6 kwietnia 2019 roku na Wydziale Polonistyki UJ. Organizatorami spotkania byli: Stowarzyszenie Polonistów oraz Centrum Badań Edukacyjnych i Kształcenia Ustawicznego, a prowadzącą – Pani dr Agnieszka Kania.

W trakcie spotkania zgromadzeni licznie nauczyciele m.in. skomentowali i ocenili nową podstawę programową, poddawali analizie jej zapisy, przedstawiali wnioski w formie plakatu, tworzyli wizerunek absolwenta szkoły zakończonej maturą, korzystając z metody „planowanie z przyszłości”. Po przerwie dr Agnieszka Kania omówiła wybrane aspekty własnego programu autorskiego, które można wykorzystać, planując pracę z nową podstawą szczególnie wobec przeładowanej listy lektur i podzieliła się inspirującymi materiałami metodycznymi dotyczącymi nauki o języku.

I na zakończenie jeszcze jeden cytat wraz z zachętą do przeczytania książki Pernille Ripp:
W całym tym lęku, niepewności, pośród wszystkich nieprzemyślanych reform, wciąż możemy patrzeć na naszych uczniów, patrzeć, jak się rozwijają.”

Dziękujemy Pani dr Agnieszce Kani za potężną dawkę pozytywnego myślenia a Państwu za tak liczny udział w warsztatach i wspaniałą, twórczą atmosferę.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

***********************************************************

Stowarzyszenie Polonistów
oraz
Centrum Badań Edukacyjnych
i Kształcenia Ustawicznego na Wydziale Polonistyki UJ
serdecznie zapraszają
Nauczycieli języka polskiego w liceach i technikach
na
warsztaty poświęcone praktycznej interpretacji
nowej podstawy programowej,
które odbędą się w sobotę 6 kwietnia 2019 roku
na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 w godz. 10.00 – 13.00
 W trakcie spotkania:
popracujemy nad takim spojrzeniem na nową podstawę programową, aby z jednej strony ją zrealizować (dla dobra egzaminu maturalnego uczniów), a z drugiej – nie uprawiać fikcji,
zastanowimy się nad realistycznymi celami edukacji polonistycznej w szkole kończącej się maturą,
omówimy przykład realizacji treści dotyczących nauki o języku (na podstawie kompletu materiałów gotowych do wykorzystania),
wymienimy się spostrzeżeniami przy kawie i słodkim poczęstunku.
(…)
Organizatorzy

*************************************

Drugie seminarium z cyklu „Repetytorium z…”
za nami

Bohaterem był Zbigniew Herbert  i jego wcale nieoczywista biografia. Zacni goście przybliżyli postać i wybrane utwory Herberta.

Dr hab. Andrzej Franaszek z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – autor monumentalnej biografii Herberta w porywający sposób opowiadał o genialnym poecie, wspaniałym eseiście i niestrudzonym podróżniku.

Dr hab. Artur Grabowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego zainteresował słuchaczy refleksjami dotyczącymi wybranych wierszy poety (Medytowanie wierszem.
O metodzie pisania/czytania poezji Zbigniewa Herberta).

Trzy pomysły na czytanie  Herberta w szkole przedstawił dr hab. Mateusz Antoniuk (Uniwersytet Jagielloński) proponując utwory, które mogą być ciekawe i inspirujące do pracy z uczniami.

Uczestnicy seminarium mogli dowiedzieć się również, że odbywa się zbiórka na dokończenie pełnometrażowego filmu dokumentalnego poświęconego Zbigniewowi Herbertowi. Projekt jest zatytułowany „Herbert – mimo wszystko!”. Zbiórka odbywa się na portalu wspieram.to. Można tam znaleźć dokładne informacje o filmie oraz zdjęcia z planu. Zachęcamy do wsparcia tej inicjatywy.

Polecamy także lekturę materiałów ze strony Ośrodka Badań nad Twórczością Czesława Miłosza.   https://milosz.polonistyka.uj.edu.pl/osrodek

Wiosenna aura sprzyjała niewątpliwie przyjemnej, okraszonej nutą humoru atmosferze spotkania.

Szczególne podziękowania za wsparcie merytoryczne i organizacyjne kierujemy do Pani prof. dr hab. Joanny Zach i Pani dr Beaty Kalęby.

Do zobaczenia na następnym seminarium w gościnnych progach
Wydziału Polonistyki UJ.

Zarząd Stowarzyszenia Polonistów

PS Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

 

 

*********************************

STOWARZYSZENIE POLONISTÓW
i
KATEDRA HISTORII LITERATURY POLSKIEJ XX WIEKU
oraz OŚRODEK BADAŃ NAD TWÓRCZOŚCIĄ CZESŁAWA MIŁOSZA
 serdecznie zapraszają na seminarium
Repetytorium z Herberta
czyli biografia wcale nieoczywista
 w sobotę 16 marca 2019 roku
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,
ul. Gołębia 20, II piętro, sala 22
 Program seminarium:
10.00 10.10     przywitanie  uczestników seminarium
10.10 11.10     dr hab. Andrzej Franaszek (UP) Herbert – historia niepokoju
11.10 12.10     dr hab. Artur Grabowski (UJ) Medytowanie wierszem.
O metodzie
 pisania/czytania poezji Zbigniewa Herberta
12.10 12.30     przerwa na kawę/herbatę
12.30 13.30     dr hab. Mateusz Antoniuk (UJ) Trzy pomysły na czytanie   Herberta w szkole
13.30 – 13.40     zakończenie seminarium
Zgłoszenia prosimy przekazywać do 12 marca; elektronicznie pod adresem stowpol@wp.pl
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, prosimy o terminowe zgłoszenia.
Seminarium jest bezpłatne. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o udziale.
Zapraszamy serdecznie!
Zarząd Stowarzyszenia Polonistów
*******************************
Questy znamy
i uczniów do odkrywania kultury zachęcamy…
We wtorek 19 lutego 2019 r. członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Polonistów poznawali lub przypominali sobie questy. Nasi goście: p. Anna Jarzębska – prezes zarządu Fundacji Mapa Pasji i p. Krzysztof Florys – wiceprezes zarządu – zaprezentowali metodę aktywnego odkrywania miejsc przy pomocy wierszowanych, zabawnych wskazówek, które prowadzą w danym terenie, prezentują jego historię, kulturę i przyrodę. Bo quest to warta przypomnienia atrakcyjna i bardzo lubiana przez uczniów ( i nie tylko) metoda pracy i forma spędzania czasu wolnego.
Uczestnicy szkolenia zapoznali się także z informacjami na temat możliwości zorganizowania warsztatów tworzenia questów dla lokalnych społeczności czy szkół. Zajęcia były niezwykle owocne, a otrzymane materiały inspirujące.
W drugiej części spotkania przewodnicząca Stowarzyszenia Polonistów przypomniała o najważniejszych ubiegłorocznych działaniach i przedstawiła plany Stowarzyszenia na bieżący rok.
Serdecznie dziękujemy  Dyrekcji Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej
I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Krakowie za ugoszczenie nas w murach Szkoły.
Zarząd Stowarzyszenia Polonistów

Oto fotorelacja ze spotkania.

***************************************

Drogie Koleżanki i Koledzy,

Stowarzyszenie Polonistów organizuje bezpłatne zajęcia szkoleniowe poświęcone atrakcyjnej, nowoczesnej metodzie edukacji młodzieży jaką jest QUEST.

Szkolenie odbędzie się w ramach realizacji projektu pn. „Wyprawy Odkrywców
w poszukiwaniu historii” i zostanie przeprowadzone we wtorek 19 lutego br.
o godz. 17:00 w Krakowie, przy ul. Basztowej 8
(budynek Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia im. I. J. Paderewskiego) przez Fundację Mapa Pasji.

Będzie można uzyskać zaświadczenie o odbyciu szkolenia. Zgłoszenia do 14 lutego 2019 r. na adres mailowy stowpol@wp.pl lub telefonicznie 609 482 164.

Spotkanie stanie się także okazją do przypomnienia ubiegłorocznych działań Stowarzyszenia i przedstawienia planów na bieżący rok.

Wszystkie przedsięwzięcia wymagają mniejszych lub większych nakładów finansowych, dlatego prosimy o uiszczenie składek członkowskich.

Składki (50 zł za rok kalendarzowy) można wpłacić podczas szkolenia lub na konto Stowarzyszenia (Stowarzyszenie Polonistów, Santander Bank Polska SA, numer konta
61 1090 2590 0000 0001 3064 0245).

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Zarząd Stowarzyszenia Polonistów

************************************

Szanowni Państwo,
jak co roku zapraszamy w imieniu  organizatorów Miesiąca Języka Ojczystego oraz Koła Studentów Językoznawców UJ do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach. Można je rezerwować u organizatorów (liczba warsztatów ograniczona).

 Zgłoszenia:  miesiac.jezyka.ojczystego@gmail.com

W temacie wiadomości należy wpisać „WARSZATY MJO 2019”.

Mail powinien zawierać informację o nazwie szkoły i typie klasy, która jest zainteresowana wzięciem udziału w warsztacie. Koordynatorzy skierują Państwa bezpośrednio do prowadzącego warsztat. Wtedy będzie można ustalić konkretną datę.

Szczegóły w załącznikach.

 

Z życzeniami zasłużonego odpoczynku
Zarząd Stowarzyszenia Polonistów

*************************************

Zapraszamy

Szanowni Państwo,
jak co roku zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym im. Wojciecha Korfantego – w roku 2019 odbędzie się już jego dwudziesta pierwsza edycja.

Krakowskie eliminacje OKK wpisują się w realizację działań w ramach Miesiąca Języka Ojczystego na Uniwersytecie Jagiellońskim, które koordynuje Wydział Polonistyki.

Uwaga! Pierwszeństwo w korzystaniu z warsztatów językoznawczych przeprowadzanych przez studentów UJ będą miały te szkoły, z których uczniowie wezmą udział w konkursach organizowanych w ramach Miesiąca Języka Ojczystego, w tym w XXI OKK.

W bieżącym roku szkolnym hasło konkursowe brzmi:
„Dobroć bez odwagi jest niewiele warta”.

Uczestnik – uczeń klasy VIII szkoły podstawowej, gimnazjum lub uczeń szkoły ponadgimnazjalnej – przygotowuje i prezentuje 5-minutową mowę na podany temat, stosując adekwatne chwyty retoryczne.

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie OKK:
http://www.krasomowczy.pl/pl/show/2

Eliminacje lokalne odbędą się w następujących terminach:
4.02.2019 Brzesko
6.02.2019 Zakliczyn
20.02.2019 Nowy Targ
21.02. 2019 Kraków
Pozostałe miejsca i terminy eliminacji będą ogłaszane na stronie:
http://www.krasomowczy.pl/pl/show/11

Poniżej plaktat Konkursu i inne informacje szczczegółowe.

XXI Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy

info.krasomowczy

*************************************************************************

Zapraszamy na Festiwal im. Jana Błońskiego
GŁOSY ZE ŚRODKA EUROPY
Wykłady, dyskusje, warsztaty dla licealistów i inne propozycje w ramach Festiwalu
organizowanego przez Wydział Polonistyki UJ.
Polecamy – program w załączniku.
7. edycja festiwalu im. Jana Błońskiego Plakat

*************************************

Zapraszamy
MIĘDZYNARODOWY KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY
DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I GRUP RODZINNYCH
BŁOGOSŁAWIONY JAN BEYZYM WĘDROWIEC MIŁOŚCI
Uczestnik biorący udział w konkursie:zapoznaje się z biografią i działalnością o. Jana Beyzyma oraz historią miejsc i osób z nim związanych.
Prace konkursowe mogą prezentować wybrany okres w biografii, być tworzone z różnych perspektyw, np. osób, które spotkały o. Jana Beyzyma, poznały jego dorobek czy miejsca z nim związane, lub innych.
                          Termin nadsyłania prac: do 31 grudnia 2018 roku.
Konkurs organizuje Referat Misyjny Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Polonistów.
Regulamin konkursu na stronie beyzym.pl
http://beyzym.pl/blogoslawiony-jan-beyzym-wedrowiec-milosci/

*************************************************************************

Mazurek Dąbrowskiego na gali Dyktanda Niepodległościowego

16 listopada br. w siedzibie Fundacji „Zawsze Warto” odbyła się gala VI Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”- wyjątkowo świętowanie sukcesu Uczniów i Nauczycieli odbyło się w trzech turach: dla uczestników z klas IV-VI szkoły podstawowej, następnie dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz gimnazjalistów, a na koniec dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Na gali gościliśmy także przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Wyjątkowo również zamiast Roty rozpoczęliśmy uroczystość odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego, po czym głos zabrali: Marek Wasiak (prezes Fundacji „Zawsze Warto”),Pan Łukasik ( Urząd Marszałkowski), Beata Ciesielka-Piątek (przewodnicząca Stowarzyszenia Polonistów).

Galę prowadziła Anna Wołosiuk- przewodnicząca Małopolskiej Komisji Konkursowej
i wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Polonistów, która przedstawiła informacje
o przebiegu konkursu, tematach tegorocznych dyktand i liczbie uczestników na poszczególnych poziomach. Później mieliśmy okazję wysłuchać koncertu fortepianowego w wykonaniu uczennicy Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia
im. Fryderyka Chopina w Krakowie.

W części drugiej odbyło się wręczenie dyplomów i nagród dla naszych laureatów
i ich opiekunów naukowych oraz tradycyjne wspólne zdjęcie.

Wszystkim laureatom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy.
Mamy nadzieję, że spotkanie z historią, którym jest pisanie tekstów Dyktanda Niepodległościowego było dla wszystkich uczestników pięknym
i rozwijającym doświadczeniem.

Już wkrótce na naszej stronie opublikujemy wszystkie teksty dyktand. Zapraszamy do lektury i ćwiczeń.

Zarząd Stowarzyszenia Polonistów w szczególny sposób pragnie podziękować Pani Marcie – dobremu Duchowi całego przedsięwzięcia i dotychczasowej przewodniczącej Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego, bez której determinacji, pracowitości i profesjonalizmowi Dyktando nigdy nie miałoby szans stać się tak wyjątkowym konkursem na edukacyjnej mapie Małopolski.

Zapraszamy do naszej galerii.

******************************************************************************

Zaproszenie na dyskusję
środa 28 listopada, godz. 18.30

********************************************************************

Wojewódzki etap Dyktanda Niepodległościowego
w wyjątkowym – jubileuszowym roku
– za nami

Historia powstania Kopca Niepodległości im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie oraz jego losy były tematem etapu wojewódzkiego Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego Po polsku o historii, które pisali uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych. Uczniowie klas VII i VIII oraz gimnazjaliści zmagali się z tekstem opowiadającym o zaślubinach Polski z morzem, natomiast uczniowie szkół ponadgimnazjalnych dociekali poprawnej pisowni w dyktandzie mówiącym o postaciach kilku kobiet ważnych dla polskiej historii po odzyskaniu przez państwo niepodległości.
Etap wojewódzki dyktanda odbył się 7 listopada 2018 r.

Już po raz kolejny finalistów małopolskich (198 uczniów) gościła pięknie udekorowana Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im. I. J. Paderewskiego w Krakowie.
Po napisaniu tekstu uczestnicy oraz ich opiekunowie mogli wysłuchać koncertu
w wykonaniu uczniów Szkoły. Serdecznie dziękujemy Gospodarzom etapu wojewódzkiego za gościnę!

Dyktando etapu wojewódzkiego jednocześnie pisało ponad 1000 uczniów w sześciu ośrodkach wojewódzkich.

W oczekiwaniu na ogłoszenie list laureatów Wszystkim Finalistom, ich Opiekunom i Rodzinom życzymy radosnego czasu Święta Niepodległości!
MAMY NIEPODLEGŁĄ!

Wyniki punktowe uzyskane przez finalistów oraz listy laureatów z każdego województwa będą publikowane w terminie określonym w danym Regulaminie w archiwum w aplikacji Dyktanda Niepodległościowego (bez konieczności logowania).

Oto kilka fotografii z etapu wojewódzkiego w Krakowie.

 

Październik – listopad 2018

Szanowni Państwo,

W radosnej atmosferze obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez kolejne miasta i miejscowości przekazujemy informację o naszym niepodległościowym projekcie.

Z ogromną radością informujemy, że w VI Dyktandzie Niepodległościowym „Po polsku o historii” uczestniczyło ponad 16 tysięcy uczniów Małopolski i 38 tysięcy z pięciu sąsiednich województw!

Wojewódzkie Komisje Konkursowe przekażą dane na temat realizacji projektu, a listy uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego w danym województwie są opublikowane w aplikacji Dyktanda (bez konieczności logowania).

Ze względu na sześcioletnią tradycję Dyktanda Niepodległościowego w Małopolsce przekazujemy poniżej informacje szczegółowe na temat realizacji projektu na tym terenie, zatem…

W klasach IV-VI szkół podstawowych Dyktando napisało ponad 9 300 uczniów,
w klasach wyższych ponad 4500 oraz ponad 2000 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wspólnie zatem „wygrywaliśmy Polskę” jak Ignacy Jan Paderewski i jak aktywne kobiety (w roku Praw Kobiet), a wszystko w ramach Święta Niepodległości, które też ma swoją historię.

Szanowni Państwo,
Małopolska Komisja Konkursowa zweryfikowała po 100 prac z najwyższymi wynikami z każdej kategorii wiekowej i zakwalifikowała 201 uczniów do etapu wojewódzkiego.

W obecnej edycji Konkursu wartości progowe przejścia do etapu wojewódzkiego to: 90 punktów dla uczniów najmłodszych oraz 85 i 86 punktów dla kolejnych grup wiekowych.

Otrzymane materiały dają także obraz wielkiej pracy wykonanej przez nauczycieli, którzy
w szkolnych komisjach recenzowali dyktanda. Serdecznie Państwu za wspólną organizację Konkursu DZIĘKUJEMY!

Etap wojewódzki Konkursu odbędzie się 7 listopada w Krakowie przy ul. Basztowej 8
w salach Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. im. I. J. Paderewskiego.

Listy uczniów zakwalifikowanych z każdego województwa znajdują się w aplikacji Konkursu w Archiwum (bez konieczności logowania) oraz poniżej (dotyczy Małopolski).

Serdecznie pozdrawiamy Wszystkich uczestniczących
w eliminacjach szkolnych!

lista.malopolskie.zakwalifikowanych.do.woj.6DN

********************************************************************************

Serdecznie zapraszamy Uczniów do udziału w Konkursie. Jesteśmy przekonani, że teksty dyktanda są okazją do uczenia się historii, wyzwalają refleksje nad językiem ojczystym. W bieżącym roku 100-rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę udział w Konkursie ma charakter szczególny.
Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii”  pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty już po raz szósty Stowarzyszenie Polonistów i Fundacja „Zawsze Warto” organizują
VI Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii w roku szkolnym 2018/2019 będzie się odbywać jednocześnie w sześciu województwach w trzech kategoriach wiekowych.
Mamy już ponad 1300 szkół zarejestrowanych!
Szkoła, która chce wziąć udział w Dyktandzie, rejestruje się na stronie Konkursu www.dyktandoniepodleglosciowe.pl
Zgłoszenia szkół do 28 września 2018 roku (ale zapraszamy do 5.10.2018 r.)
Spotkajmy się także w tym roku na Dyktandzie Niepodległościowym!
Zapraszamy!

**********************************************************************************

Zaproszenie do udziału w konferencji naukowej
18-19 października 2018
Szanowni Państwo,
otrzymaliśmy zaproszenie do uczestnictwa w III Konferencji Naukowej  Polsko – Litewskiej pt. „Unia, federacja, niepodległość.Polski i Litwy drogi do niepodległości” organizowanej przez Polska Akademię Umiejętności i Instytut Historii Litwy.

*************************************************************

Zaproszenie do udziału w konferencji
15-16 października 2018
Szanowni Państwo,
otrzymaliśmy zaproszenie do uczestnictwa w konferencji naukowej pt. „Mickiewiczowskie konteksty” organizowanej przez Katedrę Komparatystyki Literackiej Wydziału Polonistyki UJ.
Mickiewiczowskie konteksty

******************************************************************

Zaproszenie do udziału w seminarium
29 września 2018
Szanowni Państwo,
otrzymaliśmy prośbę o przekazanie zaproszenia do uczestnictwa w seminarium poświęconym stosunkowo nowemu,ale  już zdobywającemu serca nauczycieli i uczniów narzędziu edukacyjnemu,jakim są questy. Myślimy,że to ciekawy sposób na naukę i zabawę w jednym.
Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami,
Zarząd Stowarzyszenia Polonistów
Zaproszenie_seminarium_29.09.2018
QuestyWyprawy_O-nas
*****************************************************************
Szanowni Państwo,
przesyłamy  informację
o ciekawej inicjatywie dla uczniów:  Turniej Jednego Wiersza organizowany przez fundację KONTENT na  krakowską Noc Poezji (6/7 października 2018).
Informacje szczegółowe w załącznikach oraz na stronie organizatora:
http://kontent.net.pl/inicjatywy/
Regulamin Turnieju Jednego Wiersza – Noc Poezji 2018
Karta Zgłoszenia do TJW dla niepełnoletnich

Zarząd Stowarzyszenia Polonistów

*******************************************************************

Filmowa inauguracja roku szkolnego 2018/2019

Kolejny – 15.  rok działalności Stowarzyszenia Polonistów  rozpoczęliśmy w… kinie.  Dzięki gościnności kina Mikro członkowie i sympatycy Stowarzyszenia mogli wziąć udział w spotkaniu pt. Rola filmu w praktyce nauczyciela-wychowawcy.

Projekcję przejmującego filmu DO ZOBACZENIA W ZAŚWIATACH
w  reż. Alberta Dupontela poprzedził interesujący, wygłoszony
z zaangażowaniem przez Panią dr Joannę Zabłocką-Skorek, wykład. Pani doktor jest twórczynią i dyrektorem programowym  Interdyscyplinarnego Programu Edukacji Medialnej i Społecznej „KinoSzkoła” nagrodzonego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Spotkanie było jednocześnie okazją do zaprezentowania planów Stowarzyszenia na najbliższe pół roku, a także okazją do miłego spotkania towarzyskiego i nawiązania kontaktów (pozyskaliśmy kolejnych członków Stowarzyszenia).

Wszystkim bardzo dziękujemy za udział, licząc  jednocześnie na owocną współpracę.

Zarząd Stowarzyszenia Polonistów

****************************************************************

 

Pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty już po raz szósty Stowarzyszenie Polonistów i Fundacja „Zawsze Warto” organizują Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii”.

Serdecznie zapraszamy Uczniów do udziału w Konkursie. Jesteśmy przekonani, że teksty dyktanda są okazją do uczenia się historii, wyzwalają refleksje nad językiem ojczystym. W bieżącym roku 100-rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę udział w Konkursie ma charakter szczególny.

VI Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii w roku szkolnym 2018/2019 będzie się odbywać jednocześnie w sześciu województwach w trzech kategoriach wiekowych.

Szkoła, która chce wziąć udział w Dyktandzie, rejestruje się na stronie Konkursu www.dyktandoniepodleglosciowe.pl

Zgłoszenia szkół do 28 września 2018 roku.

Spotkajmy się także w tym roku na Dyktandzie Niepodległościowym!
Zapraszamy!

Polecamy platat promujący Konkurs!
DN 2018 plakat (1)

************************************************************************

Szanowni Państwo,
przesyłamy ciekawą propozycję aktywizacji młodzieży wierząc, że wiedza, zrozumienie i dialog, to klucze do przełamywania barier.
Zarząd Stowarzyszenia
Forum Dialogu zaprasza do bezpłatnego programu Szkoła Dialogu (semestr jesienny 2018). Rekrutacja do programu trwa do 3 września.
Szkoła Dialogu- informacje o programie

***********************************************************************

Zarząd Stowarzyszenia Polonistów
serdecznie zaprasza na powakacyjne spotkanie pn.
FILMOWE POPOŁUDNIE
(na dobry początek nowego roku szkolnego)
w Kinie Mikro, ul. Juliusza Lea 5
w poniedziałek 3 września o godz.17.00
W programie:
–  prezentacja planów Stowarzyszenia Polonistów na rok szkolny 2018/2019
–  szkolenie dla nauczycieli pt: „Rola filmu w praktyce nauczyciela-wychowawcy”
dr Joanna Zabłocka-Skorek, filmoznawczyni, trenerka edukacji medialnej, dyrektor          Interdyscyplinarego Programu Edukacji Medialnej i Społecznej „KinoSzkoła”
– projekcja filmu „DO ZOBACZENIA W ZAŚWIATACH” reż. Albert Dupontel (Francja 2018)   http://www.aurorafilms.pl/w-kinach/do-zobaczenia-w-zaswiatach/
Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie obecnościdrogą mailową: stowpol@wp.pl lub telefonicznie (609 482 164)  do piątku 31.08.2018 r.
Do miłego zobaczenia!

*******************************************************************************

 

Wykorzystano pracę Julity Haręzki (XXX LO Kraków) laureatki konkursu „Książka lekarstwem na smutek” (2015). Opieka merytoryczna: mgr Anna Gromala-Słowik.

 

*********************************************************************************

Drogie Koleżanki i Koledzy!

Kolejny rok szkolny za nami. Ten – pełen wyzwań. Przed nami czas odpoczynku
i wytchnienia.
Dziękujemy wszystkim za współpracę, za udział w konferencjach, seminariach
i innych spotkaniach.
Dziękujemy za trud włożony w przygotowanie i zachęcanie uczniów do udziału
w organizowanych przez Stowarzyszenie  konkursach.
Jesteśmy wdzięczni za wszystkie inspirujące pomysły i działania. I prosimy 
o jeszcze.

Do zobaczenia we wrześniu.
Zapraszamy do zapoznania się z kalendarium, które już wkrótce.
Zarząd Stowarzyszenia Polonistów

********************************************************************

Serdecznie gratulujemy naszej koleżance Beacie Ciepły zdobycia zaszczytnego tytułu „Kreatywny Nauczyciel” 
w  IX edycji regionalnego konkursu „Kreatywny Nauczyciel” pod honorowym patronatem: Piotra Ćwika – Wojewody Małopolskiego
i Jacka Krupy – Marszałka Województwa Małopolskiego.
Tegoroczna edycja konkursu pod hasłem Wychowanie do wartości miała na celu: upowszechnianie działań edukacyjnych istotnych dla kształtowania postaw dzieci i młodzieży, i ukierunkowanych na wartości dobro – prawda – piękno oraz promowanie kreatywnych nauczycieli podejmujących różnorodne przedsięwzięcia edukacyjne służące formowaniu postaw i wprowadzaniu młodych ludzi w świat wartości.
Komisja konkursowa wyłoniła laureatów w trzech kategoriach.
W kategorii szkół podstawowych i zespołów szkół:
I miejsce: Beata Ciepły – Szkoła Podstawowa nr 129 w Krakowie za przedsięwzięcie Eskadrylla Niepodległej Rzeczpospolitej.
Nagroda przyznawana jest nauczycielom przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i zespołów szkół z Małopolski, którzy inicjują, wdrażają oraz propagują w twórczy i ciekawy dla młodych ludzi sposób, działania edukacyjne służące nabywaniu i rozwijaniu różnych kluczowych kompetencji. Wyróżnienie promuje nauczycieli także za ich pomysłowość, innowacyjność, którzy są zainteresowani dalszym rozwojem własnego warsztatu pracy. Konkurs realizowany jest od 2009 roku, jego  organizatorem jest MCDN.
Polecamy lekturę majowego i czerwcowego „Hejnału Oświatowego” – tu m.in. relacja z Konferencji, wyniki Konkursu oraz artykuł Laureatki.
Jeszcze raz serdecznei gratulujemy Koleżance i Wszystkim Laureatom Konkursu „Kreatywny Nauczyciel”!

Hejnal Oświatowy 5

Hejnał Oświatowy 6-7

*****************************************************************

Szanowni Państwo,

Publikujemy Uchwałę Rady Wydziału Polonistyki UJ dotyczącą projektu ustawy „Konstytucja dla nauki”.

Tekst Uchwały

*************************************************************************

Szanowni Państwo, 
przesyłamy propozycję Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.
Zarząd Stowarzyszenia
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zaprasza do wzięcia udziału w konferencji
Miejsca (nie)Pamięci. Teraźniejszość-Przyszłość
Termin: 13–15 września 2018 (czwartek, piątek, sobota)
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa,
Fabryka Emalia Oskara Schindlera, ul. Lipowa 4

Informacje: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

*****************************************************

Szanowni Państwo,
przesyłamy ciekawą propozycję aktywizacji młodzieży wierząc, że wiedza, zrozumienie i dialog, to klucze do przełamywania barier.
Zarząd Stowarzyszenia
FORUM DIALOGU – największa i najstarsza polska organizacja pozarządowa zajmującą się dialogiem polsko – żydowskim zwróca się z prośbą o pomoc w rekrutacji szkół do bezpłatnego programu Szkoła Dialogu (semestr jesienny 2018).
Obecnie Szkół Dialogu jest już ponad 330 w ponad 200 miejscowościach.
Celem programu Szkoła Dialogu jest poszerzanie wiedzy na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy naszego kraju. Kierowany jest on do uczniów z małych i średnich miast, którzy samodzielne odkrywają i upamiętniają historię przedwojennej społeczności żydowskiej w swojej miejscowości. Szkoła Dialogu oparta jest na przekonaniu, że wiedza, zrozumienie i dialog to klucze do przełamywania barier.
Więcej informacji w publikacji:  Szkoła Dialogu- informacje o programie

*****************************************************

KSZTAŁTOWANIE POSTAW OBYWATELSKICH DZIECI i MŁODZIEŻY
Edukacja ku przyszłości
Relacja z konferencji
Tekst w zakładce – Konferencje i seminaria. Polecamy lekturę!

******************************************************

Gdy pytasz mnie, czym Ojczyzna jest odpowiem

Projekt Stowarzyszenia Polonistów dla uczniów szkół małopolskich
Wydarzenie towarzyszące konferencji poświęconej edukacji obywatelskiej
Patronat honorowy Urzędu Miasta Krakowa

Podsumowanie projektu

Wszystkie informacje i fotorelacja są do obejrzenia w zakładce – Konkursy i projekty. Polecamy!

*******************************************************

**************************************************

                                      

W sobotę 24 marca na Wydziale Polonistyki UJ przy ul. Gołębiej 20 odbyło się seminarium dla członków i sympatyków Stowarzyszenia Polonistów zatytułowane „Repetytorium z Miłosza, czyli poeta szczęśliwie niezapomniany”.

Wszystkie informacje  w zakładce – Konferencje i seminaria. Polecamy lekturę!

***********************************************************************

Zaproszenie do udziału w Konkursie

Gdy pytasz mnie, czym Ojczyzna jest  odpowiem
dla uczniów szkół małopolskich

Wszystkie informacje i fotorelacja są do obejrzenia w zakładce – Konkursy i projekty. Polecamy!

********************************************************

XVI noworoczny Salon Polonistyczny
~ po krako(w)sku ~

Wszystkie informacje i fotorelacja są do obejrzenia w zakładce – Salony Polonistyczne. Polecamy!

******************************************************

********************************************************************************

Gala podsumowania Konkursu – 17 listopada 2017 roku

Zapraszamy do lektury tekstów – zakladka : projekty i konkursy. Polecamy!

************************************************************************

 

 

Znamy wyniki II Dyktanda dla Dorosłych!

Z zaproszenia do ortograficznych zmagań dla dorosłych skorzystało 40 pań i 16 panów – osoby reprezentujące wszystkie pokolenia i zapewne mające różne doświadczenia z pisaniem odręcznym. „II Dyktando dla Dorosłych” miało otwartą formułę i mogła wziąć w nim udział każda osoba pełnoletnia.

Zgodnie z Regulaminem w niedzielę 19 listopada zostały ogłoszone nazwiska laureatów:

Laureat I miejsca: pan Krzysztof Zubrzycki
Laureat II miejsca: pan Arkadiusz Kleniewski
Laureat III miejsca: pani Magdalena Oczek

Pozostałe informacje o wynikach są do uzyskania pod adresem:
edu@zawszewarto.pl od 23 do 30.11.2017r.

 Laureatom serdecznie gratulujemy!

Przypomnijmy: praca napisana poprawnie otrzymuje 100 punktów. Usterka w pisowni, błąd ortograficzny czy interpunkcyjny powodowały utratę adekwatnej liczny punktów. Zasady i kryteria oceny stanowią załącznik do Regulaminu. Średni wynik uzyskany przez uczestników „II Dyktanda dla Dorosłych” to 83 punkty. Wynik ponad 80 punktów uzyskało 38 osób, w tym 10 osób uzyskało ponad 90 punktów.

Trzej laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatorów
i Partnerów dyktanda.

Skład jury Konkursy:
Katarzyna Fortuna, Kierownik Redakcji Kultury Radia Kraków
Krystyna Firlej-Kępa, Przewodnicząca Stowarzyszenia Polonistów
Marek Wasiak, Prezes Zarządu Fundacji „Zawsze Warto”

Lektorem Dyktanda była pani Beata Ciesielka-Piątek – Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Polonistów. Konkurs przebiegał w przyjaznej, bardzo dobrej atmosferze szlachetnego współzawodnictwa – uśmiechy gościły na wielu twarzach, a sam tekst wyzwalał pozytywne emocje i był swego rodzaju zaproszeniem do czytania jego tytuł: „Którędy do krainy marzeń?” Prace Uczestników konkursu recenzowali członkowie Stowarzyszenia Polonistów!

Organizatorami „II Dyktanda dla Dorosłych” byli: Fundacja „Zawsze Warto”, Stowarzyszenie Polonistów i Radio Kraków. Regulamin dyktanda dostępny jest na stronach internetowych organizatorów: www.radiokrakow.pl i www.zawszewarto.pl.

Wszystkim Uczestnikom Dyktanda dziękujemy za aktywny udział w promocji poprawnej polszczyzny!

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Dyktanda dla Dorosłych Radia Kraków!

A dziś było radiowo, czyli o 2 .edycji Dyktanda dla Dorosłych.

Którędy do krainy marzeń?

Droga do biblioteki prowadziła przez ogród otoczony kamiennym murem. Wzdłuż kilkunastometrowej ścieżki rosły przeróżne rośliny, a spomiędzy nich widać już było mury ogromnego gmachu. Aby tam dojść, trzeba minąć staw, na którego powierzchni unosiły się rozetki rzęśli oraz niebieskie i fioletowe kwiaty eichhorni.
Idąc dalej, mijało się trejaże,…..”

Tak brzmiał tekst przygotowany, odczytany , a obecnie oceniany przez Koleżanki ze Stowarzyszenia Polonistów. Polecamy galerię:)

http://www.radiokrakow.pl/nasze-akcje/2-edycja-dyktanda-dla-doroslych-w-radiu-krakow/

Organizatorami „Dyktanda dla Dorosłych” są Fundacja „Zawsze Warto”, Stowarzyszenie Polonistów i Radio Kraków. 

******************************************************************************

 

 

2 listopada 20 17

W oczekiwaniu na Święto Niepodległości gratulujemy Uczestnikom
i Organizatorom etapu szkolnego Dyktanda Niepodległościowego!

Uczestników ponad 11 tysięcy, zaangażowanie setek szkół – tak można podsumować
w skrócie etap szkolny V Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku
o historii”!

Bardzo wysoki poziom umiejętności w zakresie poprawnej polszczyzny zaprezentowali wszyscy uczniowie. Ogromną pracę wykonali nauczyciele, którzy zorganizowali eliminacje szkolne oraz zrecenzowali uczniowskie rękopisy! Wszyscy zapewne mieliśmy okazję do refleksji na temat odręcznego pisania „po polsku o historii”.
Wszystkim Uczestnikom Konkursu serdecznie gratulujemy odwagi zmierzenia się z ortografią i wiedzą historyczną! Najważniejszy jest przecież nasz udział w szlachetnym współzawodnictwie! Każde Dyktando to przecież kampania promująca poprawny język polski! Teraz wszyscy wiemy i potrafimy więcej!

Po weryfikacji nadesłanych prac Komisja Wojewódzka Konkursu ogłasza dzisiaj listę uczniów zakwalifikowanych do eliminacji wojewódzkich, które odbędą się w Krakowie
7 listopada.

Finalistom Dyktanda gratulujemy bardzo wysokiego wyniku! 
Członkom komisji szkolnych i Opiekunom naukowym dziękujemy za dobrą współpracę!

Do miłego zobaczenia w Krakowie!

Lista uczniów zakwalifikowanych i informacje na temat przebiegu etapu wojewódzkiego znajdują się poniżej oraz na stronie dyktanda (bez logowania – w archiwum).

Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego 5MDN

 

Nauka – pożądany obowiązek, czyli o Dyktandzie…

„Niemalże pięcioletnia tradycja tego konkursu każe nam spojrzeć wstecz i zacytować niebłahe pułapki ortograficzne…” to jeden z fragmentów tekstu dyktowanego wczoraj
o godz. 13.00.

Konkurs odbywał się w  500 szkołach Małopolski!

Do V Małopolskiego Dyktando Niepodległościowego  (poza konkursem) przyłączyły się także szkoły z województw łódzkiego, świętokrzyskiego oraz placówki polskie z Łotwy i Ukrainy! Nasze teksty dyktandowe pisali także uczniowie w edycji śląskiej Konkursu!

Dziękujemy za zaufanie!
Mamy nadzieję, że było spokojnie i radośnie – mimo emocji!

Partner Konkursu – Radio Kraków – informowało o przebiegu Dyktanda – zapraszamy do śledzenia programu radiowego – także na stronie internetowej Stacji. Tam także znajdziemy nagrania tekstów.

http://www.radiokrakow.pl/nasze-akcje/5-edycja-malopolskiego-dyktanda-niepodleglosciowego/

Konkurs otrzymał Patronat  Honorowy Jacka Krupy – Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Patronat Honorowy Barbary Nowak –  Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Partnerem tegorocznego  Konkursu jest Narodowy Bank Polski
Partnerem medialnym – Radio Kraków

Obecnie nauczyciele oceniają prace uczniowskie i wypełniają elektroniczny protokół, który jest dostępny w PANELU KOORDYNATORA na stronie Konkursu.

W czwartek 2 listopada zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatorów lista uczestników zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego oraz adres i dane dotyczące przebiegu etapu wojewódzkiego w Krakowie.

Wszystkim Uczniom gratulujemy odwagi zmierzenia się z dylematami polskiej pisowni!
Wszyscy braliśmy udział w szlachetnym współzawodnictwie!

Konkurs organizują: Stowarzyszenie Polonistów i Fundacja „Zawsze Warto”.

*****************************************************************************

Zapraszamy do udziału w projekcie
promocji czytelnictwa

Informacje:  Upoluj swoją książkę

Polecamy!

**********************************************************************************

Szanowni Państwo!

W związku z zakończeniem bieżącej kadencji Zarządu Stowarzyszenia Polonistów
w piątek 6.10.2017 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

********************************************************************************

Zapraszamy na konferencję naukowo-metodyczną poświęconą twórczości literackiej Karola Wojtyły i jej obecności na lekcjach języka polskiego. W programie  wykłady i warsztaty metodyczne. Udział nieodpłatny.

Szczegółowe informacje:
http://idmjp2.pl/index.php/pl/projekty/scena-papieska/1564-zachwycajmy-wojtyla-konferencja-dla-pedagogow-polonistow
Spotkajmy się w sobotę 21 października br. w  Sali konferencyjnej Domu Duszpasterskiego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przy ul. Siostry Faustyny 3
 Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie uczestnictwa:
„Karta zgłoszenia” do pobrania tutaj:
http://idmjp2.pl/images/2017/wrzesien/karta_zgloszenia_kzw.pdf

Stowarzyszenie Polonistów jest partnerem Konferencji.

*********************************************************************************

Jesień ma poezję sama w sobie, a przypominać piękne myśli i słowa zawsze warto…
Stowarzyszenie Polonistów i Fundacja „Zawsze Warto” pragną zaprosić dzieci, młodzież i dorosłych – nauczycieli, bibliotekarzy – do świętowania obecności wśród nas poetów i poezji. Pierwsza edycja projektu odbyła się 8 października 2015 roku, a ponieważ było do dobre doświadczenie – zapraszamy rokrocznie w określonym dniu.

Kraków od kilku lat jest Miastem Literatury UNESCO, tutaj mieszkają i tworzą poeci – znani i mniej znani. W Krakowie i Małopolsce powstało wiele utworów, także poetyckich, które znajdujemy m.in. w podręcznikach szkolnych. Celem głównym projektu Jesienne Święto Poetów jest uwrażliwianie na słowo poetyckie i promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
Zaplanujmy zatem choćby małe wydarzenie kulturalne, które wyzwoli w nas wrażliwość na człowieka i świat, na słowo…

Relacje z wybranych poprzednich edycji projektu na stronie:
http://zawszewarto.pl/jesienne-swieto-poetow/

Z radością zamieścimy na stronie organizatorów i partnerów projektu nadesłane relacje – wystarczy przesłać link do notki lub fotoreportażu zamieszczonego na stronie internetowej szkoły czy biblioteki. Najciekawsze wydarzenia wyeksponujemy i nagrodzimy.

Na materiały czekamy do 16 października pod adresem: edu@zawszewarto.pl

Niechaj piątek 6 października 2017 będzie w Krakowie i Małopolsce
prawdziwym świętem poetów i poezji!

**********************************************************************************

 Z okazji nowego roku szkolnego 2017/2018 pozdrawiamy serdecznie wszystkie Polonistki i wszystkich Polonistów
oraz
zapraszamy do włączenia się w nasze projekty humanistyczne.

Do 29 września rejestrujemy szkoły do V Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii” – szczegóły na stronie KonkursuZapraszamy!

***************************************

Spotkanie dla nauczycieli
20 czerwca 2017 (wtorek), 16.00-18.00 Arsenał Muzeum Książąt Czartoryskich,ul. Pijarska 8

 Muzeum Narodowe w Krakowie organizuje dodatkowe szkolenie
na wystawie „Najcenniejsze. Kolekcja Książąt Czartoryskich”.

Szczegóły w załączniku:
Zaproszenie dla nauczycieli Arsenał – 20.06.17

*************************************** 

„Jan Paweł II i Brat Albert – apostołowie naszych czasów.
VII Małopolskie Dni Św. Jana Pawła II”
Projekt Instytutu Dialogu Międzykulturowego w Krakowie

Przedsięwzięciem wpisuje się w wydarzenia organizowane w Polsce w ramach obchodzonego aktualnie Roku Świętego Brata Alberta.

W poniedziałek  12 czerwca 2017 roku o godz. 11.00 w Kinie Kijów.Centrum,
al. Krasińskiego 34 w Krakowie
odbędzie się projekcja filmu „Brat naszego Boga” na podstawie dramatu Karola Wojtyły w reżyserii Krzysztofa Zanussiego.
Przed seansem  spotkanie z Reżyserem obrazu oraz Aktorami: Grażyną Szapołowską, Andrzejem Deskurem i Andrzejem Rogiem.

WSTĘP WOLNY!

Więcej o wydarzeniu:  http://www.idmjp2.pl/index.php/pl/1489-film-brat-naszego-boga-w-rez-k-zanussiego-poprzedzony-spotkaniem-z-rezyserem-i-aktorami-12-06-2017-r-w-krakowskim-kinie-kijow

Karty zgłoszenia do pobrania: http://www.idmjp2.pl/images/2017/maj/karta_zgloszenia_kino_kijow.pdf

Instytut Dialogu Międzykulturowego zaprasza!
Stowarzyszenie Polonistów poleca !

Projekt „Jan Paweł II i Brat Albert – apostołowie naszych czasów. VII Małopolskie Dni Św. Jana Pawła II”
dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura Dostępna”.

*************************************** 

Film i inne media
w nowej podstawie programowej
10 czerwca 2017, Warszawa

Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów, Zarząd Główny oraz Centrum Edukacji Filmowej w Wołominie serdecznie zapraszają do udziału w konferencji.

Konferencja 10 VI- Film i inne media – program_formularz

*************************************** 

Lekcje muzealne,  Wyspiański i Arsenał
Oferta Muzeum Narodowego w Krakowie

Lekcje muzealne

Muzeum Narodowe w Krakowie realizuje program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.  „Kultura Dostępna – lekcje muzealne 2017”

Muzeum dysponuje pulą 600 lekcji muzealnych, w pełni dofinansowanych przez Ministerstwo, realizowanych na wystawach stałych Muzeum Narodowego w Krakowie oraz wystawie „Szuflada Szymborskiej” w Kamienicy Szołayskich.

Zachęcamy do skorzystania z programu szczególnie uczniów z placówek szkolnych spoza Krakowa, którzy narażeni są na większe koszty związane z dojazdem do Muzeum. Zasady i szczegóły programu znajdą Państwa na naszej stronie internetowej:

http://www.mnk.pl/artykul/kultura-dostepna-2017-lekcje-muzealne

*************************************** 

Z wizytą w muzeum – 21 kwietnia 2017

Zapraszamy do lektury wiadomości w zakładce – Konkursy i projekty. Polecamy!

*************************************** 

Zaproszenie na dyskusję – wtorek 25 kwietnia 2017

Pracownia Multimodalnych Strategii Edukacyjnych, która działa przy Katedrze Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej UJ zaprasza na dyskusję panelową „Jak uczyć o kulturze staropolskiej?”, otwierającą cykl wykładów, spotkań warsztatów pt.”Jak uczyć o …..”.
Spotkanie odbędzie się 25 kwietnia 2017 roku o godzinie 18.15 na ul.Gołębiej 20 w sali 18, poprowadzi je
prof. Anna Pilch (Kierownik Katedry Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej UJ)

Rozmawiać będą: prof. Bożena Popiołek (Dziekan Wydziału Pedagogicznego UP oraz Kierownik Katedry Edukacji Historycznej i Zakładu Historii Kultury w Instytucie Historii i Archiwistyki) oraz dr hab. Jakub Niedźwiedź, prof. UJ (Kierownik Katedry Historii Literatury Staropolskiej UJ).

 *************************************** 

Podsumowanie  Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego

W piątek 24 marca 2017 roku odbyła się w Krakowie gala laureatów, wyróżnionych i  finalistów  Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego dla Uczniów „Polski Samarytanin – bł. Jan Beyzym”.  Konkurs organizował Referat Misyjny Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego, a partnerem konkursu było Stowarzyszenie Polonistów.

Zadaniem konkursowym dla uczniów szkół podstawowych było przygotowanie karty z pamiętnika; uczniowie z starsi pisali opowiadania lub reportaże, a wybrani przez jury finaliści przygotowywali film z interpretacją głosową.

Organizatorzy otrzymali kilkadziesiąt prac z Małopolski i Śląska. Treść i forma wielu kart z pamiętnika, opowiadań i reportaży świadczyła o wnikliwym wczytaniu się w biografię i działalność ojca Beyzyma – bohatera Konkursu. Zapewne zdobyta wiedza i wyzwolone emocje nie tylko posłużą popularyzacji wiedzy na temat bł. Jana Beyzyma, ale także przyczynią się do rozwijania pasji twórczych i wrażliwości na potrzeby otoczenia.

Wszystkim nagrodzonym w Konkursie serdecznie gratulujemy! Nauczycielom dziękujemy za wsparcie uczniów i gratulujemy pomysłów na motywowanie uczniów do aktywności!

W pracach jury Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Polski Samarytanin – bł. Jan Beyzym” brali udział członkowie Stowarzyszenia Polonistów.

Oto wyniki Konkursu:

Lista laureatów i wyróżnionych

——————————————————————————

Polecamy wydarzenia towarzyszące wystawie
„Skarby Baroku” w Muzeum Narodowym w Krakowie

Skarby Baroku – Program edukacyjny

Świat ukryty w literaturze. Świat ukryty w języku.
Świat ukryty w tekstach kultury

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego już po raz piąty organizuje ogólnopolski Konkurs „Świat ukryty w literaturze. Świat ukryty w języku. Świat ukryty w tekstach kultury”. Konkurs ma na celu wyłonienie najzdolniejszych licealistów (z klas trzecich) na podstawie dwuetapowych zawodów. Nagrodami głównymi są indeksy na studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone przez Wydział Polonistyki UJ.

Regulamin_Konkursu 2017

TEMATY PRAC PISEMNYCH

TERMINY POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW

Miesiąc Języka Ojczystego

Szanowni Państwo,
w ramach współpracy z Kołem Naukowym Językoznawców przesyłamy ofertę warsztatów dla uczniów przygotowaną przez studentów Wydziału Polonistyki UJ. Zajęcia są bezpłatne, szczegóły (tematyka zajęć, sposób zgłaszania klasy) znajdują się w załączniku. Zachęcamy do skorzystania z tej inicjatywy, która ma związek z Miesiącem Języka Ojczystego.

Warsztaty dla uczniów luty – marzec 2017 MJO